Ankara’da Değişim Olacak, Seçim Sonucu Merakla Bekleniyor

Ankara’da gözler bu seçime çevrildi. Jeoloji mühendisleri odası seçimlerinin öncesinde Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seçim sonuçları şimdiden merak ediyor ve Jeoloji Mühendisleri Değişim Platformu herkesi oy kullanmaya davet ediyor. İşte detaylar…

A+
A-

Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu, 11 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Jeoloji Mühendisleri Odası Ankara Bölge delege seçimlerine turkuaz listeyle, Dr. Ramazan Demirtaş yönetime talip olduklarını bildirdi. Platformun açıklamış olduğu seçim bildirgesine ait detaylar maddeler halinde sıralandı.

Jeoloji Mühendisliği Değişim Platformu’nun Seçim Bildirgesi

 • Her görüş ve düşünceye saygılı, tüm üyelerini kucaklayan,
 • Ayrımcılığa, kutuplaşmaya ve ötekileştirmeye karşı,
 • Siyaseti sadece bilim-mühendislik-meslek alanında yapan,
 • Politik görüş olarak anayasanın ilk üç maddesine sonuna kadar bağlı,
 • JMO’nun kamuoyunda kaybolan prestijini yeniden kazandırmayı amaçlayan,
 • Ülke sorunlarına bilim-mühendislik-meslek perspektifinde politikalar üreterek çözümler getirecek,
 • JMO’yu, oda gelirlerini meslek alanlarına ve meslektaşlarının eğitimine yatırım yapmak üzere kullanan bir kurum haline dönüştürecek,
 • Mesleki etik kurallara özenle uyan ve uygulatan,
 • Meslek alanımızda çözüm projeleri üreten bir JMO için,
 • Doğal afetlerin zararlarından imar uygulamalarına, yeraltı-yerüstü kaynaklarından yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geniş bir yelpazeye sahip JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ’nin gerekliliği ve önemini ulusal-yerel, yazılı ve görsel basında açıklayabilecek güçlü bir ekip oluşturacak,
 • Üniversite – Kurum – Kuruluş – Özel Sektör’deki mesleki birikimi ve deneyimleri JMO ortamına taşıyarak, uluslararası arenada söz sahibi olabilecek genç meslektaşlarımızın yetişmesini sağlayacak ortamlar oluşturan,
 • Her yıl yapılagelen Türkiye Jeoloji Kurultaylarını rutin kurultaylar olmaktan çıkararak, içerik açısından bilim ve teknolojik alanlardaki gelişmelere ve güncel yeniliklere dönük, yasa yapıcıların – karar vericilerin – yerel yöneticilerin katılımını sağlayacak projelerle, uluslararası-ulusal ortamda adından söz ettiren ve her kesimin takdirlerini toplayacak KURULTAY TURİZMİ haline dönüştürecek,
 •  Şeffaf Yönetim ilkesiyle yepyeni bir JMO için;
 • Ülkemizde tüm Kamu – Kurum – Kuruluş – Üniversite – Özel Sektörden farklı uzmanlık alanlarında söz sahibi meslektaşlarımızdan oluşan güçlü komisyonlarla kurumsal ve yasal düzenlemelerde köklü ve yaptırımları olacak görüşler üretecek,
 • Tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmaya yönelik gerekli girişimleri yapan, çözümler sunan ve bu çözümlerin kabulünü sağlayacak,
 • YASA YAPICILAR’a uzman ve uzmanlaşma adı altında Mühendis ve Mühendisliğin yok edilmesinin ülke gelişimi ve ekonomisi açısından ne büyük tehdit olabileceğini açıklayan belge ve deliller sunacak,
 • Kamu özel sektör ayırmadan, alanında uzmanlık seviyesinde tecrübeye sahip meslektaşlarımızın, uluslararası kabul gören mecralarda YETKİN MÜHENDİS vasfını kazanmalarına yardımcı olacak,
 • Zengin kadroları ile alışagelen anlayıştan çok farklı ve güçlü bir JMO için;
 • Hak ettiği kadroyu alamayan ve düşük maaşlara çalıştırılan meslektaşları adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için yasa yapıcılarla görüşmeler yapacak,
 •  Temmuz 2013 ayında çıkarılan torba yasa ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen TMMOB yetki ve gelirlerinin tekrar alınarak odalara verilmesi hususunda yasa yapıcılarla görüşmeler yapacak,
 • JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ’nin gerekliliğini ortaya koyan politikalar üreterek YENİ MEZUN MESLEKTAŞLARIMIZ için YENİ İSTİHDAM ALANLARI’nı açacak yasal düzenlemeleri oluşturup bunları TBMM’ye taşıyacak,
 • Eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve kaliteli jeoloji mühendislerinin yetiştirilmesi için gerekli politikaları oluşturacak girişimlerde bulunacak,
