2017 Aile ve Çocuk Yardımı

2017 Aile ve Çocuk Yardımı

2017 Aile ve Çocuk Yardımı

Aile ve çocukyardımı ne kadardır ? Memur maaşlarına aile yardımı olarak ne kadar parayatırılır ? Çocuğu olan bir memurun maaşı ne kadar artar ? Çocuğu olan memur buyardımdan yararlanmak için ne yapmalıdır ? Evlenen memur, aile yardımı almakiçin ne yapmalıdır ? 2017 zammı ile birlikte açıklayacağımız bu sorularıncevabını yazımız içerisinde bulabilirsiniz.

Aile ve çocukyardımı 2017 yılı itibariyle ne kadar olmuştur ? Memurların çalışmayan eşlerive dünyaya gelen veya evlat olarak edindikleri çocukları için (Bu çocuklarbelli bir yaşa gelinceye kadar) devlet tarafından aldıkları paraya Aile veçocuk yardımı denilmektedir. Bu yardımlar, altı ayda bir zamlanarak memurmaaşlarına aylık yatırılmaktadır.

AİLE YARDIMI 2017

Aile Yardımıalan memurlara aylık olarak yatırılan paraları altı ayda bir zamma tabitutulmaktadır. Her yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) alınan meblağ, ikincialtı ayında (Temmuz-Aralık) alınan meblağdan daha düşüktür. Ocak ve Temmuzaylarında yeni tutarlar belirlenmektedir.

·       2016 yılının ilk altı için aile yardımı tutarı:189,54 TL.

·       2016 yılının son altı ayı için aile yardımıtutarı: 199,01 TL.

·       2017 yılının ilk altı ayı için aile yardımıtutarı 204,99 TL olarak belirlenmiştir.

ÇOCUK YARDIMI 2017

Yeni dünyayagelen çocuğu için veya evlat edindiği çocuğu için memurlara yardım olmasımaksadıyla aylık olarak ödenen nakdi yardıma çocuk yardımı denilmektedir. Aileyardımında olduğu gibi çocuk yardımında da tutarlar altı aylık periyotlarhalinde hesaplanmaktadır. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında güncellenerekmemur maaşlarına eklenmektedir. 

 

·       2016 yılının ilk altı için çocuk yardımıtutarı: 44,41 TL.

·       2016 yılının son altı ayı içinçocuk yardımı tutarı: 46,63 TL.

·       2017 yılının ilk altı ayı için çocuk (0-6 yaş için) yardımıtutarı 48,03 TL olarak belirlenmiştir.

·       2017 yılının ilk altı ayı için çocuk (6 yaşüstü için) yardımı tutarı 24,02 TL olarak belirlenmiştir.

AİLE YARDIMI HANGİ ŞARTLARDA VE NASIL ALINIR ?

Memurlarıneşleri için aile yardımı alabilmesi için: Eşlerinin herhangi bir menfaatkarşılığı çalışmaması veya sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması gerekir.Resmi nikah tarihini takip eden ay başından itibaren hak kazanılmaktadır.Memurlar, gerekli belgelerle birlikte kurumlarına başvurmaları durumunda hakkazanabilmektedir. Memurlar, evlilik cüzdanlarında yer alan resmi nikahtarihlerini gösterir belgenin fotokopisini kurumlarında yer alan ilgili birimeteslim etmeleri durumunda aile yardımı almaya hak kazanır.

ÇOCUK YARDIMI HANGİ ŞARTLARDA VE NASIL ALINIR ? 

Memura çocuksayısına bakılmaksızın, öz, üvey veya evlat edinilmiş çocukları içinverilen nakdi yardıma çocuk yardımı denilmektedir. Devlet memuru; çocuğundoğum tarihi, evlat edindiği tarihi veya geçimini sağlayacağı üvey çocuğunbulunması sonucunu doğuracak bir evlilik yaptığı tarihi izleyen aybaşındanitibaren söz konusu çocuklar için çocuk yardımı ödeneğine hak kazanır.Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda bu yardım sadece babaya ödenecektir.Gerekli belgelerin, memurun çalıştığı kurum veya kuruluşa teslim edilmesidurumunda çocuk yardımı almaya hak kazanılır. Bunun için istenilen belgeler:çocuğa ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve hastane doğum raporudur.

Diğer haberlerimizi sitemizden takip edebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2018, 22:37
YORUM EKLE