kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

2016/2 KPSS Merkezi Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

2016/2 KPSS Merkezi Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

2016/2 KPSS Merkezi Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
A+
A-

KPSS Merkezi Atama 2016 Merkezi Atama Atamalar Ne Zaman? KPSS MerkeziYerleştirme Nedir 2016 Merkezi Yerleştirme Ne Zaman? KPSS Merkezi Alım Nedir NeZaman?2016 Merkezi atama yerletirme alım hakkında dikkat edilmesi gerekennoktalar…

2016 Kpss sonuçlarınagöre elde ettiğimiz KPSSP3 puanını nasıl kullanabiliriz?

Bilindiği üzere KPSSP3 puanı genelolarak Merkezi Yerleştirmelerde kullanılmaktadır.İstisnai olarak bazı A kadro alımlarda da KPSSP3 puanının kullanıldığıbilinmelidir. Biz bu yazımız da KPSSP3 puanının kamu kurum ve kuruluşlarınınmerkezi alımlarında nasıl kullanıldığı üzerinde duracağız. İlerleyen zamanlardadiğer kullanım alanlarından da bahsedeceğiz.Öncelikle bilinmesi gereken enönemli şey, KPSSP3 puanlarının geçerliliğinin İKİ YILile sınırlı olduğudur. KPSS 2018 sınav sonuçları açıklanana kadarKPSSP3 puanlarınızı kullanabilirsiniz. İki yıllık bu süre zarfında şartlarınıtaşıdığınız bütün merkezi yerleştirme ve açıktan alım yapılan kadrolara KPSSP3puanınız ile başvuru yapabilirsiniz.

1381 1 2cc9d67ea0d79f05112404990c2725bb

2016/2 atama tercihişlemleri ne zaman?

Merkezi yerleştirme olarak bilinenve DPB ve ÖSYM tarafından ortakyürütülen ilk atamaların tercih işlemleri 2016/2 olarak ARALIK ayındayapılacaktır. İkinci yerleştirme tercih işlemleri 2017/1 olarak HAZİRAN2017’de, üçüncü yerleştirme tercih hakkınızı 2017/2 olarak KASIM 2017’de ve sontercihleri de 2018/1 olarak HAZİRAN 2018 tarihinde kullanılacaktır.Merkezi yerleştirmelerinher birinde, ÖSYM tarafından adaylara 30tercih hakkı verilecektir. Bu tercih haklarınızı kullanırken dikkat edeceğinizhususları aşağıda derlemeye çalıştık:1-Açılankadronun mezun olduğunuz bölüme uygun olup olmadığının kontrol etmelisiniz.2-Açılankadronun özel şartlarının sizde bulunan şartlara uygun olup olmadığının kontroletmelisiniz.3-Açılan kadronun bulunduğu şehir ve o şehrin hangi ilçesindeolduğunun kontrol etmelisiniz.4-Puan odaklı tercih işlemi yapmalısınız.5-Geçmişdönemde o kurum ve mesleğe ait taban puanların kontrolü yapılarak, tercihişleminin yapmalısınız.6-Kendi mezun olduğumuz bölümde KPSSP3 sıralamamız nedurumda olduğunu bilerek tercih işlemi yapmalısınız.7-4001 alımlarının genelolarak lisans mezunu olan herkesi kapsadığı bilenerek, bu koda ait alımlarıgözden kaçırmadan tercih işleminin yapmalısınız. Şimdi bu başlıklarınincelemesini yapalım.

Açılan Kadro MezunOlduğumuz Bölüme Uygun Mu?

Açılankadronun mezun olduğunuz bölüme uygun olup olmadığının kontrol edilmesi : Merkezialımlarda hata yapılan en ciddi problemlerin başında gelmektedir. Açılan kadrohangi bölüm ve/veya bölümlerin mezunlarından alım yapıyor, buna bakmaksızıntercih işlemi yapılıyor. Örneğin, bir kadro sadece Maliye/İşletme mezunlarınıntercih yapmasına yönelik açılmışken, Kamu Yönetimi mezunu birisi tutuyor okadroyu tercih ediyor. Bu nedenle, boş yere bir tercih hakkını kullanmışoluyor. Birde bu işi derinlemesine incelemesini yapmayan kişiler, sonuçlarabakıyor ve diyor ki X bankalığına ait memurluk 76’da kalmış, sen nasıl 84puanla açıkta kaldın? Bilmiyor ki o alımın belli bir bölümden mezun olanlarıkapsadığını, lütfen bu kişilere doğru bir şekilde meseleyi anlatalım, dahasonra akıllara nasıl olsa B kadro ile atanmak kolay algısı yerleşiyor bunun önünegeçelim.

Açılan Kadroda İstenenŞartlara Sahip Misiniz?

Açılan kadronun özel şartlarının sizde bulunan şartlara uygun olupolmadığının kontrol edilmesi : Tercih işlemlerinde bir diğer dikkatigerektirecek husus, özel şartlar. Bunlar ne olabilir: Yaş sınırı (30 yaş altıkişiler tercih edebilir gibi), YDS taban puan şartı (YDS 70 ve üstü alanlartercih edebilir gibi), Cinsiyet şartı (Sadece Erkekler veya Kadınlar tercihedebilir gibi), Belirli Sertifika şartı (MEB onaylı bilgisayarlı muhasebesertifikası gibi), Belirli bir iş tecrübesi şartı (5 yıl boyunca tekniker veyateknisyen olarak çalışmak gibi), İkametgah şartı (O bölge de belli bir süreikamet ediyor olmak gibi). Bu şekilde şartlar merkezi alımlarda gözden kaçanşeyler olarak ön plana çıkabiliyor. Merkezi alımın ÖSYM tarafından belirlenengenel kodunun yanında, 4 haneli kodlar yer alır: 6225 gibi. Bu kodlar mesleğinözel bir şart taşıdığını ifade eder. Bu kodlara dikkat etmelisiniz ve sizeuygun olan tercihi yapmalısınız.

1381 3 2cc9d67ea0d79f05112404990c2725bb

Açılan Kadro NeredeAçılmış?

Açılankadronun bulunduğu şehir ve o şehrin hangi ilçesinde olduğunun kontrol edilmesi: Gerçekten önemli hususlardan bir tanesi de budur. Kişi tercihişlemini kesinlikle kendisinin maddi ve manevi şartlarını göz önüne alarakyapmalıdır. Bir an evvel atanayım da gerisini daha sonra değerlendiririzşeklindeki düşüncelerle yapılan tercihler, ilerleyen zamanlarda ciddiproblemler yaratabilmektedir. Örneğin, Bir kişi puanım yanmasın diye tercihiniİstanbul ilinden yana kullanmış olsun. Maaşın 2300 TL, iş yerine en yakınsemtteki kira bedelinin 1000 TL olduğu bir işin stresini çekmeye değer mi diye düşünmektefayda var.Bir diğer problemde ilçelere dikkatedilmemesi problemidir. Sadece ile bakarak tercih yapanlar, hangi ilçeyeatandıklarına bakmadıkları için çok ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar.Örneğin, Ankara’nın Nallıhan ilçesinin, Ankara’ya uzaklığı 160 KM’dir. Kişi,tercih işlemini yaparken Ankara kadrosu diye yazdığı yerin Ankara’ya bu dereceuzak olduğunu anladığında iş işten çoktan geçmiş oluyor bu duruma dikkatedelim.

Puanınıza Göre TercihYapıyor Musunuz?

Puanodaklı tercih işleminin yapılması : Bir kişinin KPSS P3 puanın 75olduğunu varsayalım. Bu kişinin mezun olduğu bölümden de alım çok az, neredeyseyok. Geriye kalan tercih hakları da 4001 olarak kullanmak istiyor. Bir ümitpuanlar düşer diye. Arkadaş böyle bir ümit içinde olmak büyük hayalperestlik. Otercih dönemi sizin için hiç yokmuş gibi hayata devam etmek daha sağlıklı.

