3600 Ek Gösterge Olan Kurumlar

3600 Ek Gösterge Olan Kurumlar

HABER 25.03.2017, 22:36 23.11.2019, 12:01
3600 Ek Gösterge Olan Kurumlar

3600 Ek Göstergeye sahip kamu kurumları nelerdir? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge neye yarar? Kamu kurumlarında 3600 ek göstergeli olmanın avantajları nelerdir? Ek göstergenin 3600 olması maaşı arttırır mı? Polislere 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi kamu kurum ve kuruluşları memurları ek 3600 göstergeye sahiptir? Ek göstergenin 3600 olması neden istenir? Bu ve benzeri sorulara cevap niteliğinde olan ek gösterge hakkında merak ettiğiniz tüm soru ve cevaplara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.EK 3600 GÖSTERGE NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Ek gösterge devlet memurlarının üzerinde en fazla durdukları meselelerden biri olarak bilinmektedir. Kamuda çalışan memurların "Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde" önemi ön plana çıkmaktadır. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, ek göstergesi 2200 olan bir memurun aldıkları maaş brüt ücreti aynı değildir. Memur maaşlarına yüzde üzerinden yapılan zamlarda da ek gösterge oranı yüksek olan memurlar daha fazla zam almaktadır. Bu nedenle bir memurun ek göstergesi yüksek olan bir ünvanda çalışıyor olması, ona bir çok anlamda avantaj sağlamaktadır. Memurların ek göstergelerinin yükselmesi yönündeki taleplerini de buna bağlamak gerekir. 

Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olduğu bilinmelidir. Memurların bulundukları unvanların 1. derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamları yüksektir ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi alma hakkı kazanılmaktadır. Bir memurun bulunduğu kadro da ek göstergesinin 2200'den 3600'e yükselmesi brüt maaşının, emekli ikramiyesinin ve emekli aylığının göze görülür şekilde yükselmesini sağlamaktadır. Bu nedenle son yıllarda, "Öğretmenlerin, Polislerin ve Taşra Uzmanlarının" ek göstergelerinin 3600 olması yönünde çok ciddi talepleri söz konusudur.

3600 EK GÖSTERGE POLİS VE ÖĞRETMENLERE VERİLECEK Mİ?

Emniyet Teşkilatı mensupları eşit işe eşit ücret uygulaması ve görevlerini zor şartlarda devam ettirme bilinci gereği hak ettikleri 3600 ek gösterge rakamına kavuşmayı hedefliyor. Uzun zamandır ek gösterge artışının sağlanması yönünde kararlılıkla mücadele veren polisler ek göstergelerinin 3000'e çekilmesinden memnun olmadılar. Subay, astsubay veya askeri personelin ek göstergesi 3600 iken; polisler bu hakkın kendilerine tanınmamasının eşit işe eşit ücret ikesiyle bağdaşmadığını ifade ediyor. 

Öğretmenler de ek göstergelerinin 3600'e çekilmesini uzun zamandır talep eden meslek gruplarındandır. Öğretmenler, Türkiye'nin her yerinde görev bilinciyle çalışmalarının karşılığı olarak ek göstergelerinin yükselmesini ve 3600 ek göstergeye sahip olmayı her platformda dile getirmektedir. Çok sıradan mesleklerde dahi ek 3600 gösterge hakkı verildiğini iddia eden Öğretmenler, ülkemizin doğusundan batısına her yerde çalışmalarının karşılığı olarak ek göstege artış talebi beklemektedir.

3600 EK GÖSTERGE OLAN KURUMLAR

Bir memur'un, çalıştığı kamu kurum veya kuruluş için belirlenen en yüksek ek göstergeye ulaşabilmesi için 1. dereceye kadar gelmesi gerekmektedir. Ek 3600 göstegeye sahip olabilmek içinde memurlar 1. dereceye kadar ilerlemelidir. Normal şartlarla emeklilik hakkı elden eden bir memur 1. dereceye ulaşabilmektedir. Bu nedenle ek 3600 göstergeye sahip kamu kurum ve kuruluşundan emekli olanlar, ek 3600 göstergeli olarak emekli olmaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA YER ALAN 3600 EK GÖSTERGEYE SAHİP KURUMLAR: 

 • 1. GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI 

EN AZ ÜÇ YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARI BİTİREREK MESLEĞE ÖZEL YARIŞMA SINAVI İLE GİREN VE BELİRLİ SÜRELİ MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA ÖZEL BİR YETERLİK SINAVI SONUNDA(VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLİ OLUP, ÖZEL KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLARI TAŞIYANLARDAN EN AZ SEKİZ YIL MESLEKİ GÖREV YAPTIKTAN SONRA YİNE BU KANUNLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ USULE GÖRE SEÇİLEREK)

 • MALİYE UZMANLARI
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR DENETÇİLERİ
 • MİLLİ EĞİTİM DENETÇİLERİİL EĞİTİM DENETMENLERİ
 • MİLLİ EĞİTİM UZMANLARI
 • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR DENETÇİLERİ 5018 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ATANAN İÇ DENETÇİLER
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLARI
 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME  BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ
 • SAĞLIK UZMANLARI VE SAĞLIK DENETÇİLERİ
 • DENİZCİLİK UZMANLARI
 • HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI
 • ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLARI
 • SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞLERİ
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ
 • BAKANLIKLARIN MERKEZ TEŞKİLATINA DAHİL GENEL MÜDÜRLÜKLERİ KONTROLÖRLERİ
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ 
 • GÖÇ UZMANLARI
 • AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLARI
 • DIŞ TİCARET UZMANLARI
 • SİGORTA DENETLEME UZMANLARI İLE AKTÜERLERİ
 • HAZİNE UZMANLARI
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI VE HAZİNE KONTROLÖRLERİ
 • MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ
 • DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI İLE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI
 • BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU UZMANLARI
 • KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLARI
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLARI
 • BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI
 • EĞİTİM UZMANLARI
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
 • İSTİHDAM UZMANLARI
 • YAZMA ESER UZMANLARI
 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMANLARI
 • ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLARI
 • PATENT UZMANLARITİKA UZMANLARI
 • VAKIF UZMANLARIMARKA UZMANLARI
 • SAVUNMA SANAYİİ UZMANLARI
 • ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMANLARI
 • YÜKSEK KURUM UZMANLARI
 • BASIN VE ENFORMASYON UZMANLARI
 • METEOROLOJİ UZMANLARI
 • TAPU VE KADASTRO UZMANLARI
 • DEVLET GELİR UZMANLARI
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMANLARI
 • MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMANLARI
 • DEVLET PERSONEL UZMANLARI
 • DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANLARI
 • DİYANET İŞLERİ UZMANLARI
 • ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLARI
 • GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLARIİHRACATI GELİŞTİRME UZMANLARI
 • GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK UZMANLARI
 • GENÇLİK VE SPOR UZMANLARI
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLARI
 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLARI
 • İNSAN HAKLARI UZMANLARI
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMANLARI
 • KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLARI
 • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
 • YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMANLARI 
 • ÇALIŞMA UZMANLARI
 • DIŞİŞLERİ UZMANLARI
 • İÇİŞLERİ UZMANLARI
 • MİLLİ SAVUNMA UZMANLARI
 • ADALET UZMANLARI
 • BAŞBAKANLIK UZMANLARI
 • BÜYÜKŞEHİR BEL. SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İLÇE BEL. MÜFETTİŞLERİ
 • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜFETTİŞLERİ
 • BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ
 • MÜSTEŞARLIK MÜFETTİŞLERİ
 • BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
 • ATANAN BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
 • 2. TEKNİK HİZMETLER SINIFI

KADROLARI BU SINIFA DAHİL OLU, EN AZ 4 YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRETİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARDAN MEZUN OLARAK YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERE GÖRE

 • TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIK BELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLE KAZANMIŞ BULUNANLAR
 • BİYOLOG
 • ECZACI
 • VETERİNER HEKİM
 • UZMAN VETERİNER HEKİM
 • DİŞ HEKİMİ
 • TABİP
 • UZMAN TABİP
 • 3. SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 • YÜKSEK MÜHENDİS
 • MÜHENDİS
 • YÜKSEK MİMAR
 • MİMAR
 • ŞEHİR PLANCISI
 • BÖLGE PLANCISI
 • 4. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

 • DAİRE BAŞKANLARI
 • DİĞER ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR HARİÇ DİĞER BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİ
Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Günün Karikatürü Tümü