2018 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı DGUY Sınav Soruları

4 Ağustos 2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 300 aday için gerçekleştirilen ve 3000 adayın katıldığı 2018 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav sorularını FORUM sayfamızda üyelerimiz sizler için derledi. İşte o sorular;

A+
A-

Does / come

Angrly

Tekalifi milliye sakarya

Balkan paktı Bulgaristan

futbolcu bonservis – haklar

kv tabi olmayan – dernekler

vakıf zorunlu organ – yönetim organı

ödemezlik defi

çekin zorunlu olmayan unsuru – lehdar

reel milli gelir – 440

icra takip işlemi değildir – Takip talebi

müflisin malları – iflas masası

kazaı rüşt şartı değildir- ?

cari oran – 2

piyasaların( cournot ..) ortak yönü – maliyetler sıfırdır

hangisi gvkya tabi değildir – ?

taşınır davası iyiniyetle elden çıkma – dava açılamaz mülkiyet kazanılır

faiz oranı artarsa(gelir-ikame etkileri) – tüketim azalır

100liraya 40 saat 125 liraya 36 saat çalışma – gelir etkisi baskındır

devreden kdv – 28bin alacaklı

harçlar kanununa tabi olmayan – yükseköğrenim

işletme iktisadı sermayeyle ilgili tanım – ?

mali tevzin – yerel yerel arasında

kist amortisman – 6000

büyüme sorusu Bhagwati – fakirleştiren büyüme

kalkınmanın finansmanı olmayan – kamulaştırma

TR’nin üye olmadığı – etfa

faktör yoğunluğu farkları – hecksher-ohlin

tercihlerde benzerlik – linder

Wagner kanunu – kamu harcamaları mg’den fazla artar

vergi süreci sıralama – tarh tebliğ tahakkuk tahsil

kar yedeği hesabı değildir – sermaye yedekleri

gmsi beyanname verme tarihi – mart

fiyat değişimi sorusu – ikame etkisi daima negatiftir

talep yönlü ekonomik sorun – durgunluk

üçlü açmaz tanımı

Fifo – 18.450.000

Maliyet tahmini ve tahminin düşük kalması sorusu – ?

İleriye dönük olarak etkili – fesih

damga vergisi tahsil yöntemi değildir – istihkaktan kesinti

Durgunluktan çöküntü hangisi yapılmamalı – Kamu harcamaları azaltılmalı

aym iptal kararları geri bırakma – resmi gazete yayınlandıktan sonra en fazla 1 yıl

memura yayılı yapılan disiplin cezası – kınama

maliyet tablosu – 600,630,660 ?

ivedi yargılmamada yanlış olan – yürütmenin durdurulmasına itiraz 30 gün

Seçimlerle ilgili yanlış olan – 2.dönemde meclis yenilerse cb aday olamaz

temel hak ve hürriyetler – ?

ordunun hazırlanması ve miili güvenlikten tbmm’ye sorumlu – CB

bileşik faiz istemebilen – cari hesap sözleşmesi

hak ehliyeti – taraf ehliyeti

borçlar hukuku ilkesi olmayan – alacaklının yerleşiminde ifa

tehlike sorumluluğu – araç işleten

eksik borç değildir – temlik edilen

657 sınıflarından değildir – özel idare hizmetleri

limited şirket ortak sayısı – 1-50

ticari defter tutmada yanlış olan – yabancı şirketler yabancı dilde tutmak zorunda

dönem net karı borçlu ortaklara borçlar alacaklı kaydı – ortaklara kar dağıtımına karar verilmesi

idare mah yerine vergi mah dava açma – görev yön red dosyanın gönderilmesi

hangi vergi beyannamesi değildir – özel iletişim vergisi beyannamesi

geçmiş yıllar zararı sorusu – geçmiş yıllar zararı hesabı alacaklı

cobb-douglas da katsayı 1 den büyükse – azalan maliyet koşulları geçerlidir

grafik maliyeti sorusu – artarak artan maliyet işletme için olumsuzdur

toplam ürün artarken mc ac den daha çok artıyorsa – ?

iştiraklere veresiye ticari mal satışı kaydında borçlu hesap – alıcılar

yeni klasik ve yeni keynesyen ortak noktası – rasyonel beklentiler

gelirden vergilerin çıkarılması transferlerin eklenmesi vergi yükü/kapasitesi sorusu – ?

ciro primi prim veren ve alan işletme – psdg ve diğer gelirler

ayrılması gereken 1. Tertip yedek akçe – ?

Tr ekonomisi ilk yılları alınan kararlardan değildir – yabancı sermayenın engellenmesi

hazinenin geleneksel işlevi – yer ve zaman bakımından denklestırme

BBN miktar – 300.000/140-80=5000

faydadan fazla maliyete katlanma – mali sömürü

mükellef bilgilerinin gizli kalması ilkesi – vergi mahremiyeti

üreticinin pozitif dışsallığı – soru problemli olabilir

kambiyo alım satım sorusu – 2700

vergi sonrası kar+amortisman-ödenen kar payı nedir – ?

9 tl nominal bedelli hiss sen 13 tlden satılıyor – hisse senedi ihraç primleri alacaklı

yatırımların faize duyarlılığı sıfırsa GMP sonucu hangisi yanlış – ?

işletme 2 yıllar kira bedeli ödüyor – gyg, gel aylar, ve gel yıllar borçlu banka alacaklı

azalan bakiyeler yöntemini han işl kullanır – bilanço esası

tahvil ve faiz sorusunda yanlış olan – faiz artarsa tahvil fiyatı artar

7b hesabı olmayan – faiz giderleri

q=50- 0.2C2 ise tüketici hangi düzeyden sonra mala talebini durdurur azaltır vb (engel) – ?

kayıtlı sermaye yedek akçe şıklı soru – ??????

stabilizatör sorusunda yanlış hangisi – gelir vergisi götürü gider ile alınmalı

marjinal tasarruf eğilimi yüksek bireylere transfer yapılırsa genısletıcı etkısı olmaz

hangisi dolaysız transfer değildir – bakım onarım harcaması

gelir dağılımına olumlu etki yapmaz – emek sermaye aynı vergileme

tranfer harcaması tanımı ?????

100 binlik 45 bir amort kamyon 75 bine satılıyor 300bine yeni kamyon – özel fon 20 borc …….

esneklik sorusu – fiyat artıp miktar azalınca esneklik artar

philps eğrisi neyle ilgili geliştirilmiştir – işçi işveren

muhasebe temel kavram – özün önceliği

ticari hesap sorusu maliyet 200 %40 kar, fiyat 280 – %20 indirim sonrası fiyat 224 kar – %12

kullanılan kdv oranı değildir – %10

hangisi tescil edilmez – Taşınmaz satış vaadi

yetki gaspıdır – yetkisiz birinin işlem yapması

kamu harcaması görünüşte artış – enflasyon

Hizmet gördürme üsülleri idare personeli – emanet

Şüpheli ticari alacal sorusu – Şüpheli ticari alacak karşılığı borçlandırılarak kapatılır

kamunun geliri yeniden dağıtma yöntemi – transfer harcaması


Sınav sürecine dair gelişmeler için FORUM Başlığımız!

Devlet Gelir Uzmanlığı MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.