İkinci Görev Yapan Memur Ücret Alır Mı? Ne Kadar Ücret Alır?

İkinci Görev Yapan Memur Ücret Alır Mı? Ne Kadar Ücret Alır? Memura Verilebilecek İkinci Görevler Nelerdir? İkinci Görev Yapan Memura Ne Kadar Ücret Ödenir? Okul İdarecisi Olan Öğretmene İkinci Aylık Verilir Mi?

HABER 20.02.2020, 22:01
İkinci Görev Yapan Memur Ücret Alır Mı? Ne Kadar Ücret Alır?

Devlet memurları bulundukları kadroya bağlı bir şekilde bir görevi yürütmekle yükümlüdür. Ancak bu kural bazı durumlarda gevşetilebilir. Çünkü ikinci görev düzenlemesiyle personellere başka bir sorumluluk daha verilebilir. Bu hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda incelenmiştir. Personele ikinci görev verilmesi durumunda ücret ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca personele asıl görevlerinin, sorumluluklarını yanı sıra verilen birden fazla ikinci görev varsa yalnızca ikinci görevlerden biri için ücret ödenir. Peki memura verilebilecek ikinci görevler nelerdir? İkinci görev yapan memura ne kadar ücret ödenir?

Memura Verilebilecek İkinci Görevler Nelerdir?

Devlet memurlarının asıl görevleri atandıkları kadro kapsamında yürüttükleri iş ve işlemlerdir. Ancak bazı personellere ikinci bir görev verilebilir. Genellikle sağlık sektöründe çalışan devlet memurlarına ikinci görev verilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlilere de ikinci görevler verilebilir. Mühendis kadrosu için de bu görev verilebilir.

İl ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü yardımcılığı, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde mevuzat kapsamında tabiplerce yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri ikinci görev olarak personellere verilebilir.

Baştabiplik ikinci görev olarak verilebilir. Baştabiplik görevi tabiplere verilir. Diş hekimlerine ve veterinerlere de alanlarıyla ilgili baştabiplik görevleri verilebilir.

Baştabip yardımcılığı ikinci görev olarak verilebilir. Bu görevi tabipler, diş hekimleri ve eczacılar alabilir.

Okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı ikinci görev olarak öğretmen kadrosundaki görevlilere verilebilir.

Kurum tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adli tabip kurumu uzmanlıkları da kamu personellerine ikinci görev olarak verilmektedir.

Memurların asıl görev yaptıkları yerlerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, y. mimar ve mimarlar tarafından yapılması gereken teknik hizmetler ikinci görev olarak verilmektedir.

Memurlara özel kanunlar uyarınca gördürülmesi sürekli hizmetler ikinci görev olarak verilebilir.

İkinci Görev Yapan Memura Ne Kadar Ücret Ödenir?

İkinci görev yapan memurlara ödeme olarak ikinci görev maaşı ve yan ödemelerin farkı ödenmektedir. Bazı memurlara ise sadece yan ödemelerin farkı ödenir.Ayrıca ikinci görev maaşının verilmesi için ikinci görev olarak verilmesi yasak olmayan ve müsait, boş bir kadro için görev verilmesi gerekmektedir. Kamu personelinin ikinci görev aylığı alabilmesi için söz konusu görevin boş olan bir kadroya verilmesi gerekmektedir. İkinci görev verilmiş memura asıl aylığı dışında, ikinci görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenmektedir. Sağlık grup başkanlığı, baştabip, baştabip yardımcılığını ikinci görev olarak yürütenlere asıl görevlerindeki aldıkları aylığın üçte ikisi ikinci görev maaşı olarak ödenir.

İkinci görev yapan memura, her iki görevi için aynı cins yan ödemelerin miktarı fazla olan ile farklı türdeki yan ödemelere dikkat edilerek ödeme yapılır. İkinci görev yapan personellere ayrıca tazminat, tazminat farkı, ek ödeme ve ek ödeme farkı verilmez.

Okul İdarecisi Olan Öğretmene İkinci Aylık Verilir Mi?

Öğretmenler, okul müdürü ve okul müdürü yardımcısı olarak ikinci görev yapabilir. Ancak bu görevler kadroya dayalı görevler olmadığı için ve bu görevlerde ikinci görev maaş ödenmesinde kadro şartı aranmayan görevlerden olmaması nedeniyle bu şekilde okul idarecesi olan öğretmenlere ikinci görev maaşı verilmemektedir. Bunun yanı sıra idareci görevlerini ikinci görev olarak üstlenen öğretmenlerin aylık maaş ödemesinde yan ödemeler yerine ikinci görev yaptıkları göreve ilişkin daha yüksek olan yan ödemeler esas alınır.


SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu