Yargıtay’dan Emsal Karar: Sağlık Raporu Bahanesiyle İşten Kaytaran İşçi Haksız Bulundu

Yargıtay yine emsal bir karara hükmetti. İşten kaytarmak için sürekli sağlık raporu alan bir işçinin açtığı işe iade davasında işçinin haksız olduğuna karar verdi.

Yargıtay’dan Emsal Karar: Sağlık Raporu Bahanesiyle İşten Kaytaran İşçi Haksız Bulundu

İstanbul’da bir firmada çalışan genç işçi sürekli olarak rapor alıp işten kaçmaya çalıştığı sebep gösterilerek işten atıldı. İş mahkemesine başvuran işçi işten atılmasının haksız olduğunu ve işe iadesine hükmedilmesi istemi ile dava açtı.

Dava açan işçinin sürekli kaytarmak maksadıyla rapor aldığını ileri süren davalı işveren firmanın talebi üzerine mahkeme davanın reddine karar kıldı. Red kararına karşılık olarak istinaf başvurusunda bulunan davacı işçinin talebi kabul edilerek işe iadesine hüküm getirildi. Bu kez de davalı avukatı kararı temyize götürdü.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nde görülen süreçte emsal bir karara imza atıldı. Kararda hasta olmadığı halde sürekli rapor getiren davacının iş feshinin İş Kanunu'nun 25/2. maddesi gereğince durdurulduğu belirtildi. Karar olarak Yargıtay tarafından şunlar belirtilmiştir:

"Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden yararlanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının iş yerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu'nun gerekçesinde sıklıkla hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, iş yerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin iş sözleşmesi 'Muhtelif sağlık birimlerinden hasta olmadığınız hâlde raporlar getirip, işe kasti olarak devamsızlıkta bulunmanız' gerekçesi ile 4857 sayılı kanunun 25/I2. maddesi uyarınca tarihinde feshedilmiştir. Davacının haklı sebep niteliğinde olmayan ancak düzenli aralıklarla rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının iş feshinde geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmelidir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozulmasına ve ortadan kaldırılmasına ve Dâiremizce İş Kanununun 20/3. maddesi gereğince aşağıdaki gibi davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddinde oy birliği ile karar kılınmıştır."

SORULARINIZ, GÖRÜŞLERİNİZ VE BİLDİRİMLERİNİZ İÇİN FORUM SAYFALARIMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 01:14
YORUM EKLE