kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü Mesleği Sınavı ve Maaşı

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Stajyer Kontrolörlük mesleği nasıl bir meslektir? Başvuru şartları, sınavı ile turne ve özlük haklarına dair detaylar yazımızda.

A+
A-

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü Mesleği Sınavı ve Maaşı

Adalet Bakanlığı stajyer kontrolörlüğü mesleği sınavı ve maaşı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşacağınız yazımızı sizler için hazırladık. Mesleğe girişten tutun da adaylık dönemine kadar pek çok konu başlığını ele aldık.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Stajyer Kontrolörlerin, kurumdaki görev ve yetkilerini, özlük haklarını, kariyer olanaklarını ve çalışma koşullarını inceleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

Mesleğe girişte Hukuk ve İİBF/SBF mezunları arasından KPSS P9 ile KPSS P48 puan türlerinden en az 70 puan alan adaylar başvuru yapabilmektedirler. Bu adaylar arasından mesleğe alınacak aday sayısının 10 katı kadar aday kurumca gerçekleştirilecek olan Sözlü sınava katılma hakkı kazanacaktır.

Sözlü Sınav;

Sözlü sınav kurumca gerçekleştirilmekte ve aşağıdaki hususlar göz önüne alınmaktadır;

Adayın;

-Genel kültürü
-Fizik ve Moral yeteneği
-Anlama ve Anlatım kabiliyeti
-Tüm tavır ve hareketleri

MESLEKLER

Ek olarak adaya yöneltilecek sorular fakülte alan derslerinden de gerçekleşebilmektedir. Bu yönden adayların diğer sınavlarına hazırlandıkları gibi hazırlanmalarında fayda vardır.

Sözlü sınavda 3 komisyon üyesinin olurunu alan ve ortalama 70 puan alan adaylardan mesleğe alınacak kişi sayısı kadar aday başarılı sayılır ve mesleğe adım atar. Yine başarılı olup kadro sayısını aşan kısım için yedek adaylar belirlenebilir.

Stajyer Kontrolörlük ve Adaylık Dönemi;

Mesleğe giren adaylardan ilk defa memur olarak atananlar ilk bir senelerini Aday Memur olarak geçirmektedirler. Bu bir senenin dolumuyla Aday Memur sınavına tâbi tutulurlar ve başarılı olmaları halinde asaletlerini alırlar.

Diğer kurumlardan farklı olarak DMK kapsamındaki adaylığa ek olarak Kontrolörler meslekteki ilk 3 senelerini Aday Stajyer Kontrolör olarak geçirirler. DMK kapsamındaki adaylık eğitimine ek olarak 6 Ay’lık meslek içi adaylık eğitimine tâbi tutulurlar.

Stajyerlikte 2 yılını tamamlayan meslek mensuplarına, refakat kontrolörlerinin olumlu raporlarına istinaden ferdi denetim yetkisi verilebilir.

Yeterlik Sınavı ve Kontrolörlüğe Atanma;

Meslekte 3 yılını tamamlayan adaylara mesleki konularda Yeterlik Sınavı yapılmaktadır. Yeterlik sınavı yine çoğu kurumun aksine SÖZLÜ olarak gerçekleştirilmektedir.

SÖZLÜ Sınav’da adayların;

Sınavdaki başarı derecesi
Çalışkanlığı
Verimliliği
Becerisi
Tutum ve davranışları
Kişiliği değerlendirilmektedir.

Adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Staj sürecinde, yeterlik sınavı aşamasında başarısız olan adaylara kurum içerisinde uygun bir idari kadroda görevlendirme yapılacaktır.

Kontrolörlerin Görevleri ve Yetkileri;

Öncelikle kontrolörlerin kontrol görevlerinin Ceza ve Tutukevleri olduğunu belirtelim. Bu kapsamda mesleğe girecek olanları yoğun bir iş temposu beklemektedir.

Meslekte hizmet yılına göre turne sürelerinin değişimini esas alan kurumun mevzuatında belirlenen azami süreler şu şekildedir;

Kontrolör olarak meslekte geçirdiği süre;

5 yıla kadar olanlarda  6 ay,
6-10 yıl olanlarda 5 ay,
11-15 yıl olanlarda 4 ay,
15 yıldan daha fazla olanlarda 3 ay,

Normal denetim ve kontrol programında bu sürelere riayet edilmekle birlikte iş yoğunluğuna bağlı olarak uzamalar olması söz konusudur. O nedenle mesleğe girmeyi düşünen adayların bu turne sürelerini göz önüne alarak hareket etmeleri faydalarına olacaktır.

Kurumda denetimler iki temel şekilde gerçekleştirilmektedir;

-Oturma merkezi denetimi
-Diğer merkezlerin denetimi.

Oturma merkezi Ankara’dır. Ankara’da yapılan denetim buradaki kurumların denetiminin yanısıra evrak üzerinden diğer illerdeki kurumlara dair gerçekleştirilecek denetimleri de kapsamaktadır. Bu nedenle temelde Oturma merkezi denetimi, turneden gerekli döküman, bilgi ve ön çalışmalarla geri dönen kontrolörlerce gerçekleştirilmekte, diğer merkezlere diğer kontrolörlerce denetime gidilmektedir.

Denetimin kapsamı, denetlenen ceza ve tutuk evlerinin, idaresinin yanı sıra;

-Kantinleri,
-Atölyeleri
-Ambarları
-Koğuşları
-Hücreleri
-Malzeme yeterliliği ve diğer fiziki yeterlilik
-Mahkumların, eğitilmesi, ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı
-İncelenen kurumun ticari faaliyetleri varsa bunların muhasebe incelemesi
-Mahkumların disiplin cezaları, bunların yerine getirilip getirilmemesi vb.

yani bir ceza ve tutukevine dair her konunun incelenmesi ve denetlenmesi Kontrolörlerin görev alanıdır.

Yapılan denetimler sonucunda kontrolörler 3 nüsha halinde rapor düzenlerler. Bu raporların gereğinin yerine getirilip getirilmediği gerek düzenleyen kontrolörce gerekse yeniden denetime giden kontrolörce dikkate alınacak ve takip edilecektir.

Çalışma Yeri Özlük Hakları ve Maaşı

Kontrolörlerin asli çalışma yeri Ankara’dır. Ancak çok fazla turneye çıkmaları hasebiyle genel olarak Ankara dışındadırlar. 3600 Ek göstergeye tâbi olarak çalışırlar ve yaklaşık 6800 TL maaş almaktadırlar. 

Kariyer İmkanı;

İşin açığı Adalet Bakanlığı bünyesinde özellikle Hakim’lik kadrosunun mevcudiyeti mesleği oldukça geri plana itmektedir. Ancak tabi ki özellikle CTE Genel Müdürlüğü içerisinde yükselme ve bürokratik görev alma imkanı olmasına karşın, Bakanlık içerisinde bulunan diğer kadrolar için çok ciddi rakiplerin önüne geçmeleri gerekmektedir.

SONUÇ;

Kariyer meslekler arasında hemen hemen en yoğun meslekler arasında yer alan Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü, özellikle evli olan veya evlilik planı olan adaylar için epey zorluk içermektedir. Bu noktada mesleğe girecek adayların her şeyden evvel turneyi sorun etmemeleri gerekmektedir. Ek olarak çalışma yerinin ceza evleri olması da adaylar için bir seçim kriteri olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.