KPSS

2019 KPSS Sonrası Kurum Sınavları Atamalar ve İş İmkanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde 2019 KPSS Lisans ve 2019 KPSS Eğitim Bilimleri, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirildi. Son olarak öğretmen adayları için 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile birlikte 2019 KPSS süreci tamamlanacak. Sınava çeşitli alanlardan katılan binlerce aday, 2019 KPSS sonrasında olacaklar konusunda merak içerisinde. 2019 KPSS sonrası alım yapacak olan kurumlar hangileri? Hangi unvanlar için alımlar gerçekleştirilecek? Bu konuda net bilgiler elbette kurumların ilanları ile ortaya çıkacak ancak bu sorulara yanıt olabilecek bilgi, duyum ve haberleri elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 

2019 KPSS Oturumları

2019 yılında KPSS nezdinde toplam 4 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlar 2019 KPSS Lisans, KPSS Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi ve KPSS ÖABT’dir. Bu oturumlardan KPSS Lisans oturumu tüm adaylar için ortaktır. KPSS Eğitim Bilimleri bu ortaklığa ilave olarak tüm öğretmen adaylarını alakadar etmektedir. KPSS Alan Bilgisi sınavı A Grubu kariyer mesleklere atanmak isteyen, ağırlığı İİBF / SBF mezunlarından oluşan adaylara hitap ederken, ÖABT ise yalnızca alan zorunluluğu öngörülmüş olan öğretmen adayları için gerçekleştirilmektedir.

2019 KPSS Lisans ile elde edilecek olan puanlar ile Lisans mezunu adayların B Grubu kadrolara atanma imkanları bulunmamaktadır. Bazı kurumların açıktan alımları istisna olmak üzere, tek yıllarda girilen KPSS Lisans sınavının B Grubu kadrolara yapılacak olan atamalarda herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

2019 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2019 yılında gerçekleştirdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sonuçlarını, duyurmuş olduğu 2019 sınav takviminde; 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklayacağını belirtmiştir. ÖSYM sınav sonuçlarının daha önce hazır olması durumunda, bu tarihi beklemeden de açıklayabilir. Zira son dönemde bunun örneklerine sıkça rastladık.

2019 KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?

2019 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları tüm gruplar için iki yıl geçerli olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgiler almak için;

2019 KPSS Sonrası Alımlar, Kurum Sınavları ve İş İmkanları Neler?

ÖSYM’nin yapmış olduğu duyuruya göre 2019 KPSS sonuçları en geç 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Peki sonra ne olacak? 2019 KPSS puanları ile istisnalar dışında B grubu kadrolar için alım yapılmayacak. Bu durumda geriye temelde iki grup alım kalmaktadır. Bunlardan ilki Öğretmen adaylarının atamaları ki bu merkezi atama sistemi ile yürütülen bir süreçtir, diğeri ise A Grubu adayları için açılacak olan Kurum Sınavlarıdır. KPSS Lisans ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavına katılmış olan adayları 2019 KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra Kurum Sınavları süreci beklemektedir.

KPSS A Grubu kadroları için kurumların açacakları sınavlara adaylar KPSS A Grubu puan türlerini kullanarak başvuruda bulunabileceklerdir. Bu puan türlerini detaylı bir şekilde incelemek için;

KPSS A Grubu kadroları; Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı gibi kadrolardır. Bu kadroların hemen hepsi için adayların KPSS A Grubu sınavından elde edecekleri puanlara sahip olmaları bir ön koşuldur. Ancak istisnai olarak bazı kadrolar için adayların KPSS puanı sahibi olması ön koşul olarak sunulmamıştır. Bu kadroların başında; Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı ve İdari Yargı Hakimliği / Adli Yargı Hakimliği gibi unvanlar yer almaktadır. Bu kadrolar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda alınacak özel yarışma sınavlarında alınacak puanlar esas olmaktadır. 

2019 KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 2017 KPSS puanları geçerliliğini yitirecek ve 2018 KPSS ile 2019 KPSS puanları geçerli olacaktır. Bu süreçte ilana çıkmasını beklediğimiz Kurumlar, kadro açılmasını beklediğimiz unvanlar ve kadro sayılarına dair, bir çok kaynaktan toplamaya çalıştığımız bilgiler, haberler ve duyumlar şu şekildedir;

2019 kpss sonrasi wm

*Tabloda yer alan Klasik Yazılı ibaresi Kurumun ilgili unvana alımı Klasik usûlde bir yazılı sınav ile gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir.
**Kat belirtilmemiş olan alımlarda Kurumlar ya KPSS koşulsuz olarak kendi sınavını yapmaktadır ya da henüz alım yapmadığından belirsizdir.
***Hakimlik kadroları belirtilirken yalnızca “mezun grubu” kastedilmiştir.

-Yukarıda yer alan tablodaki alım yapacak olan Kurumlar ile alım sayıları duyum ile tahminleri içermektedir. Özellikle son dönemde alımların Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması hususu söz konusu olduğundan, kurumlar bir plan yapsa dahi bu alımlar geri çevrilebilmekte ya da sayısı azaltılarak kabul edilebilmektedir. Bu nedenle duyumunu almış olduğumuz bu alımların bazıları daha az sayıda gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. 

Tabloda yer alan bilgiler gerek bizim kendi kaynaklarımızdan duyduğumuz, gerekse çeşitli aracılar ile bize ulaştırılan duyumlara dayanılarak derlenmiştir. Bu alım duyumlarının hepsinin belli dayanakları olmakla birlikte tekrar etmekte fayda gördüğümüz üzre, kesinliği bulunmamaktadır.

