2019 Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?

9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Kaymakam Adaylığı sınavı başvuruları başladı! Başvurular ne zamana kadar sürecek? Adaylar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.

2019 Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?

2019 yılında İçişleri Bakanlığı toplam 100 kişinin Kaymakam Adayı olarak alınacağını ilan etti. İlan sürecinin ardından başvuru süreci de 19 Eylül 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Başvuru için adayların dikkat etmeleri gereken hususlar neler? Kimler 2019 Kaymakamlık Sınavı'na başvuruda bulunabilecek? Tüm bu detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2019 yılında gerçekleştirilecek olan Kaymakam Adaylığı alımı için sınavı İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol ilkelerince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM gerçekleştirecek. Sınav 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak ve çoktan seçmeli usûlde olacak. Adayların alımın ilk aşaması olan bu yazılı sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 70 net yapmaları gerekecek. 70 net yapan adaylardan da en başarılı 400 tanesi Bakanlığın gerçekleştireceği sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 70 puanı geçen aday sayısı 2018 Kaymakam Adaylığı sınavında olduğu gibi 400 kişiyi bulmazsa, 70 puan ve üzerinde kalan tüm adaylar sözlü mülakatlara katılabilecek.

2019 Kaymakam Adaylığı Sınav Konuları Neler?

9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kaymakam Adaylığı sınavı aşağıdaki konulardan oluşacaktır;

2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı Başvuruları

2019 Kaymakam Adaylığı sınavı başvuruları 19 Eylül 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvurular, 25 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru sürecini tamamladıktan sonra sınav ücretlerini de aynı süre içerisinde ÖSYM'nin ödeme sisteminden yatırmaları gerekiyor. ÖSYM'nin sınav için belirlemiş olduğu başvuru ücreti ise 216 TL.

2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı Geç Başvuruları

2019 yılı Kaymakam Adaylığı sınavında da ÖSYM diğer sınavlarında olduğu gibi, normal başvuru süreçlerini kaçırmış olan adaylar için Geç Başvuru imkanı sunmaktadır. ÖSYM'nin 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı için belirlemiş olduğu geç başvuru tarihi; 9 Ekim 2019, belirlemiş olduğu ücret ise 324 TL'dir. 

ÖSYM'nin geç başvuru uygulamasına dair detayları öğrenebileceğiniz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

2019 yılında yapılan bir dizi değişiklik ile Kaymakam Adaylığı Sınavına başvuruda bulunabilecek adaylar hususunda kaideler farklılaştı. Bir çok aday bu hususta ciddi bir belirsizlik yaşıyor. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak adına bazı bilgileri başvurunun nasıl yapılacağı ile birlikte yeniden ele almakta fayda var.

29 Haziran 2019 tarihinde meslek yönetmeliğinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerince gerçekleştirilen değişiklikte, Kaymakam Adaylığı Sınavı'na katılabilecek olan adaylarla alakalı olarak bir dizi düzenleme yapıldı. Bu yeni düzenlemeler ile birlikte başvuru koşullarında adayların mezun olması gereken bölümler, önceki döneme göre revize edilmiş oldu. Mezuniyet koşuluna dair hüküm şu şekilde;

"Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama"

"(4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar."

2019 Kaymakam Adaylığı alımı için başvuruda bulunabilecek adaylardan, bir kısmı direkt olarak başvurusunu yapacak, bu alanların dışında kalanlar ise eşdeğerlik belgesi alarak, bu belgeyi sözlü mülakatlardan evvel ibraz edecek.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünde koyu renklerle ifade ettiğimiz bölümlerden mezun olan adayların başvurularını direkt yapması mümkündür. Bu adayların daha sonra ilave bir belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu bölümlerin dışında kalan ve bu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip bir bölümden mezun olmuş olan adayların ise eşdeğerlik belgesi alarak, mülakat safhasında Bakanlığa sunabilmesi gerekecektir.

2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı başvurularını yaparken de adayların bu durumlarına göre işaretlemeleri gereken bölümler bulunmaktadır. ÖSYM'ye ait aday işlemleri sisteminde, 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurusu yapmak üzere giren adayları, Sınava İlişkin Bilgiler kısmının, mezuniyet bilgisi sekmesinde şöyle bir ekran karşılamaktadır;

Bu ekranda adaylar, eğer kendi bölümleri tam ismi ile ekranda yer alıyorsa, o sekmeyi işaretlemeli, şayet bölümleri eşdeğerlik belgesi alınmasını gerektiren bölümler içerisinde yer alıyorsa, 11 numaralı seçenek olan "Yönetmelikte belirtilen bölümlerden birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan bir bölümden mezunum (eşdeğerlik belgemi mülakat aşamasında İçişleri Bakanlığı'na sunacağım.)" sekmesini seçmeliler. 

(!) Her ne kadar daha evvel bazı bölümlerin eşdeğerlik almasının gerekmeyeceğine dair CİMER'den gelen yanıt söz konusu olsa bile, başvuru aşamasında adaylar yönetmelik hükmü gereği hangi kapsamda yer alıyorlarsa, o kapsamdan başvurularını yapmalıdırlar. Aksi halde adayların başvuruları yanlış bir beyana dayalı görülerek kabul edilmeyebilir. Bu nedenle adayların şu aşamada gerçek duruma uygun seçim yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

2019 Kaymakam Adaylığı sınavına başvuru yapabilecek bölümlere dair bütün düzenlemeleri detaylı bir biçimde dile getirdiğimiz yazımızı incelemek isteyen adaylar aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanarak, ilgili yazımıza ulaşabilirler;

2019 Kaymakam Adaylığı sınav ve Başvuru sürecine dair gelişmeleri takip etmek, sorularınızı yöneltmek ve önerilerde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 19:59
YORUM EKLE