kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

3 Kurumda Kadro Durumu Değişikliği

3 Kurumda Kadro Durumu Değişikliği

3 Kurumda Kadro Durumu Değişikliği
A+
A-

3 Kurumun KadrolarındaDeğişiklikler Yapıldı…  Maliye Bakanlığı, Sivil Havacılık GenelMüdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 kurumunkadrolarında dolu/boş değişiklikleri yapıldı...

Resmi Gazete’de 19.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olanBakanlar Kurulu Kararı ile yapılan kadro değişikliklerinden bazıları dereceterfilerine yönelik dolu kadro değişiklikleri olurken diğer değişikliklerde ilkdefa ya da naklen ya da görevde yükselme şeklinde atama yapılmasına yönelik boşkadro değişiklikleri oldu.Maliye Bakanlığı için 8. derecede 650 tane VergiMüfettiş Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi ve bu unvanda şu anda boş olankadrolarında kullanılması suretiyle yakın zamanda Vergi Müfettiş YardımcılığıGiriş Sınavı açılacak diyebiliriz.

Ne Anlama Geliyor?

Daha önce alınan Vergi MüfettişYardımcılarının 8. dereceye yükselmesine istinaden açılan bu 650 kişilik kadro;9.dereceden alınacak olan Yeni Vergi Müfettiş Yardımcılarına yer açılmasıanlamına gelebilmektedir. Bu nedenle çok sayıda ihracın olduğu Vergi DenetimKurulunda yeni alımın hazırlıklarının ayak sesleri olarak nitelendirilebilir.Kadrolarda Unvanlarda ve SayılardaYapılan Değişiklikleri Görmek İçin Tıklayınız

19.01.2017 tarihindeyürürlüğe giren Bakanlar Kurulu 2017/9747 sayılı Karar:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılmasıhakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2017 tarihindekararlaştırılmıştır.

17/1/2017 Tarhli ve2017/9747 Sayılı Kararname ek Karar

MADDE 1 ‒ (1) Kamu kurum vekuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolukadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadrolarınsınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekildedeğiştirilmiştir.MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.