-Tabloda özellikle belirsizlikleri ile ön plana çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlığın ilgili, ilişkili ve bağlı kuruluşlarına dair bilgilere yer verilmemiştir. Bunun en temel sebebi Bakanlığın halen tamamlanmamış ve aylar geçmesine rağmen ne zaman tamamlanacağı belli olmayan üç alımının bulunmasıdır. Bunlar İş Müfettiş Yardımcılığı, SGK Müfettiş Yardımcılığı ve İşkur İstihdam Uzman Yardımcılığı alımlarıdır. Henüz bu süreçler dahi tamamlanamamışken Bakanlığa dair duyum paylaşmayı uygun görmedik.

Yine de Bakanlıktan gelmesini beklediğimiz alımlar, en azından birtakım planlamalar söz konusu. Bunlar SGK Müfettiş Yardımcılığı, İstihdam Uzman Yardımcılığı ve SGK Denetmen Yardımcılığı alımları. Yine Aile Bakanlığı’ndan gelen Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı gibi kadrolara da alım yapılmasını bekliyoruz. Ancak bunların takvimine dair tahminde bulunmak oldukça güç olduğundan, buna dair bilgileri netleşmesi safhasına bırakıyoruz. 

-Tabloda yer alan üç alım yani Sayıştay, Kaymakamlık ve Hakimlik alımlarında KPSS koşulu yer almadığından kaç katı sütunlarını boş bıraktık. Bunun yanında Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımında tercihlerin de kadroya yerleşmek sürecinde belirleyici rolünü baz alarak bunu bizatihi belirtmek gereği hissettik. 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dair yer verdiğimiz kadro isimleri, Bakanlık nezdinde gerçekleştirilecek olan yeniden yapılanma ile değişikliğe uğrayabilir. Böyle bir durumda tablomuzu yeni unvan adları ile yeniden düzenleyeceğiz. Şayet buna bağlı olarak kaç katı alındığı bilgisinde ve alım usullerinde de değişikliğe gidilmesi durumunda yine benzer güncellemeleri tablomuza yansıtacağız. 

Alımlar Ne Zaman Gerçekleştirilecek?

Tabloda yer alan alımlardan; 

-BDDK, SPK, TMSF İçişleri Bakanlığı ve bazı Hazine ve Maliye Bakanlığı alımlarının sonbahar döneminde yapılmasını beklemekteyiz. 

-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının 2020 yılının başları itibari ile gerçekleştirilmesini beklemekteyiz.

-Kaymakamlık, Hakimlik alımlarının 2019 yılı sonuna doğru gerçekleştirilmesini beklemekteyiz. 

2019 KPSS Sonrası Kurum Sınavlarına Nasıl Hazırlanılmalıdır?

2019 KPSS Sonrası dönemde adayların girebilecekleri muhtemel kurum sınavlarına gecikmeksizin hazırlık yapmaları elbette faydalarına olacaktır. Bu adaylara önerdiğimiz adımlar şu şekildedir;

Sınav sonuçlarına göre adaylar nasıl bir yol izlemeli?

Sıralaması İlk 1000’de olan adaylar;

2019 KPSS puanlarında ilk 1000 içerisinde yer alan adayların, genel alımların yanı sıra, bölüm bazlı veya genele hitap etmekle birlikte az kadro ile alıma çıkan kurumlara da hazırlık yapmaları gerekmektedir. Bu tip alımların bölüm bazlı gerçekleştirilenlerinin Yabancı Dil Sınavı YDS puanı istediğini de dikkate alarak YDS’den en az 70 puanı olmayan adayların en kısa sürede bu eksiklerini gidermeleri daha fazla kurum sınavı görmeleri adına faydalı olacaktır. 

Bu adaylar aynı zamanda KPSS koşulu olmaksızın alım yapan Hakimlik, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Kaymakamlık gibi meslekler için de hazırlıklarını sürdürebilirler. 

Sıralaması 1000 – 5000 arasında olan adaylar;

Bu aralıkta olan adaylar genel itibariyle daha yüklü alımlara talip olacaklar. Bu alımların genel olarak Maliye, yeni adıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelmesi beklenmektedir. Özellikle Bakanlığın uzunca süredir alım yapmadığı unvanlar olan; Maliye Uzman Yardımcılığı’nın yanı sıra, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı, Defterdarlık Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı Yardımcılığı ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımları bu aralıktaki adayları ilgilendirmektedir. Ayrıca Göç İdaresi, İl Göç Uzman Yardımcılığı alımı da yine bu arada bulunan adaylara hitaben beklediğimiz alımlardır. 

Bu yönden adayların bu ilanlara göre hazırlıklarını sürdürmeye başlamaları faydalarına olacaktır. Özellikle GÖÇ mevzuatının ayrıksı yapısı için hazırlıklar yapmak, KLASİK usûlde olacak Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına yönelik ayrıca hazırlık yapmak ve diğer sınavlarda yer alan İşletme İktisadı, Uluslararası Kuruluşlar gibi konularda ayrıca çalışmalar yapmaları adayların faydasına olacaktır. 

BDDK, SPK gibi Klasik Sınav Yapan Kurumlara Hazırlık için;

2019 KPSS Sonrası Kurum Sınavlarına dair bilgi paylaşımı yapmak, son gelişmeleri takip etmek ve soru yöneltmek için FORUM başlığımızı Takipte Kalın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu