688 Sayılı Olağanüstü Dönem KHK'sı Yayımlandı. İadeler Var.

688 Sayılı Olağanüstü Dönem KHK'sı Yayımlandı. İadeler Var.

HABER 29.03.2017, 22:10 12.03.2018, 05:51
688 Sayılı Olağanüstü Dönem KHK'sı Yayımlandı. İadeler Var.

Karar Sayısı: KHK/688

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İade hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

İlgili kararla;

Danıştay Başkanlığı'na 3 Kişi
Sayıştay Başkanlığı'na 1 Kişi
Yargıtay Başkanlığı'na 4 Kişi
Basın Yayın ve Enformasyon G.M.'ne 1 Kişi
Diyanet İşleri Başkanlığı'na 76 Kişi
Adalet Bakanlığı'na 13 Kişi
SGK Başkanlığı'na 24 Kişi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2 Kişi
İller Bankası'na 5 kişi
Tapu ve Kadastro G.M.'ne 3 Kişi
Dışişleri Bakanlığı'na 1 Kişi
İçişleri Bakanlığı'na 1 Kişi
EGM'ye 24 Kişi
GÖÇ İdaresi'ne 1 Kişi
Jandarma G.K.'na 4 Kişi
Mahalli İdarelere 90 Kişi
TÜİK'e 2 Kişi
MSB-TSK'ya 7 Kişi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 7 Kişi
Sağlık Bakanlığı'na 83 Kişi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na 25 Kişi

SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI İL/İLÇE
1 446 KEREM YÜKSEL İL GÖÇ UZMAN YARDIMCISI DENİZLİ

Sıra No Kurum Sicil Ad Soyad Rütbe En Son Görev Yeri
1 2014-5 Mehmet Burak DURLANIK J.Tbp.Ütğm. Patnos 3'üncü J.Komd.A.K.lığı
2 2014-123 Semih GÜRKAN J.Tğm. Muğla İl J.K.lığı
3 2014-SV.24 Begüm ÇARDAK J.Öğ.Tğm. JSGA Bşk lığı
4 2011-M.3 Bilgin BİLGİÇ J.Mu.Asb.Kd.Çvş. MEBS Bşk.lığı

S.N. DOĞUM TARİHİ ADI-SOYADI BABA ADI GÖREVİ GÖRE V İLİ
1 /1/1976 Davut YORGUN Ahmet Memur ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 /7/1972 Haluk YILDIRIM Namaz Müdür Vekili AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
3 /2/1970 Mustafa ÇOBAN İsmail Teknisyen ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
4 /5/1977 Fatma TUMA ANDIRMAN Ahmet İşçi BİNGÖL BELEDİYESİ
5 /8/1976 Nuran HANSU Sait Avukat BİNGÖL BELEDİYESİ
6 /1/1979 Nihat BENLİ Mustafa VHKİ BOLU BELEDİYESİ
7 /6/1989 Sibel İPEK Seyfettin Harita Mühendisi DİYARBAKIR KULP BELEDİYESİ
8 /10/1981 Cengiz EVİN Çadır İşçi HAKKARİ DERECİK BELEDİYESİ
9 /7/1968 İsa ÇİFTÇİ Musa Tahsildar HAKKARİ BELEDİYESİ
10 /8/1970 Kamuran ALİ TUĞAN Abdulhafız Tekniker HAKKARİ BELEDİYESİ
11 /2/1965 Sadık KARGA Mehmet Salih İtfaiye Eri HAKKARİ BELEDİYESİ
12 /7/1965 Abdulhamit BULUT Ramazan İşçi HAKKARİ BELEDİYESİ
13 /8/1969 Hamit TEMEL Kamil İşçi HAKKARİ YÜKSEKOVA BELEDİYESİ
14 /7/1980 Zennure ANUK Ömer İşçi HAKKARİ YÜKSEKOVA BELEDİYESİ
15 /10/1977 Nurettin TAŞÇI Halil İşçi HAKKARİ YÜKSEKOVA BELEDİYESİ
16 /8/1966 Erhan Mustafa TARTICI Osman Belediye Başkan Yardımcısı HATAY ANTAKYA BELEDİYESİ
17 /12/1971 Abdülkadir BAYRAKTAR Kamil Mühendis HATAY ANTAKYA BELEDİYESİ
18 /11/1977 Erdoğan BOYAR Faruk VHKİ HATAY ANTAKYA BELEDİYESİ
19 /6/1966 Ahmet BATİ Salman Yazı İşleri Müdürü HATAY KUMLU BELEDİYESİ
20 /8/1974 Ayşe KARACA ÇELİK Muştan VHKİ İSPARTA BELEDİYESİ
21 /8/1987 Ceylan İNCE KARACAN Mehmet Sıddık Tekniker İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
22 /12/1982 Eyüp Selman KORTEN Ekrem Müdür Yardımcısı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
23 /1/1982 ALİ KARACA Ramazan Memur İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
24 /7/1982 Banu Tuba TURĞUT Haşan Basri Memur İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
25 /2/1956 Haşan ERBAY Ali Memur İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
26 /9/1980 İbrahim YILMAZ Selahattin Memur İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
27 /7/1960 Abdurrahman YILDIRIM Şeyho Memur İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
28 /6/1987 Büşra Gizem YILMAZ Hüseyin Memur İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ
29 /9/1981 Nimetullah AKSOY Murat İtfaiye Eri KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
30 /2/1989 Yusuf NİZAMOĞLU Müsaffettin İtfaiye Eri KARAMAN BELEDİYESİ
31 /1/1990 Salim ALSAÇ İbrahim İtfaiye Eri KARAMAN BELEDİYESİ
32 /1/1965 Mustafa Cengiz ÜNVER Haşan Yazı İşleri Müdürü KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
33 /6/1970 Muhammet MERMER Tahir Ziraat Mühendisi KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

34 /5/1978 Yüksel DOĞAN Kamil Mühendis KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
35 /2/1969 Hüseyin ÖZHAN Mehmet Şofor MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
36 /5/1959 Yaşar AKIN Süleyman Şube Müdürü MANİSA MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 /10/1978 Mehmet Cem ÇÖLLÜ Cemil Şube Müdürü MANİSA MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38 /8/1979 SuatDİKTAŞ Hamit Başkan Yardımcısı MANİSA SARUHANLI BELEDİYESİ
39 /4/1962 Muharrem ÇALIŞKANLAR Mustafa Kütüphane Müdürü MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYESİ
40 /3/1963 Hüseyin BALCI Abdülhamit Zabıta Memuru MANİSA TURGUTLU BELEDİYESİ
41 /12/1972 Haşan Hüseyin GARİP Osman Bilgisayar İşletmeni MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYESİ
42 /9/1970 Abdulhalik ÇELİK Abdulcelil Memur MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ
43 /1/1983 Aziz AKKUŞ Kemal Geçici İşçi MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ
44 /8/1972 Hakan MUNGAN Abdulhalim Memur MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ
45 /9/1980 Abdulkadir AKDAĞ İbrahim Memur MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ
46 /3/1985 İhsan ASTAN Fahrettin Memur MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
47 /1/1974 Abdulvahap ALPTEKİN Derviş Daimi İşçi MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
48 /7/1977 Şermin YILMAZ Cemal Sözleşmeli Personel MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
49 /2/1968 Adnan KAYA Abdülaziz Memur MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
50 /12/1973 Cüneyt DEMIREL Mehmet Mahsun Memur MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
51 /11/1980 Lokman KALKAN Zeyneddin Memur MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ
52 /5/1966 Kemal KANDEMİR Cemil Memur MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ
53 /1/1959 Muhittin ALPER Salih Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
54 /4/1972 Mehmet ÇOKAN Bedo Daimi İşçi MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
55 /1/1986 Mehmet Şirin ARIK İsmet Daimi İşçi MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
56 /8/1973 Hadi ACAR Halef Daimi İşçi MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
57 /1/1965 Tahir AYDIN Beşir Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
58 /4/1957 Hüsnü ÖZTÜRK Ali Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
59 /3/1971 Cemalettin BAĞIŞ Abdulkadir Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
60 /10/1962 Fayık TEOMAY Hüseyin Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
61 /12/1957 Mehmet Şerif GÜLTEPE Süleyman Memur MARDİN MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
62 /1/1965 Hatip ATEŞ Şeyhmus Memur MARDİN MAZIDAĞI BELEDİYESİ
63 /10/1970 Ahmet ŞEMMİKANLI Celal Daimi İşçi MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
64 /9/1985 Halil İbrahim KIŞ Sait Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ

65 /9/1972 Bayram TEOMAY Hüseyin Daimi İşçi MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
66 /8/1969 Mehmet Zeki CEYLAN Süleyman Daimi İşçi MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
67 /10/1972 Ahmet AKTÜRK Mehmet Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
68 /7/1987 Firuz Aslan AKIŞ Nevzat Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
69 /4/1976 Azad İSKENDEROOLU Yasin Daimi İşçi MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
70 /2/1967 Mehmet Selim DENKER Ali Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
71 /4/1974 Sehmus GÜMÜŞ Hüseyin Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
72 /1/1974 Metin ÇELEBİ Mehmet Nuri Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
73 /2/1976 Neşcnur KIZILBULUT Fahrettin Memur MARDİN MİDYAT BELEDİYESİ
74 /3/1982 Fatma ERTEN Fahri VHKİ RİZE İL ÖZEL İDARESİ
75 /I1/1970 Bayram ÇELİK Ahmet Temel Mühendis SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ
76 /2/1965 Etkol ABDIK Haşan Ragıp İşçi SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ
77 /1/1969 Yeşim YILDIZ Necati İşçi SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ
78 /9/1973 BUlent BUĞAZ Mustafa İŞÇİ SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ
79 /3/1971 Zekeri ya BALABAN Osman işçi SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ
80 /4/1967 Abdurrahman DAYANAN Mehmet Kadrolu İşçi SİİRT ERUH BELEDİYESİ
81 /2/1958 Sıraccttin ONURSAL Muhyeddin Tabip SİİRT BELEDİYESİ
82 /11/1988 Uğur YILDIZ Sait Mühendis SİİRT BELEDİYESİ
83 /3/1988 Cengiz YILMAZ Kasım Harita Teknikeri SİİRT BELEDİYESİ
84 /5/1976 Kenan BAYKARA Osman Kadrolu İşçi SİİRT BELEDİYESİ
85 /7/1961 Mahmut TİMURTAS Abdulkerim Kadrolu İşçi SİİRT BELEDİYESİ
86 /2/1962 Mahmut YILDIZ Ahmet Kadrolu İşçi SİİRT BELEDİYESİ
87 /2/1980 Hatice SOYSAL KOCAMAN Cevzet Kadrolu İşçi SİİRT BELEDİYESİ
88 /9/1981 Mansur TALU Mahfuz Mühendis SİİRT BELEDİYESİ
89 /5/1991 Mehmet BALCI Ali İtfaiye Eri UŞAK BELEDİYESİ
90 /1/1969 Mustafa BİLİRDEN Faruk İşçi YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

SIRA NO MERNİS ADI SOYADI KADRO UNVANI GÖREV YAPTIĞI İL
1 2i5*****5i0 MALİK ÖZDEMİR TABİP ADANA /SEYHAN
2 Ig2*****i44 SALİH UYAR SAĞLIKTEKNİKERİ ADIYAMAN / MERKEZ
3 25i*****i66 SEMİHA AKBALIK HEMŞİRE AFYONKARAHİSAR / MERKEZ
4 119*****408 HÜLYA ADIGÜZEL HEMŞİRE AĞRI/MERKEZ
5 569*****1.08 METİN ÖZTÜRK ARAŞTIRMACI AKSARAY /ORTAKÖY
6 10g*****994 AYŞE KOKSAL SAĞLIK MEMURU AMASYA/MERZİFON
7 2g7*****13g ELÇİM GENÇTÜRK HEMŞİRE ANKARA/KEÇİÖREN
8 6qo*****240 NADİRE LERMİOGLU HEMŞİRE ANKARA/KEÇİÖREN
9 H5*»***595 MEHMET ALİ ÜZÜM VERİ HAZIRLAMA VE KONT. İŞLT. ANTALYA/ALANYA
10 ng*****224 MURAT ÖZEN SAĞLIKTEKNİKERİ ANTALYA / MURATPAŞA
11 30g*****365 MERYEM TÜĞDÜR HEMŞİRE AYDIN/EFELER
12 145*****132 SUNA ÖZDEMİR EBE AYDIN / İNCİRLİOVA
13 145*****088 MURAT UYGUR VERİ HAZIRLAMA VE KONT. İŞLT. BOLU /MERKEZ
14 336*****416 İLHAN ÖZBEK TABİP BURDUR/MERKEZ
15 440*****^24 AYSEL KATAN SAĞLIKTEKNİKERİ BURSA/NİLÜFER
16 16q*****038 CEMİL ÖZDEMİR SAĞLIK MEMURU BURSA/NİLÜFER
17 582*****752 İSA MERT SAĞLIK MEMURU BURSA/NİLÜFER
18 122*****338 ŞEYMA KINAY SAĞLIKTEKNİKERİ BURSA/ORHANGAZİ
19 224*****202 FATMA KURT HEMŞİRE BURSA/OSMANGAZİ
20 297*****036 ALİ OSMAN ERDEM HİZMETLİ BURSA /YENİŞEHİR
21 164****si*718 MEHMET SAYDIN SAĞLIK MEMURU BURSA/YILDIRIM
22 141îfe Jte*îfe*392 FATMA İNCEOGLU EBE DENİZLİ / MERKEZEFENDİ
23 372*****888 MEHTAP ÖZTÜRK HEMŞİRE DENİZLİ / MERKEZEFENDİ
24 410*****g12 FEVZİ ALİMOĞLU TABİP DÜZCE/MERKEZ
25 614*****905 RABİA ÇELİK SAĞLIKTEKNİKERİ ELAZIĞ/MERKEZ
26 463*****434 HATİCE DEMİR EBE GAZİANTEP/ARABAN
27 445*****643 CANAN VANLI DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ GAZİANTEP/ŞAHİNBEY
28 644*****g44 PERİHAN ZENGİN HEMŞİRE GAZİANTEP/ŞAHİNBEY
29 120*****568 PERUZE ÇELİK HİZMETLİ GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL
30 613*****384 NİGAR CUMHUR EBE GİRESUN/YAĞLIDERE
31 690*****252 HALİME ÇİÇEK EBE İSPARTA / KEÇİBORLU
32 418*****804 EFTALSARIKAYA SAĞLIK MEMURU İSPARTA / MERKEZ
33 155*****2g4 GÜLAY ALDEMİR HEMŞİRE İSTANBUL/FATİH
34 324*****800 ABDULLAH HELVACI UZMAN TABİP İSTANBUL/MALTEPE
35 427*****2^2 EBRU ERDÖNMEZ EBE İSTANBUL/SULTANBEYLİ
36 273*****624 HAFIZA BAYRAM HEMŞİRE İSTANBUL/SULTANBEYLİ
37 317*****152 SEDAT VARKAN ŞOFÖR İZMİR/BERGAMA
38 290*****636 VEYSEL ŞENYİĞİT HEMŞİRE İZMİR/KARABAĞLAR
39 00 oo EBRU ÇELİK SAĞLIK MEMURU İZMİR/KİRAZ
40 486*****852 AYŞE DUDU AKGÜN SAĞLIK MEMURU İZMİR / KONAK
41 120*****150 FATMA KAYA HEMŞİRE İZMİR / KONAK
42 207*****526 GÜLSÜN BABAOĞLU EBE KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU
43 24g*****352 HAVVA AKTAŞ EBE KARABÜK /MERKEZ
44 220*****324 SONGÜLKERMEN TABİP KARABÜK/MERKEZ
45 107*****g90 NESRİN ESEN OTURGAN HEMŞİRE KAYSERİ / KOCASİNAN
46 255*****g4Q SAVAŞ DURMAZ TABİP KAYSERİ / KOCASİNAN
47 147*****330 MUSTAFA MORAY TABİP KIRIKKALE/MERKEZ
48 223*****148 RAMAZAN ŞAHİN TABİP KIRIKKALE /MERKEZ
49 249*****53Q YUNUS AKBAL HEMŞİRE KIRIKKALE/MERKEZ
50 227*****8iq NURCAN KESER SAĞLIK MEMURU KOCAELİ / DARICA
51 137*****326 FATİH KÖROĞLU SAĞLIK MEMURU KOCAELİ / İZMİT
52 464*****096 MUHAMMET KONUKÇU SAĞLIK MEMURU KONYA / EREĞLİ
53 672*****570 GÖZDETÜRKOĞLU UZMAN TABİP KONYA / MERAM
54 311*****196 ERKAN BAYBUK HEMŞİRE KÜTAHYA/MERKEZ
55 ^57*****^g0 PINAR TEKİN HEMŞİRE KÜTAHYA/MERKEZ
56 İ05*****204 AHMET İŞBİLİR SAĞLIK MEMURU KÜTAHYA/TAVŞANLI
57 258*****708 KADRİYE YILMAZ EBE KÜTAHYA/TAVŞANLI
58 600*****978 AYŞE TAVŞAN HEMŞİRE MANİSA/ALAŞEHİR
59 235*****996 GÜLER TURGUT TABİP MANİSA/TURGUTLU

KÜRÜMÜ ! ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI İl/ İLÇE
1 7557 CELAL ATILLA AYTURAN TEKNİKER ELAZIĞ
2 14336 MUSTAFA AKBULUT ŞEF KONYA
3 16718 MURAT BULUT AIM MEMURU TOKAT
4 18914 MEHMET YILMAZ ARFF MEMURU HAKKARİ

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI il/ İLÇE
1 974 CİHAT ÇELİK TEKNİSYEN ESKİŞEHİR
2 70755 CEMİL ÇOBAN !$£! ESKİŞEHİR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI il/ İLÇE
1 4920211 ALİGÜLESEN İŞÇİ ANKARA
2 990157 RECEP TAMER V.H.K.İ. ANKARA
3 870177 SABRI YILDIZ V.H.K.I. İSTANBUL
4 930092 BİLAL ERTÜRK V.H.K.I. İstanbul
5 130322 ALİ FUAT ONAR MÜHENDİS ISMİR
6 3920071 HÜSEYİN BULUT !$£! KONYA
7 9110120 ABDURRAHMAN KURTULUŞ ££! DİYARBAKIR
8 6930008 YALÇIN YALDIZ !S£! KAYSERİ
9 870491 KENAN ÖZDEMIR V.H.K.İ. KONYA

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI İL/ İLÇE
1 422 EŞREF KARS TEKNİK SEF SİVAS
2 79009 MUHAMMET NECATİ 3A$ER !S2 SİVAS

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜSÜ
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI İL/ İLCE
1 26161 MUSTAFA TEKMENGİL TREN TEŞKİL MEMURU MALATYA
2 38484 LALE TORAZ MİMAR İZMİR
3 35207 ELVAN ARSIAN MÜHENDİS ANKARA
4 18214 SUAT ARICI TESİSLER ŞEFİ ANKARA
5 28979 MURAT GÜNER YOL BAKIM ONARIM ŞEFİ DİYARBAKIR

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI
SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI İl/ İLÇE
1 TK536 NUR MAKBULE ŞENLİ İLETİŞİM UZMANI ANKARA
2 TK871 SERDAR SÖNMEZ İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ANKARA
3 TK660 METİN CİCEK BİLİŞİM UZMANI ANKARA

SIRA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ
1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ SAVAS ALPAY PROFESÖR YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ
2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH AKPINAR YARDIMCI DOÇENT ZİRAAT FAKÜLTESİ/PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ/PEYZAJ TASARIMI ANABİÜM DAli
3 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EMRE SEVİNDİK YARDIMCI DOÇENT ZİRAAT FAKÜLTESÎ/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ/
4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HÜSEYİN UYSAL YARDİMCI DOÇENT ZİRAAT FAKÖtTESİ/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ/
s ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HANDAN ÜSTÜNDAĞ DOÇENT EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ/FİZİKİ ANTROPOLOJİ ANABİÜM DALI
6 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NESLİHAN KADI KÖYLÜ OKUTMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ/
7 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OZAN GİRAY ŞAHİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUKFAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/GENEl KAMU HUKUKU ANABİÜM DALI
8 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖZGÜR ÇALIŞKAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SİNEMA-TELEVİZYON BÖL ÜMÜ/SİNEMA-TELEVİZYON ANABİÜM DALI
9 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RAB i A BEYZA CANDAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/GENEL KAMU HUKUKU ANABİÜM DALI
20 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SERPİL ÜTEBÂY ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/SİSTEMATİK FELSEFE ANABİÜM DALI


11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BESİME PINAR ÖZDEMİR DOÇENT İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VETANİTİM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
12 ANKARA ÜNİVERSİTESİ JALE ÖZATA DİRLİKYAPAN YARDIMCI DOÇENT İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VETANITİM BÖIÜMÜ/KİSİLERARASI İLETİŞİM ANABİÜM DALI
13 BOZOK ÜNİVERSİTESİ FATMA BOLATTAŞ GÜRBÜZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
14 BOZOK ÜNİVERSİTESİ NAZİKE KARAGÖZOĞLU YARDIMCI DOÇENT EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİÜM DALI
15 BOZOK ÜNİVERSİTESİ SERAP EKMEKÇİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EŞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİM! ANABİÜM DALI
16 BOZOK ÜNİVERSİTESİ SEYİT AHMET ÇAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİÜZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
17 BOZOK ÜNİVERSİTESİ ŞENOL NAMLI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
18 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAIİT CANÂTAN PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ/TEMELTIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TiBBİ BİYOLOJİ ANABİÜM DALI
19 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ZEYNEP KAYA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİ5AT BÖLÜMÜ/İKTÎSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
20 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ZEYNEP UYANIK NEGİZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET ANABİÜM DALI
21 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖMER FARUK VURAL YARDIMCI DOÇENT GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİÜM DALI
22 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ALİ YAVUZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ TAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU
23 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERVE CAN GÖZCÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ POLATLI FEN-EDE8İYAT FAKÜLTİSİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/
24 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MURAT ARICI BİLGİSAYAR İSLETMENİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
25 GAZİ ÜNİVERSİTESİ YEŞİM EMİNE CEKİCEL OKUTMAN REKTÖRLÜK//
26 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ASUMAN CİNCİOĞLU OKUTMAN REKTÖRLÜK//
27 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İHSAN BAKIR PROFESÖR İSTAN BUL TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SELİME AYDOĞDU ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBULTIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
29 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EYUBBAHAR TEKNİKER TIP FAKÜLTESİ {FARABİ HAST.GÖR.I
30 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ASUMAN ARSLAN KARTAL YARDIMCI DOÇENT DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/KİMYATEKNOLOJİSİ PR.
31 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MERUYERT KOİZHAİGANOVA YARDIMCI DOÇENT DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ/ ’
32 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EU’F ERCAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TIP FAKÜLTESİ/TEMELTIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TİBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
33 YÜZÜNCÜ Yit ÜNİVERSİTESİ HEDİYE KELEMENCE HEMŞİRE DURSUN ODABAS TIP MERKEZİ
34 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YASEMİN USUL SOYORAL DOÇENT TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TİP BİLİMLERİ BÖIÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİÜM DALI
35 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZLEM FEDAİ DOÇENT BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖlOMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
36 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ CAHİT KURBANOĞLU PROFESÖR MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİÜM DALI
37 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF KILAVUZ PROFESÖR İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

Yükseköğretim Kurumları'na ise; 37 Kişi olmakla birlikte toplam;  414 Kamu Personeli görevine İADE edilmiştir. 

Yorumlar (0)
28
açık