9 Kasım 2019 108. Dönem Kaymakamlık Sınavı Soruları ve Cevapları

9 Kasım 2019 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2019 Kaymakamlık sınavında adaylara sorulan sorular neler? Sınava katılan adayların aktarımıyla sınav sorularını haberimizde bulabilirsiniz.

HABER 09.11.2019, 12:30 17.11.2020, 23:47
9 Kasım 2019 108. Dönem Kaymakamlık Sınavı Soruları ve Cevapları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Kaymakamlık Sınavı'nda adaylara neler soruldu? Sorulan soruların adaylar tarafından anımsanan yanıtları neler? Sınav konuları nelerdi? Başvuru süreci ve diğer detaylar ile birlikte soru ve yanıtları haberimizde bulabilirsiniz.

2019 Kaymakamlık Sınavı Başvuruları

2019 Kaymakamlık sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını 19 Eylül 2019 tarihinden 25 Eylül 2019 tarihine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin elektronik başvuru ekranı AİS'ten gerçekleştirdiler. Yapılan başvuruları izleyen günün sonuna kadar ise 216 TL sınav ücretlerini yatırarak başvuru süreçlerini tamamladılar.

Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar içinse 2019 Kaymakamlık Sınavı için ek başvuru süresi tanındı. Geç Başvuru olarak adlandırılan bu süreç 9 Ekim 2019 tarihinde tek güne mahsus olarak gerçekleşti. Bu tarih itibariyle başvuruda bulunan adaylar diğer adaylardan %50 daha fazla sınav ücreti yatırdı. Yatırdıkları sınav bedeli ise 324 TL idi.

Sınava başvuru sürecine dair daha detaylı bilgiler ve sınava kimlerin başvuruda bulunabileceğine dair detayları aşağıda bulunan yönlendirme yardımıyla ulaşabileceğiniz yazımızda inceleyebilirsiniz;

2019 Kaymakamlık Sınavı

2019 Kaymakamlık sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde Saat: 10:15'te Ankara'da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavda adaylara aşağıdaki konulardan, yanlarında belirtilen sayılarda soru yöneltilmiştir;

Genel Yetenek Konuları
-Türkçe Dersi - 14 soru

Genel Kültür Konuları
-İnsan Hakları ve Demokratikleşme Dersi - 6 soru
-Türkiye Ekonomisi Dersi - 10 soru
-Türk İnkılap Tarihi Dersi - 4 soru

Alan Bilgisi Konuları
-İdare Hukuku Dersi - 18 soru
-İdari Yapı Dersi - 14 soru
-Anayasa Hukuku Dersi - 13 soru
-İktisat Dersi - 12 soru
-Mahalli İdareler Dersi - 9 soru

Adayların sınavda kendilerine yöneltilen toplam 100 soruyu yanıtlamaları için 2 saat 30 dakika süreleri vardı. 12:45'te tamamlanan sınavdan çıkan adayların bizlere ilettiği bilgilere göre sınavda çıkan soruları haberimizde sizler için derledik.

2019 Kaymakamlık Sınavı'nda Yanlış Doğruyu götürüyor mu? 70 puan almak için kaç doğru yapmak gerekiyor? 2019 Kaymakamlık Sınavı puan hesaplaması için hazırladığımız yazımızı incelemek isteyen adaylar aşağıdaki yönlendirme ile yazımıza ulaşabilirler;

2019 Kaymakamlık Sözlü Mülakatlarına, yazılı sınavda başarılı olan en fazla 400 aday katılabilecek. Eğer 70 ve üzerinde puan alabilen 400 aday çıkmazsa, standart sapma uygulaması olmadığından kaç aday başarılı olduysa o kadar adayın sözlü mülakatlara katılma imkanı olacak.

2019 Kaymakamlık Sınavı Soru ve Yanıtları

9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Kaymakamlık Sınavı'nda adaylara, adayların hatırladığı kadarıyla aşağıdaki sorular yöneltilmiş ya da sorulara tahmini olarak aşağıda yer alan yanıtlar verilmiştir.

1) Hoover Moratoryumu
2) Yerel özerklik tahsis edilmesi
3) Gençlik ve Spor Bakanlığı Fahri Başkanlığı - 
4) Aşağıdakilerden hangi Büyükşehir belediyesinde bulunur? İl İdare Kurulu
5) Aykome - Çevre ve Şehircilik Yönetmeliği ile düzenlenir.
6) İşkence ve diğer zalimane Ulusal Önleme Mekanizması - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
7) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi - Sosyal Güvenlik Hakkı
8) Dilekçe Hakkı - Kendileri ile alakalı olan seçenek
9) İktisat Kongresi - Asker
10) İstiklal Marşı teklifini sunan kişi kimdir? - Hamdullah Suphi Tanrıöver
11) Merkez teşkilatında yer alanları Cumhurbaşkanı dışında atamaları kim yapar?
12) Mal Bildirim Süresi - 2020
13) Büyükşehir olmayan il - Sivas
14) Genel af ilanı için gereken çoğunluk nedir? Nitelikli çoğunluk
15) Milletlerarası Anlaşmalar TBMM'ye kaç gün içinde sunulur? - 2 ay
16) Belediye meclisi kararı - Mülki Amirin 10 gün içinde idari yargıya başvuru hakkı vardır.
17) 2018 yılında en düşük GSYİH düzeyinde olan il hangisidir?
18) Milletvekili iken Belediye Başkanı olan kişi görevinden ne zaman istifa eder?
19) 2001 yılından sonra Türkiye'nin TÜFE oranının %10'un altında olduğu yıl - 2004 
20) 0.6 ve 0.9 çarpanı olan soru - 2.5'tan 10'a yükseliyordu. toplamda 3 katı kadar artar. 
21) Taşınırların kamulaştırılması - İstimval
22) Olağanüstü hal sorusu - Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan süresi 6 ay
23) Kaymakamın Görevi
24) Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerini seçen Kurumlardan birisidir? Danıştay
25) Belediye Encümeni
26) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tek yargıcın yetkileri nelerdir?
27) Türkçede virgülün kullanımı yukarıdaki metinde hangisinde yanlıştır?
28) Game of Thrones paragrafından hangisi çıkarılabilir?
29) Cümle oluşturma sorusu, hangisi sondan dördüncü cümle olur?
30) Heyet-i Nasiha'nın amacı nedir? - İstanbul hükümetinin gücünü temsil etmek
31) Aşağıdakilerden hangisi devletçilikle alakalıdır? - I. Sanayi Planı
32) Türkiye'nin ihracatta 2018 yılında en yüksek olduğu alan nedir?
33) 1960'lardaki ekonomi planlarının özellikleri
34) İzmir İktisat Kongresi'ne aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? - Askerler
35) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet üzerinden alınan vergilerden birisidir? - MTV
36) Aşağıdakilerden hangisi bütçe denklemini ifade eder? Px.x = Py.y
37) TBMM başkanı seçimlerinde üçüncü turda seçim nasıl yapılır? - 301 oy
38) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını kimler alabilir? 
39) Aşağıdaki illerden hangisi Konya Ovası Projesi KOP dahilinde değildir? - Nevşehir
40) Piyasa başarısızlıklarının sebeplerinden değildir? - Spekülasyon 
41) Lucas Kritiği - Fiyat yapışkandır
42) AS Sola kayar