 • Kentlerimizin, doğal çevremizin birer rant alanı olarak görülmediği, madenler ve enerji santrallerinde, ülke gerçeklerini, ülke gelişimi ve ekonomisini ön plana alan çevre dostu akılcı mühendislik çözümlerini üretecek,
 • Siyasetle eli kolu bağlanmamış bir JMO için,
 • Kendi bütçesi ve destek olacak sponsor kurumlarla, meslek alanımızda söz sahibi meslektaşlarımızdan oluşan geniş bir kadro ile Sempozyum, Seminer, Kurs, Çalıştay, Konferans ve Paneller düzenleyerek tüm meslektaşlarımızın JMO ile bağlarını güçlendirecek,
 • Oluşturulacak yetkin geniş kadrolar ve bilimsel kurullarla JMO yayınlarını içerik açıdan kaliteli, uluslararası ve ulusal ortamlarda kabul gören yayınlar haline dönüştürecek,
 • Tüm Dünya özellikle yakın çevresindeki jeoloji meslek odaları ve kurumlarıyla ortak sempozyumlar, ortak çalışma programları, ortak jeolojik veri tabanı ve ortak enerji, zemin, tektonik, baraj ve su etütleri projeleri geliştiren,
 • Meslek alanımızla ilgili güncel yabancı kitapların Türkçe’ye çevrilerek genç meslektaşlarımızın hizmetine sunulduğu,
 • Staj ve sınırlı arazi uygulamaları dışında saha deneyimi olmayan meslektaşlarımızın olduğu bilincinde olan JDP olarak arazi kampları, arazi gezileri düzenleyen,
 • Bilim ışığında aydınlanmış bir JMO için;
 • Emekli meslektaşlarımızın mesleki birikimlerini yeni mezun ve genç meslektaşlarımıza aktardığı,
 • Sosyal tesislerinin aile ortamına hizmet verecek ortamlar haline dönüştüğü,
 • İşsiz meslektaşlarımızı JMO ortamına çekecek çözümler ortaya koyarak, kamu-üniversite-özel sektörde çalışan meslektaşları ile kaynaşmalarının sağlandığı,
 • JMO’nun ticari bir kurum anlayışından tamamen meslek alanlarına ve meslektaşlarına yatırım yapan bir kurum haline getirildiği,
 • Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin tarafsız meslektaşlarımızdan oluşturulduğu,
 • Jeolojik Miras ve JeoTurizm’in gelişmesine yönelik politikalar üreten, jeolojik müzeler oluşturulmasına öncülük eden,
 •  Sosyal bir JMO için;
 • Aidiyet duygusu oluşturarak JMO’nun üye olmak istenen; mevcut üyelerin üyeliklerini sürdürmeyi bir onur olarak gördüğü, oda ortamlarına gelmeyi cazip hale getiren, teşvik eden, yeni mezunlara sıcak bir ortam sağlayan FARKLI BİR JMO haline dönüştürecek,
 • Düzenlenen tüm kursların öğrencilerimiz ve iş bulamamış meslektaşlarımız için ücretsiz olduğu, çalışan üyelerden ise çok cüzi ücretler hatta imkan dahilindeyse hiç ücret alınmadığı,
 • Üye aidat borçlarını güncel aidat değeri üzerinden değil, üye mağduriyetinin önlenmesi için gerekli düzenlemelerle en makul hale getirildiği,
 • JMO gelirlerinin, üye AİDATLARI ya da çok yüksek BÜRO TESCİL’lerine dayandırılmadığı ve gelir kaynaklarını artırıcı projeler geliştiren,
 • Şefkatli bir JMO için;
 • Ülkemizdeki jeoloji firmalarının yurtdışı açılımlarında karşılaşacakları sorunları aşmasını sağlayan,
 • Üyelerimizin yurtdışındaki grup ve toplu sunumlarında maddi destek ve sponsorluk bulan,
 • Yeni mezun üyelerimize özellikle yurtdışındaki eğitim, kurs, burslar ile ilgili sürekli bilgiler veren,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki iş olanakları konusunda üyelerini sürekli haberdar eden,
 • Jeoloji Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerimizin, ülkemizin değişik kesimlerinde bulunan jeolojik oluşumlara teknik gezi ve saha uygulama imkanları sağlayacak koşulları oluşturan,
 • Özel sektör sorunlarını JMO ortamına taşıyarak, yeni iş alanlarının artırılması, üretim kalitesinin yükseltilmesi, meslektaşlarımızın komik ücretlerinin iyileştirilmesi, uluslararası arenada iş olanaklarının açılmasına yönelik tartışma ortamlarının oluşturulduğu, çözümlerin sunulduğu ve uygulanmalarının sağlandığı,
 •  Vizyon sahibi bir JMO için;

TARAFSIZ, ADİL, ŞEFFAF,

ETİK KURALLARA RİAYET EDEN,

KUTUPLAŞTIRMAYAN,

İLKELİ YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN;

YEPYENİ VE GÜÇLÜ BİR JMO İÇİN;

11 MART 2018 GÜNÜ ANKARA BÖLGE DELEGE SEÇİMLERİNDE

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI TURKUAZ LİSTE’ye ‘’EVET ‘’ DEMEYE’’

DEĞİŞİM İÇİN; DEĞİŞTİRMEYE

ÇAĞIRIYORUZ

JDP SEÇİM BİLDİRGESİ

 Saygılarımızla

 JDP Yönetim Kurulu

Kaynak: Ankara’da ‘Değişim’ rüzgarı! Gözler bu seçimde olacak / JMO Değişim Platformu

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.