2017 POMEM Puan Yüzdelerinde Değişiklik Yapıldı

2017 POMEM Puan Yüzdelerinde Değişiklik Yapıldı

HABER 02.04.2017, 18:36 14.08.2018, 20:11
2017 POMEM Puan Yüzdelerinde Değişiklik Yapıldı

2017 POMEM PuanYüzdelerinde Değişiklik Yapıldı POMEM Giriş Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Geçtiğimizgünlerde resmi gazete yayınlanan yönetmelik ile birlikte POMEM polisalımlarında değişikler yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM girişyönetmeliğinde hangi değişiklikler yapıldı? Önceki yıllarda POMEM girişşartları şu şekildeydi: KPSS %30, fiziki yeterlilik sınavı %30, mülakat ise %40paya sahipti. Yapılan son değişiklik ile birlikte fiziki yeterlilik sınavınınve KPSS'nin payı %25'e düşürülürken mülakatın etki yüzdesi %50'ye çıkartıldı.Yüzde değişikliklerinden de anlayabileceğiniz gibi mülakat aşamasının etkiyüzdesi çok önemli ölçüde artarken KPSS ve fiziki yeterlilik sınavının etkiyüzdesi ise düşürüldü.

POMEM Giriş Şartlarında Değişiklik Yapıldı

MADDE 1 –6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek EğitimMerkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylarınbaşarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının % 25’i, fizikiyeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinintoplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla;KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esasalınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.”

Madde2: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde3: Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİPAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NETYorumlar (0)
17
açık