43) Kayıtsızlık eğrileri aynı fayda düzeyini gösterir
44) Birinci derece fiyat farklılaştırması/Monopol - 50
45) 100 birim borcu ödemek için 120 birim borçlanma yapılan durum.
46) İhracat - Otomotiv sektörü
47) Belediyenin katı atık toplama işi için 49 yıllığına imtiyaz verebilmesi
48) Sayıştay'ın denetim şekilleri - Düzenlilik, mali ve uygunluk denetimi
49) Eğitim Hakkına Kim karar verir? 
50) Kaymakamın görevlerindendir? - İlçe İdare Şube Başkanlığını Kaymakam Vali onayıyla görevde alabilir
51) İçişleri Bakanı görevlerindendir - Görevden uzaklaştırma
52) Kura yöntemi - Yalnız HSK
53) Uzay Ajansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. Yanlış cevap Cumhurbaşkanlığı
54) İkinci kuşak haklar - Burjuva İşçi
55) Anayasa'da katkısı olmayan Kurum - Devlet Denetleme Kurumu
56) İlçe belediyesi için kamu yararı kararını kim verir? - Belediye Encümeni
57) Milletvekilinin istifası durumunda gerekli olan çoğunluk - 
58) 1982 Anayasası'nda tüzel kişiliği yer almayan kurum hangisidir?
59) Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne 15 gün içinde itiraz.
60) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı hangisini müştereken hazırlamaz? 
61) Tobin sorusu
62) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını kim seçer? Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından seçim yapar.
63) Kamulaştırmada taksitle ödeme ile ilgili hangisi yanlıştır? - 10 yıl içinde bedelin tamamı ödenir.
64) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
65) Hata sorusu
66) Devlet Memurları Kanunu'nda babalık izni kaç gündür? - 10 gün
67) Türkçede altı çizili kabuk ve çekirdek kelimeleri - Biçim ve İçerik / Dil ve Üslup
68) Yetki genişliği ile ilgili hangisi doğrudur? 
69) Afad - İçişleri
70) Köy Derneği - Köydeki seçmenler
71) Bedel tespitini kim yapar? Asliye Hukuk Mahkemesi
72) Somut Norm Denetimi - 5 yıl
73) Saltanat ve Hükümetin Güçlenmesi
74) Anayasa değişikliği - 400 milletvekili
75) Büyükşehir meclis üyesi - 9 üye
76) Yetki saptırması hangi unsur yönünden sapmadır? - Amaç
77) Kanunların şekil ve esas yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi - En fazla milletvekiline sahip iki parti
78) Bakan yardımcısı istisnai memur
79) Türkiye / Fransa arasında borçların yapılandırılması için yapılan anlaşma nedir?
80) Türkçede duygudaşlık - Kişi görevini hakkıyla yerine getirmez ise kişiliği zarara uğrar
81) Türkçede anlamlı sıralama sorusu, dördüncü cümle hangisidir? - II
82) Türkçede cümlenin akışını bozan cümle hangisidir? Yerleşik kültür uzlaşımlı... şeklindeki cümle.
83) Dilekçe sorusu
84) Sanayi planındaki sanayi çeşitleri - taş toprak sanayisi
85) İl genel meclisinin görevlerinden hangisini yeni seçim yapılıncaya kadar encümen memurları yerine getirebilir?
86) İktisat enjeksiyon sorusu - G + X
 