Taban Puanlarını KontrolEttiniz Mi?

Geçmişdönemde o kurum ve mesleğe ait taban puanların kontrolü yapılarak, tercihişleminin yapılması : Bazı kurumlara ait mesleklerin sosyal imkanları, maaş durumu vegelecekte kariyer yapabilecek konumda olmaları sebebiyle puan olarak yüksekkapatmaktadır. Bu konuda bilinen en iyi örnekler; Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi sözleşmeli memur ve Elektrik Üretim A.Ş. sözleşmeli memur alımıdır.Her ikisinin de maaşları diğer memurluklara nazaran oldukça yüksektir, bunedenle P3’ten yüksek puan almış olanların gözde meslekleri bunlardır. 2016/1alımı 2014 mezunlarının puanlarına ait son alım olmasına rağmen 23 kişilikAnkara Devlet Hava Meydanları 4001’den sözleşmeli memur alımı 91 puanın üstündekalmıştır. Bu nedenle, 80 puan almış bir kişinin geçmiş alımları dikkate alaraktercih hakkını kullanmasında ve buna göre beklenti içine girmesi faydasınaolacaktır.

KPSS P3 Sıralaması Önemli

Kendimezun olduğumuz bölümde KPSS P3 sıralamamız ne durumda olduğunu bilerek tercihişleminin yapılması : Üzerinde özellikle durulması gereken konulardan biri de bu durumdur.Örneğin, bir hukuk mezunu kişinin KPSS P3 Türkiye geneli sıralaması 14.567 olsun,bu kişi ilk merkezi alımda 5.000 kişilik bir alım olması sebebiyle kesinlikleatanma ihtimali olmadığı fikrine kapılabilir; oysa bu düşünceye hemenkapılmamak gerekir. Burada Genel sıralamanızın yanında kendi bölümsıralamanızda çok önemlidir. Diyelim, bu kişi Hukuk alanında P3 puan türündeTürkiye de 60. Sırada. Bu 5000 kişilik alımda da Türkiye geneli hukukçu alımsayısı 50 kişi olmuş olsun. Böyle bir durumda bu kişi doğru tercih yapmasıdurumda atanma ihtimali yüksek olacaktır. Bölüm sıralamanız AİS’te ilerleyengünlerde yayınlanacaktır.Bir de tercih döneminde kendi bölümünüze ait 4 hanelikodu ilgilendiren alımlara özellikle dikkat edin ve kendi bölümünüze ait kaçkadro olduğunu hesap edin. Bu sayede atanıp atanmama konusunda yapacağınız iltercihinde daha dikkatli davranabilirsiniz.

4001 Kadroları 2016 4001Alımları Kimleri Kapsıyor?

4001alımlarının genel olarak lisans mezunu olan herkesi kapsadığının bilerek, bukoda ait alımları gözden kaçırmadan tercih işleminin yapılması. Bir mühendisinMaliye Bakanlığı’nda ne işi var veya bir İİBF mezununun Karayolları GenelMüdürlüğünde ne işi var gibi bir düşünceye girmek 4001 kodu nedeniyle yersizbir düşünce haline geldi.Atanmaya engel bir durum olmadığını gösteren bu kod,kimi fakülte mezunlarının durumunu olduğundan daha kötü hale getirirken, kimifakülte mezunlarında avantaj yaratmıştır. Herhangi bir lisans programındanmezun olmayı kapsayan bu kod bazılarının gözünden kaçmaktadır. Son yıllardaaçılan kadroların büyük kısmı da bu kod üzerinden yapıldığı için puanlar hemyüksek kapatmakta hem de okuduğu bölüme uygun olmayanların bazı mesleğeyerleşmeleriyle sonuçlanarak tercih çarpıklığına neden olmaktadır.KPSSMERKEZİ ATAMA YERLEŞTİRME ALIMLAR İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.