kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Süresinde Son Gün

Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Süresinde Son Gün

Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Süresinde Son Gün
A+
A-

tercihiniyap.net

Binlerce öğrencinin ve çalışan için oldukça önemli olan Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri Kasım ayının 18-21 günleri arasında yeniden açılacağı bildirilmişti. Bugün 21 Kasım Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerinin son günü.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2016 da yayınlanan olur yazısında, 2016/1 İlk Kayıt ve Kayıt YeAçık Öğretim Lisesi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında yeniden açıldığı belirtilmişti.

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Kayıt Yenileme

YENİ KAYIT İŞLEMİ Yeni kayıt işlemi, açık öğretim lisesine ilk defa kaydını yaptıracak öğrencilerin yapması gereken işlemdir. Açık öğretim lisesine kimler kayıt yaptırabilir? • İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar. • MEB’na bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar. • Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar. • Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar. • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Nedir? Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz. 1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.’dir. Bu bedelin; 30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz. 10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz. 2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve “Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için http://www.aol.meb.gov.tr/?q=node/107 İrtibat bürosunda bilgileriniz sisteme kaydedilir ve öğrenci numaranız ile geçici şifreniz oluşturulur. Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci “Ön Kayıt” durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra “Ön Kayıt” durumundaki öğrenci “Aktif ” duruma getirilir. 3. Adım: Derslerinizi Seçiniz Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz. Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için http://www.aol.meb.gov.tr/sites/default/files/dokumanlar/ders_secme_aol.pdf adresini ziyaret ediniz. NOT: BAZI KİMSELERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR (şehit eş ve çocukları vb.) Bu kimselerden durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır. Kayıt Ücreti Alınmayacak Kişiler için http://www.aol.meb.gov.tr/?q=node/166 sitesini ziyaret ediniz.

Kayıt için hangi evraklar gereklidir?

A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır). B-Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır). C-Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu “Silik” Olanların Başvuruları

Silik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler); Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı. E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi) T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı, Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren banka dekontunun aslı, Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır). F-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi) T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname belgesinin aslı, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

Kayıt Yenileme İşlemi Nedir? Nasıl Kayıt Yenilenir?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Mezun olana kadar her dönem kayıt yenileme işlemi yapılır.

Nasıl Kaydımı Yenilerim?

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.) Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için http://www.aol.meb.gov.tr/?q=node/107 3. Adım: Derslerinizi Seçiniz Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için http://www.aol.meb.gov.tr/sites/default/files/dokumanlar/ders_secme_aol.pdf tıklayınız.

Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yapmalıdır?

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler. NOT: kayıt yenileme ücreti alınmayacak kişiler için http://www.aol.meb.gov.tr/?q=node/166 sitesini ziyaret ediniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.