Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak

09.02.2017
A+
A-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alımı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak… Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıktan Personel Alım İlanı…

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak…Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 01.02.2017 – 10.02.2017

Sözlü Sınav Tarihleri : 24.04.2017-28.04.2017

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak

 • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sözlü Sınavda başarılı olan adayların adı, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport )” girebileceklerdir.
 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak
 • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik
 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak
 • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir:

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1-GeneI Şartlar:

 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

-Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alacak

2-Özel Şartlar:

SIRA NO UNVAN TEŞKİLAT ARANACAK ŞARTLAR PUAN TÜRÜ KADRO ADEDİ SINIF DERECE ATAMA YAPILACAK İLLER

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Satış Memuru

 

 

 

 

 

Döner Sermaye

Pazarlama (Elektronik Ticaret, E-Ticaret, İnternet ile Pazarlama, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Satış Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi( Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi) ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

9

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

7,8

 

 

 

 

Ankara, Edirne, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı Malatya, Gaziantep, Hatay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbar Memuru

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner Sermaye

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi), İşletme Yönetimi (Genel İşletme, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, Orta Kademe Yöneticilik/Yöneticiliği, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, İşletme Yönetimi), Dış Ticaret (Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme, İthalat-İhracat), Lojistik (Kargo, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

“Anbar Memuru kadrosuna atanacakların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için anbarda uygulama yaptırılacaktır.”

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

8,9

 

 

 

 

 

Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Mersin Malatya, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Veznedar

 

 

 

 

Döner Sermaye

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları), Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

15

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

10

 

Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Şırnak,                  Trabzon,                  Van, Zonguldak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvelik Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner Sermaye

Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak. Tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 18. Maddesinde belirtilen:” Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

–   Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

–   Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

–   Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.” şartlarını taşıdığına dair sağlı kurulu raporu almak,

(Söz konusu rapor sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Raporu ibraz edemeyenlerin kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Van

 

 

 

5

 

 

 

Mühendis

 

 

 

Merkez

Fakültelerin “Makine Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

TH

 

 

 

 

5

 

 

 

Ankara

 

 

 

6

 

 

Mühendis

 

 

Merkez

Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

2

 

 

 

TH

 

 

 

5

 

 

Ankara

 

 

 

7

 

 

 

Mühendis

 

 

 

Merkez

Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

1

 

 

 

TH

 

 

 

5

 

 

 

Ankara

 

 

 

8

 

 

 

Mühendis

 

 

 

Merkez

Fakültelerin “Harita Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

1

 

 

 

TH

 

 

 

5

 

 

 

Ankara

 

9

 

Tekniker

 

Merkez

Meslek Yüksek Okullarının İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.

 

KPSSP93

 

1

 

TH

 

7

 

Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyager

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşra

1-Fakültelerin ‘’Kimya’’ bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 2-Sözlü Sınava son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu yabancı dil sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin, İzmir

 

 

11

 

 

Şoför

 

Döner Sermaye

1-  Lise mezunu olmak,

2-   (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

“Şoför kadrosuna atanacaklar için bu kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.”

 

 

KPSS94

 

 

6

 

 

GİH

 

 

10

 

Gaziantep, Trabzon, Van Malatya, Diyarbakır, Edirne

 

 

12

 

 

Şoför

 

 

Merkez

1-  Lise mezunu olmak,

2-   (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

“Şoför kadrosuna atanacaklar için bu kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.”

 

 

KPSS94

 

 

5

 

 

GİH

 

 

10

 

 

Ankara

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.