*Yeni sorular ulaştıkça yazımız güncellenecektir.

**Yukarıda derlemiş olduğumuz soru ya da yanıtlar adayların sınav sonrası hatırladığı bilgilere göre derlenmiştir. Tahmine dayandığı için yanıtların kesinliği bulunmamaktadır. Sorular ve kesin yanıtları için ÖSYM'nin duyurusu esas alınmalıdır. Yukarıda yer alan soru ve yanıtlar tamamen adayların subjektif düşünceleridir.

9 Kasım 2019 Kaymakamlık Sınav sürecini takip etmek, sınava katılan adaylarla iletişim kurmak için FORUM sayfamızı takip edebilirsiniz!

Yorumlar (9)
Fatih Göktürk 2 yıl önce
1-YSK üyesini seçen kurumlardan biri=Danıştay

2- Mal Beyanında bulunulacak yıl=2024

3- 1930'lu yıllarda devletçilik ilkesinin uygulaması=1. Beş yıllık sanayi planı

4- TBMM ve CB seçimini kim yenileybilir= Yalnız 1 (Cumhurbaşkanı)

5- Türkiye / Fransa arasında borçların yapılandırılması= Balfour Deklarasyonu ( muhtemelen yanlış)

6-Türkçe sorularından zor sorulardan birinin cevabı= Dil ve Üslup

7- Duygudaşlık turkçe sorusu= Kişi görevini hakkıyla yerıne gtırmezse kısılıgı zarara ugrar tarzı bı sık vardı o olacaktı

8- Anlamlı sekılde sıralandıgında bastan 4. cumle hangısı olur sorusu= II. olacaktı

9- AİHM de tk yargıcın yetkileri= 1,2 v 3 yaptım (muhtemelen yanlıs)

10-Türkçenın yıne zor sorularından anlam akısını bozan cumleyı soruyordu. Yerleşik kultur UZLAŞIMLI Bilmem ne gecen bı cumle vardı o olacaktı

11- Büyuksehır Beledeyısı olmayan il = Sivas

12- GYSİH en dusuk ıl = Siirt yaptım (Muhtemelen yanlıs)

13- Beledıye baskanı seçılen MV. ne zaman kararını bıldırır= 15 Gün içinde

14- Turk Uzay Ajansı sorusunu Yönetım kurulu gecen sıkkı yaptım (muhtemelen yanlıs)

15-İstiklal marsı oneren kısı sorusu = Hasan Ali yucel yaptım ( Muhtemelen yanlıs)

16- GYSİH ın %10 un altına dustugu yıl 2010 yaptım (Muhtemel yanlıs)

17-Kamu yararı kararını kım alır sorusu= Buyuksehır Beledıyesı encumenı

18-Buyuksehır beledıyesı bulunan illerde hangısı bulunur= İl İdare Kurulu yaptım (Muhtemelen yanlıs sanırım ilk kademe bledıyesı olacak)

19-Dilekçe sorusu= Sadec kendı adına basvuru yapılabılır dogru cevap (ben yab ıkamaetı yaptım)

20-BM Sozlsmelerınde guvence altına alınmayan hak= Yaşama hakkı (Muhtemlen Yanlıs)

21-AFAD= İç İşleri Bak. bağlı

22- Cum baskanı OHAL ılanı sursı=6 AY

23- Milletvekilinin ıstıfasının kabulu= 360 Mv.

24- Genel Af Kabulü=360 Mv.

25- Ad Çekme suretiyle son turda kım seçılebılır TBMM'de?= yalnız I kamu bas denetcısı yaptım (Muhtemel yanlıs)

26-TBMM Başklanı 3. Turda seçımı için kaç MV gerekır= 301 yaptım (muhtemel yanlıs )

27- Anayasa bolumunde hangısı yanlıstır sorularından bırısı = AY. Değişikliği için en az 400 MV oyu gerekir dıyordu

28- Konya Projesı sorusu hangısı yer almaz dıye sormustu= Yalnız II (Nevşehir) (En gereksız sorularından bırıydı bence, yanlıs olabılır )

29- Kaymakamın yetkılerını soran bır soru vardı= İlçe şube mudurlerıne el çektırebılır dıyen bır sık vardı onu yaptım vali onayı gerekıyor dıye

30-BM'ye gore cocukların eğitim şeklinıe kım karar verır dıye= Yasama yaptım . (en saçma soru b

uydu vazgeçtım :) )

31- AYM'de esas bakımından denetım yoluyla dava açamayacak kımdır dıyordu= En fazla uyeye sahıp sıyası partı grubu dedım

32- Babalık izni (şi doğan yapana )= 10 GÜN

33- Hangısı doğrudur sorularından bırısı= DDK nın uyelerını baskanları ve bılmememnelrını CBK düzenler Şıkkıydı

34-İşkence eziyet ... vb karsı kurulan ulusal kurum= Turkıye İnsan Hakları ve Esıtlık Kurumu dedim (yanlıs olabılır

35- E-belediye sorusu= Sanayı ve teknoloji bakanlığı- Dijital donusum ofısı (yanlıs olabılır)

36- Merkz teskılatı kadrolarına Cumhurbaskanının atadıkları harıc atama yetkısı kımdedır sorusu= CB İnsan Kaynakları Ofısı dedım (Muhtemel yanlıs)

37- 2. Kuşak haklar kımlerın arasındadır sorusu = Arıstokrası- İşçi dedim (yanlıs olabılır)

38-Kamulastırma sorusunda yanlıs hangısıdır dıye sormustu= Taksıt suresı 10 Yıl olan sık olacaktı (5 yıl çunku)

39- iMTİYAZ sorusu vardı= Katı atık toplaması

40- hangısı yanlıştır dıye soran bı AY sorusu daha vardı yanlıs hatırlamıyorsam eger AYM ye ıtıraz 15 gun dıyen bır sık vardı o yanlıstı = Çünkü 7 gün

41-Sanayı planındakı sanayı cesıdır sorusu vardı = tas toprak sanayısı olacaktı

42- Izmır ıktısat kongresıne hangı sınıf dogrudan katılmamıstır sorusu vardı = Askerler sanırım cevap ( Ben sanayıcıler yaptım)

43- Seçim yapılıncaya kadar encumen memurlarının ıl genel meclısının gorevını yerıne getırebılcegı durumlardan sayılmamıstır dıyordu= Cevamıbımı hatırlamıyorum :D

44-Kamulaştırma Bedel Tespıtınde gorevlı mahkemes hangısıdır? = Asliye hukuk Mahkemesi

45- Tarihte İstanbul hukumetı ıle alakalı soru= Hukumeyın gucunun ve otorıtesının hala sağlam olduğunu gostermek.

46- Turkcede noktalama ısaretı sorusu yanlıs kullanılan vırgulu soruyordu= şıklardan bırınde de bağlacından sonra virgul kullanılmıştı o yanlıs kullanımdı

47-Memuru görevden uzaklaştırma yetkisi kımdedır tarzında bır soru vardı yanlıs hatırlamıyorsam = İç İşleri Bakanı olacaktı.

48= Sayıstayla alakalı ''düzenlilik'' sorusu vardı = I-II yaptım (mali ve bısey daha vardı) (yanlıs olabılır)
49- Yerel Yönetimler nereye bağlıdır sorusu= Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı
Fatih Göktürk 2 yıl önce
- TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını kimler alabilir ?
TBMM ve Cumhurbaşkanı istifa ederse
- Aşağıdakilerden hangisi YSK üyelerini seçen kurumlardan biridir
Danıştay
- TBMM başkanı seçimlerinde 3. turda hangi şekilde seçim yapılır
Üye tam sayısının salt çoğunluğu(301)
- Mv istifa ettiğinde tbmm genel kurulunda istifanın kabul yeter sayısı 400
- Uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim seçer Anayasa mah kendi üyeleri içinden seçer
- Kamulaştırmada taksitle odemeyle ilgili hangisi yanlıştır diye bi soru vardı. Yanlış olan şık 10 yıl içinde bedelin tamamı ödenir olan şıktı. 5 yıl olması lazım
- Büyükşehir olmayan il Sivas
- Piyasa başarısızlığı
- Kaymakam görevi
- Belediye kanunu
- Mal bildirimi
- Yüksek seçim kurulu
- Çankaya Belediye encümeni
- Avrupa insan hakları komisyonu
- Hatayla ilgili soru
- Kişi başı en düşük geliri olan il Ağrı
- Ohal sorusu
- Konya ovası
- Kop ta yer almayan il
- babalık izni 10 gün
- türkiye uzay ajansı
bayhuz 2 yıl önce
iktisatta enjeksiyonlar sorusu vardı-g-ı-x
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
20
açık