Gündem

Gelir Uzmanları Cumhurbaşkanından 3.600 Ek Gösterge Müjdesi Bekliyor

Gelir Uzmanları, önümüzdeki seçimlerden önce kendilerine 3.600 ek gösterge müjdesi verilmesini bekliyor. Sayıları 24.000’i bulan Gelir Uzmanları, GUYADER ve YGUD bünyesinde birleşerek hazırladıkları ortak bir metinle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a seslerini duyurmak istiyor. Bizde tercihiniyap. net olarak bu metni yayımlayarak, Gelir Uzmanlarının haklı taleplerinin duyulmasını umuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız

            Bizler,Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan devletin temel gelir kaynağı, hazinenin can damarı, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin asli kaynağı olan vergi gelirlerinin denetiminden incelenmesine, takibinden tahsiline kadar bütün işlemleri yerine getiren bu görevlerinden dolayı hazineye karşı mali sorumluluğu bulunan Gelir Uzmanlarıyız.

            Bugün sayıları yaklaşık 24 bin olan Gelir Uzmanları olarak ülke ekonomisinin gelişmesine, sosyal adaletin ve milli gelirin adil dağılımının sağlanmasına, maliye ve gelir politikalarının amacına ulaşmasına katkı sağlamak için kayıt dışı ekonomi ile mücadele başta olmak üzere ihtisas gerektiren birçok dinamik vergi uygulamasını milli bilinç çerçevesinde yerine getiriyoruz.

            2011 yılında kamu görevlilerinin mali haklarını düzenlemek amacıyla yayımlanan 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret uygulaması ve kamudaki nitelikli insan kaynağı olan kariyer uzmanların kurumlar arası geçişinin önlenmesi hedeflenmiştir. Ancak aynı üniversitelerden mezun, aynı sınav şartlarından geçmiş, aynı şekilde yeterliğe tabi tutularak mesleğe atanmış bazı uzman unvanlı kariyer mesleklerde bu eşitlik sağlanırken Gelir Uzmanları, kariyer, liyakat ve sınıflandırma ilkelerine aykırı olarak bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. Bu düzenleme, Merkez-Taşra ayrımı oluşturduğundan ücret ve kariyer açısından telafisi mümkün olmayan derin uçurumlar oluşmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, söz konusu düzenleneme ile hem KHK amacına ulaşmamış hem de Gelir Uzmanları “eşitlikten uzaklaştırılarak” mağdur edilmiştir.

           Kariyer mesleklerin 666 sayılı KHK öncesi ve sonrası statüleri karşılaştırıldığında, Gelir Uzmanlarının haksızlığa uğratıldığı çok açık şekilde görülecektir.

            666 sayılı KHK sonrası Gelir Uzmanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin sağlanabilmesi için:

            – Gelir Uzmanlarına da bütün kariyer mesleklere verilen 3600 Ek Gösterge,2000 Makam Tazminatı ve 8000 Görev Tazminatı verilerek, Gelir Uzmanlarının da aynı özlük haklarıyla istihdam edilmesini,

            – Merkez taşra ayrımının kaldırılarak diğer kariyer meslek uzmanlar ile hukuki haklarının ve statülerinin ayrım gözetilmeksizin eşitlenmesini,

            – Gelir İdaresi Başkanlığının yeniden yapılandırılarak hazineye karşı mali sorumluluğu bulunan Gelir Uzmanlarının yetkilerinin artırılmasını talep ediyoruz.

            Ekonomisi daha güçlü, hazinesi daha zengin, maliyesi daha sağlam, geleceği daha parlak bir Türkiye için üstün gayretle hizmet veren ve vergi tahsili gibi kutsal bir görevi yerine getiren Gelir Uzmanları olarak ayrıcalık değil, hakkımız olan eşitliği istiyoruz.

            Saygılarımızla arz eder, takdirlerinize sunarız.

4668 1 c904ed88aa1783b9c37af6a4fc78e3de

Bir Yorum

  1. gelir uzmanları da kendisini kariyer meslek olarak görüyorsa a kadro artık bitmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu