Hakim – Savcı Adaylığı Sınav Başvuruları Başlıyor!

Hakim – Savcı Adaylığı Sınav Başvuruları Başlıyor!

01.01.2017
A+
A-

Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol uyarınca, 24 Aralık 2016 tarihinde yapılacak Hakim/Savcı Adaylığı Sınavlarının başvuruları 11 Ekim 2016 Saat: 10:00 itibariyle başlıyor. Süreç 21 Ekim saat 23:59’a kadar sürecek. Sınava aşağıdaki 4 grup sınav için başvurulabilecek. 1) 2000 adli yargı hâkim ve savcı adayı, 2) 200 idari yargı hâkim adayı, 3) 700 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 4) 100 avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adayı, Sınava başvuru süreci şu şekilde gerçekleşecektir;

  1. Adayların; Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu. (Bu form ÖSYM başvuru merkezlerinde veya elektronik ortamda kendilerinin yapacakları başvuru neticesinde alınacak çıktıdan ibarettir)

2. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından Yazılı Yarışma Sınavı           Formu 3. Sınavlara girebilecek okullardan mezun olanların, (Hukuk Fakültesi, 4 Yıllık İİBF/SBF           Lisans programları) Diplomalarının onaylı örnekleri. -Okuldan alınan ‘Aslı gibidir’ nüshalar veya yeniden noterde yaptırılacak                           nüshalar. -Yönergede yalnızca YURTDIŞI Denkliğin kabul edileceği yazılıdır. Bu                              durumda yurt içi İİBF/SBF Denkliği verilen bölümler sınava girme hakkını haiz                    görülmemiştir. 4) Hukuk Fakültesi harici bölümlerden başvuracaklar için, yeterince hukuk dersi aldıklarına       dair Transkript Belgesi. AVUKATLAR İÇİN ek olarak;  a-Fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı, b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; ba)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneği, bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, (Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.) AVUKAT/ERKEK ADAYLAR Ek olarak; Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.) Adayların tüm bu belgeleri; Sınav tercihlerine göre her bir sınav için ayrı ayrı olmak üzere 20-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir. POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. (Sadece Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlardan, yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine göre af kapsamında müracaat edenlerden istenilen belge hariç evrak istenmeyecektir.) Sınav Ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 150,00TL., 2 sınava katılan adaylar için 225,00TL., 3 sınava katılan adaylar için 300,00TL., 4 sınava katılan adaylar için 375,00TL. olacaktır. -İİBF/SBF Mezunları; Yalnızca İdari Yargı Hakimliği’ne girebileceklerdir. -Hukuk Mezunu olup Avukatlık şartını karşılayamayanlar; En fazla 2 Sınava başvurabileceklerdir. -Avukatlık Şartlarını da karşılayan adaylar ise 4 sınava da başvurabileceklerdir. Tercihiniyap.net ailesi bu kutsal görev için yarışacak tüm adaylara başarılar diler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.