2020 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

2019 Kaymakamlık sınavı geride kaldı. Peki 2020 yılında Kaymakamlık sınavı olacak mı? Sınava dair bilgiler, sınav konuları ile 2020 Kaymakamlık Sınavı'na dair öngörülerimizi haberimizde bulabilirsiniz.

2020 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM aracılığı ile gerçekleştireceği 2020 Kaymakam Adaylığı sınavı ne zaman? Sınav başvuruları nasıl yapılıyor? 2020 Kaymakamlık sınavı konuları neler? Sınavda puan hesaplaması nasıl yapılır? Tüm bu detayları haberimizde bulabilirsiniz. 

2020 Kaymakamlık Sınavına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

2020 yılında gerçekleştirilmesini beklediğimiz 2020 Kaymakamlık sınavına hangi adayların başvuruda bulunabileceği konusu 2019 yılında hayata geçen ve 2019 Kaymakamlık sınavı başvuru sürecinde uygulanan yeni şartlar çerçevesinde şekillenecektir. 

Kaymakamlık Sınavı'na başvuru koşullarında 29 Haziran 2019 tarihinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere göre sınava başvuruda bulunabilecek olan adayların eğitim durumları ile alakalı olarak yapılan düzenleme şu şekildedir;

"Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama"

"(4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

Bu düzenleme ile birlikte önceki dönemden farklı olarak Hukuk Fakültesi ile İİBF/SBF dışında başka alanlardan mezun olan adaylara da Kaymakamlık sınavına başvuruda bulunabilme imkanı tanınmış, bazı İİBF/SBF bölümleri için de eşdeğerlik belgesi sunabilmek kaydıyla sınava girme hakkı tanınmıştır. 

Bu konu hakkında diğer tüm detayları incelemek, eşdeğerlik belgesinin nasıl alınacağını ve dilekçe örneğini görmek için aşağıda yönlendirmesini sunacağımız yazımızı okuyabilirsiniz;

2020 Kaymakamlık Sınavı Şekli ve Konuları

2020 Kaymakamlık sınavının da yine daha önceki yıllarda olduğu gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Sınav 2018 ve 2019 yıllarında çoktan seçmeli usulde gerçekleştirildi. Ondan evvelki sınavda ise açık uçlu usulde yapılan sınavın 2020 yılında bir değişikliğe uğramayacağını ve yine çoktan seçmeli usulde yapılacağını bekliyoruz. 

Kaymakamlık sınavında adaylara 66 tanesi alan bilgisi, 34 tanesi ise Genel Kültür - Genel Yetenek kapsamında sayılabilecek toplam 100 adet soru sorulmaktadır. Bu 100 sorunun derslere göre dağılımı ise şu şekildedir;

Genel Yetenek Konuları
-Türkçe Dersi - 14 soru

Genel Kültür Konuları
-İnsan Hakları ve Demokratikleşme Dersi - 6 soru
-Türkiye Ekonomisi Dersi - 10 soru
-Türk İnkılap Tarihi Dersi - 4 soru

Alan Bilgisi Konuları
-İdare Hukuku Dersi - 18 soru
-İdari Yapı Dersi - 14 soru
-Anayasa Hukuku Dersi - 13 soru
-İktisat Dersi - 12 soru
-Mahalli İdareler Dersi - 9 soru

Adayların yukarıdaki şekilde dağılıma sahip 100 soruyu yanıtlamaları için toplam 2.5 saat süreleri olacaktır. 

2020 Kaymakamlık Sınavı'nın Değerlendirilmesi ve Başarı Koşulu

Kaymakamlık sınavında adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Bunun yanında adayların mesleğe alınacağı duyurulan aday sayısının 4 katı kadar aday arasında yer alması, alımın ikinci aşaması olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri için şarttır. 

Adayların sınavda yaptığı doğru yanıtlar da yanlış yanıtlar da dikkate alınmaktadır. Yapılan her 4 yanlış, 1 doğru yanıtın eksiltilmesine sebep olmaktadır. Bu şekilde yapılan hesaplama ile kalan net sayısı adayların aynı zamanda sınav puanı olmaktadır. 

Kaymakamlık Sınavı puan hesaplama sistemine dair tüm detayları aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşacağınız yazımızda inceleyebilirsiniz;

2020 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 

İçişleri Bakanlığı son yıllarda neredeyse her yıl düzenli olarak Kaymakamlık Sınavı gerçekleştirmiştir. Özellikle son dönemde üst üste yapılan 100'er kişilik alımlar da 2020 yılı için ayrıca bir beklenti oluşturmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında olağanüstü kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca görevinden uzaklaştırılan meslek mensuplarının oluşturduğu kadro açığını kapamak adına üst üste yüklü sayılabilecek sayıda alımlar gerçekleştiren Bakanlığın 2020 yılı itibariyle biraz daha eski usule dönmesi de beklenmektedir. 100 kişilik seri alımlardan evvel Bakanlığın Kaymakamlık Sınavı rutini 60 kişilik alıma çıkmaktı. 2020 yılında da gerçekleştirilmesi muhtemel Kaymakamlık Sınavı'nın 100 değil de 60 kişilik olmasını beklemek çok anlamsız değildir.

2020 Kaymakamlık Sınavı tarihi ve alım sayısıyla alakalı olarak FORUM sayfamızda paylaşılan son güncel duyumu incelemek için Tıklayınız!

Ayrıca kaymakamlık için uzaktan eğitim ile ilgileniyorsanız görseli tıklayarak Yakın Eğitim'in deneyimli kadrosundan faydalanabileceğiniz uzaktan eğitim paketlerini inceleyebilirsiniz.

2020 Kaymakamlık Sınavı için şu an net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bir alım söz konusu olursa bu alımın yine yılın son çeyreğinde yapılmasını beklemek, son yıllarda tatbik edilen takvime bakarak anlamlı olmaktadır. 2020 Kaymakamlık Sınavı'na dair forum sayfamızda paylaşılan bilgilere göre, sınavın 5 Aralık 2020 tarihinde 100 kişi için gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

2020 Kaymakamlık Sınavı sürecini takip etmek, sınava hazırlanacak diğer adaylarla iletişim kurmak ve merak ettiğiniz sorularınızı sormak için FORUM sayfamıza uğramayı Unutmayın!

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 16:01
YORUM EKLE