KPSS

SGK Müfettiş Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı

Aralık ayında kesin olarak alım yapılmasını beklediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı mesleği, özellikle ayyuka çıkan 2000 Kadro ihdası haberlerinden sonra tüm adaylarca merak edilmektedir. Meslek mensupları ve kurum kaynakları incelenerek, en doğru bilgiyi vermek maksadıyla sizin için detaylı bir inceleme hazırladık.

SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılacak Aday Listesi Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda görev alan Sosyal Güvenlik Müfettişleri, diğer her kurumda olduğu gibi bu kurumda da kurumun en gözde personellerindendir. Giriş aşamasında da, sonrasında yetkilendirme ve yeterlik aşamalarında da meslek mensubu olan/olacak adayları ciddi şekilde sınayan ve buna bağlı olarak üst düzey bir çalışma disiplini gerektiren meslek ile ilgili incelememizi Mesleğe Giriş safhasından başlatalım.

Mesleğe Giriş;

Sosyal Güvenlik Müfettişliği mesleğine Müfettiş Yardımcısı unvanına girebilmek için adayların çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavın yalnızca Kompozisyon oturumu klasik şekilde yapılmaktadır.

2018 için çıkılan 50 kişilik ilanda KPSS P22 ve  KPSS P48 puan türleri kullanılmış ve sınava katılmaya hak kazanan 250. kişinin puanı 88,91 olarak gerçekleşti.

Mevcut sisteme göre sınavı konu bazında değerlendirdiğimizde sınavın aşağıdaki konulardan oluştuğunu görmekteyiz;

Kompozisyon (1 saat süre)

Maliye (25 soru)

-Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
-Maliye Politikası
-Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İktisat (25 soru)

Mikro İktisat
Makro İktisat
İktisadi Analiz
İktisat Politikası
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Hukuk(25 soru)

Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk (Başlangıç – Eşya Hukuku)
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Muhasebe(25 soru) 

Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi

Yabancı Lisan (25 soru)

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden sorulan çoktan seçmeli sorular.

Adaylar bu oturumların her birinden 60 puan, ortalamada ise 70 puan almak zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılmaktadır.

ÖSYM’nin gerçekleştireceği Çoktan Seçmeli yeni sınavın sistemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Sözlü Mülakat:

Yazılı aşamada başarılı olan adayların tümü sözlü mülakata katılmaya hak kazanırlar. Bu aşamayı geçen kadro sayısınca aday ise Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamaktadır. Bu aşamadan sonra adayları bekleyen süreçleri inceleyeceğiz.

SGK Denetmen Yardımcılığı Maaşı 2023

1-) Adaylık Dönemi;

Bu süreçte adaylar eğitim tâbi tutulur ve yetkileri olmaksızın Müfettişlerin refakatinde denetim/teftişlere çıkarlar. Bu görevlerde Tutanak tutmayı, ön rapor hazırlamayı, bunlara dair yazışmaları yapmayı, kayıtları incelemeyi vs. meslekte hep kullanacakları yöntemleri uygulamalı olarak öğrenirler. Eğitim kısmında ise işin mevzuat çerçevesini ve bu noktadaki formasyonlarını geliştirirler.

2-)Yetki Dönemi;

Öncelikle Adaylığı döneminde refakatinde olduğu Müfettişten olumlu sicil alan, memuriyeti amirlerince tasdik edilen adaylar yetkili olmaya adım atacaklardır. Hemen her Teftiş Kurulu’nda 1.senenin sonunda 1 senelik adaylıkta öğrenilen bilgilere dair bir “yetki sınavı” yapılır ve bu sınavın geçilmesi durumunda meslek mensuplarına “Teftiş yapma ve Rapor Yazma Yetkisi” verilir. Yani bir yetki ve sorumluluk artışı gerçekleşir. Buna bağlı olarak artık tekil bir iş yüküne sahip olunur ve bu işleri halletmek noktasında hesap vermesi gerekecektir.

3-) Yeterlik Sonrası MÜFETTİŞLİK Dönemi

Artık mesleğe dair yetkisini kullanarak çok sayıda işlem yapan, müeyyideler uygulayan Müfettiş Yardımcıları bunları yapmak konusunda gerçekten mahir midir bunu ölçen bir noktaya gelinir. 3. Senenin sonunda Yardımcılar bir ‘Yeterlik Sınavı’na tâbi tutulurlar. Bu sınav yine kurumun ilgili mevzuatı ağırlıklı olmakla beraber ilişkili olunan hukuk konuları ve kayıt inceleme görevi olan müfettişler açısında muhasebe bilgisini ölçen Çoğu KLASİK usulde yapılan zor bir sınavdır. Bu sınavın ardından da SÖZLÜ MÜLAKAT gelmektedir. Bu aşamalar aşıldıktan sonra; Kişi MÜFETTİŞ unvanını kazanır ve müfettişin her türlü yetkisine sahip olur. Bu yetkileri şöyle özetleyebiliriz;

-Kendi kurumunda iç teftişte personelin işlemlerini araştırma ve bunlar hakkında karar verme.

-Olumsuz işlemlerle alakalı olarak müeyyideler uygulayabilme.

-İlgili personeli görevden alabilme.

-Dış denetimde; İncelenen işyerleri, mükellefler, ilgili işyerleri vs. yerlerde tuttuğu tutanaklara dayanarak ceza kesebilme.

-Kimi Teftiş Kurullarında işyerini kapatabilme.

-Denetime gidilen yere istediği gibi girebilme ve giremezse KOLLUK kuvvetlerinden yararlanarak zorla teftişi gerçekleştirebilme.

-Raporu ile alakalı genel olarak ‘Mahkeme dışında bozulamama’ korunaklılığı.

BAŞARISIZLIK HALİ:

YETKİ ve YETERLİK sınavını(ek sınav hakkında da) geçemeyenler kurumlarda uygun bir Memur pozisyonuna yerleştirilmektedirler.

Çalışma Koşulları;

Sosyal Güvenlik Müfettişleri; Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere 3 grup başkanlığında görev almaktadırlar. İhtiyaç hasıl olursa kurum yeni grup başkanlıkları kurabilir. Ancak belirli ve sabit olarak bu üç grup başkanlığında görev yapılmaktadır.

Her teftiş mesleğinin doğasında olduğu üzere Sosyal Güvenlik Müfettişliği’nde de turne söz konusudur. Müfettişler görevlerini yerinde gerçekleştirmektedir. İcabında ilgili yere giderek alan araştırmaları, çevre soruşturmaları yapmaktadır. Bu yüzden işleri genellikle ikamet ettikleri ilin dışında olmaktadır. Bu da kıdeme bağlı olarak; 4 ilâ 8 ayı bulan turne sürelerini beraberinde getirmektedir. Aile yaşantısına önem veren kişiler açısından tercih edilme noktasında iyi düşünülmesi gereken bir husustur.
Turnelerde gerekli imkanlar çalışanlara sunulmaktadır. Otel, Araç/Şoför, İl Müdürlükleri’nde oda, çalışma ortamı vs. imkanlarla çalışılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Müfettişleri temelde 3 ana konuda görev yapmaktadırlar. Bunlar;

İdari Teftiş
Ölümlü İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturması
Asgari İşçilik Hesaplanması

(Bu 3 alandan İş Kazası ve Meslek Hastalığı konusu kısa süre evveline kadar Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin uhdesindeydi. Şu an için kanuni bir düzenlemeden ziyade bir Genelge ile Müfettişlerde olan bu yetki, yeniden Denetmenlere geçebilir. )

Özlük Hakları;

Mesleğe yeni adım atan bir Müfettiş Yardımcısı 2021 yılı itibariyle ortalama olarak 7000 TL civarında bir ücretle başlamaktadır. 8. Derecede 850, 1. Derecede ise 3600 Ek Gösterge ile çalışmaktadırlar. Gidilen turne ve il içi teftişlerde merkez dışına çıkıldığında Harcırah ve Yolluk almaktadırlar. Uzun süreli il dışı teftişlerde bahsettiğimiz gibi çeşitli konaklama, ulaşım imkanları da sağlanmaktadır.

Kariyer İmkanı;

Ülkemizde şöyle bir gerçek vardır; Her kurumun ‘TEFTİŞ KURULU’ göz bebeğidir. Bunun belki personeli denetleyebilmek yetkisi ile belki de güçlü kulis kabiliyetleri ile hep idari kanadı elinde tutmuşlardır. O yüzden kurumların yönetici ve bürokratları Müfettiş ağırlıklıdır. Bunu da göz önüne alarak bürokrasi yolunda hızlı ilerlemek adına Müfettişlik Uzmanlıklardan bir adım öndedir. Ayrıca yoğun bir eğitim ve mesleki uygulama süreci geçirdiklerinden, alanları ile alakalı özel sektörde bir çok iş yapma imkanına sahip olurlar. SGK ve İş Müfettişlik meslekleri için çok ciddi DANIŞMANLIK imkanları bulunmaktadır. Bu yönden de bakıldığında çilesi çok olsa da meyvesi de azımsanmayacak bir unvandır.

 

Adaylık Dönemi nasıldır?

Öncelikle Adaylığı döneminde refakatinde olduğu Müfettişten olumlu sicil alan, memuriyeti amirlerince tasdik edilen adaylar yetkili olmaya adım atacaklardır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Başkan Mustafa Apaydın bu yıl Çalışma Ekonomisi içeren bi puan türü seçilecek demiş doğruluğu var mı hocam?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu