Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?
2018 yılında milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı ile ilgili merak ettiği soruları yanıtladık. Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem Tazminatı tavanı 2018 ne kadar? Kimlere kıdem tazminatı ödenir? Eşi ölen de kıdem tazminatı alabilir mi?

Milyonlarca çalışanın kafasını karıştıran konulardan biri de kazanılmış hak olan kıdem tazminatı... Bilindiği üzere her yıl memur maaşlarına yapılan zamlar ile birlikte bütün çalışanların kıdem tazminatlarında da artış oluyor. 2018 yılında kıdem tazminatı rakamları da buna bağlı olarak yapılan zamlarla birlikte artış gösterdi. Ancak hala milyonlarca çalışan kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını, kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğunu hatta kıdem tazminatının ne olduğunu merak ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2018

Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı, tavanı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Bu rakamın, 2018 yılı için 5.001,76 lira olduğunu söylemek gerek. Yani bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı 1 yıl için 5.001,76 lira olarak belirleniyor.

KIDEM TAZMİNATINI ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

İş Kanunu’na göre, işçinin kıdem tazminatını zamanında ödemeyen işveren gecikme için en yüksek faizle kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Yargıtaya göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin hesaplanmasında faiz miktarlarının yıllık dönemler itibariyle göz önünde tutulması gerekiyor. Bazen işveren kıdem tazminatını “Taksitle” ödemeyi teklif edebiliyor. İşçilere uyarı ise Yargıtay kararlarından geliyor. Kıdem tazminatının taksitle ödenmesini isteyen işçiler, gecikme faizini isteme hakkından vazgeçiyor.

FAZLA MESAİ KIDEM TAZMİNATINA GİRER Mİ?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanların “Ben fazla mesai yaptığım için doğal olarak daha fazla kıdem tazminatı alırım" düşüncesi gerçeği yansıtmıyor. Kıdem tazminatına yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili, bayram harçlığı, doğum yardımı, fazla mesai, iş arama yardımı, seyahat primi, ölüm yardımı, harcırah, ikramiye, iş elbisesi konuları ne yazık ki eklenmiyor.

EŞİ ÖLEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Eşi ölen kişiler eşinin kıdem tazminatını alabilmektedir. İş Kanunu’na göre, işçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarının kanuni mirasçılarına ödeneceğini belirtiyor. Kıdem tazminatı faiz sürelerinde ise işçinin ölüm tarihi dikkate alınıyor.

EMEKLİ VE YAŞLIYA DA KIDEM TAZMİNATI VAR MI?

Emekli olurken de kıdem tazminatı alabilirsiniz. İş Kanunu’nda emeklilik de kıdem tazminatına hak kazanılan hallerden biri. Bunun yanında yaşlılık aylığı sebebiyle işten ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

KİMLERE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR?

İş Kanununa göre; işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında (25 inci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler) iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca, işçi tarafından; -Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler (Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca) dolayısıyla,-Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, -Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, -Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde, -Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini sona erdirmesi sebebiyle, İşçinin ölümü halinde, kıdem tazminatı alabilecektir.

2018 GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

İş Kanununa göre, işçinin işe başladığı tarihten hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir, bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır, bu 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine artırılabilecektir.

2018 GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük yani, aylık, brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bir aylık ücretin, çalışma yılı ile çarpılması sonucu ortaya çıkar. Son aldığınız brüt ücret 2.500 lira olsun ve işyerinde 10 yıldır çalıştığınızı varsayalım. Alacağınız kıdem tazminatı, 25 bin liradır (2.500 x 10 yıl).

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları