İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı Personel Alım İlanı 2020 (80 kişi)

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 yılı personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan ilana göre toplam 80 personel alımı için başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İLAN 20.11.2020, 23:55 21.11.2020, 15:27
İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı Personel Alım İlanı 2020 (80 kişi)

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 yılı personel alım ilanı yayımlandı. İlana göre İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı başvuru şartları neler? İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvurular hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? Başvurular nasıl değerlendirilecek? İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı sınavı nasıl ve ne zaman olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına Başvurular Hangi Tarihlerde Gerçekleştirilecek?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylardan başvuru koşullarını sağlayanlar başvurularını 28 Aralık 2020 tarihinden 4 Ocak 2021 tarihine kadar Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na bağlı olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru evrakını bizzat teslim ederek gerçekleştireceklerdir. Ayrıca adaylar Başkanlığın belirlenmiş elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla belgeleri ileterek ya da belirtmiş olduğumuz birime evrakını posta yoluyla ulaştırarak da başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Adayların evrakını başvuru süresi içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı Başvuru Koşulları Neler? Kimler İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına Başvuruda Bulunabilir?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların devlet memurluğu genel koşullarını taşıyor olmaları, Türk vatandaşı olmaları, kamu haklarından herhangi bir sebepten ve herhangi bir biçimde mahrum bırakılmamış olmaları, yüz kızartıcı suçlardan ya da devlete karşı suçlardan hüküm giymemiş olmaları, kasten işlenen suçlardan dolayı da hükümlü duruma gelmemiş olmaları gerekmektedir. Erkek adaylar için geçerli olmak üzere askerlik durumlarının ilişiksiz olması gerekmektedir.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvuruda bulunacak olan adayların görevlerini gerçekleştirmelerine mani olacak seviyede bedensel engelleri veya akıl rahatsızlıklarının olmaması lazımdır. Tüm bunlarla birlikte adayların aşağıda yer alacak tablomuzda belirteceğimiz özel başvuru şartlarını da taşıyor olmaları lazımdır.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı Sınavı Ne Zaman ve Nasıl Gerçekleştirilecek?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvuruda bulunan adaylardan, mesleğe alınacak her grup için ayrı ayrı tespit edilmek üzere, her biri için mesleğe alınacak aday sayısının beş katı kadarı 25 Ocak 2021 tarihinde ve 1 Şubat 2021 tarihinde Belediye'de düzenlenecek olan sözlü mülakata ve uygulamalı sınava katılacaklardır. Hangi grupların hangi tarihte sözlü mülakata veya uygulamalı sınava katılacağına dair detaylara ilanın tam metninde aşağıda vereceğimiz yönlendirme ile erişebilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı Hangi Kadrolar İçin Kaç Kişilik Olacak? Hangi KPSS Puan Türleri İle Başvuru Gerçekleştirilecek?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı aşağıda yer alan tablomuzda yer alan kadrolar için belirlenen sayılarda düzenlenecek. Adayların sahip olmaları gereken özel şartlar ile KPSS Puan türlerini ve puan şartını da tablomuzda inceleyebilirsiniz;

Alım Yapılacak Unvan Alım Sayısı KPSS Puan Türü Mezun Olunması Gereken Bölüm ve diğer özel şartlar
Memur 25 kişi KPSS P3 puan türü > 70 Yerel Yönetimler, Tarih, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Sosyal Hizmetler /Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışmalar, İlahiyat, İslam Bilimleri, İslam ve Din Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletmeMuhasebe ve Denetim, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Edebiyat, Edebiyat Programları, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Lisans programları
Memur 5 kişi KPSS P93 > 70 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon / Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol / Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Çevre Temizliği ve Sağlığı, Atık Yönetimi, Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı(internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Tapu ve Kadastro / Tapu Kadastro, Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu,Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans programları
Zabıta Memurluğu 10 kişi KPSS P3 > 70 Yerel Yönetimler, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi, İlahiyat, İslam Bilimleri, İslam ve Din bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Beden Eğitimi ve Spor, Ekonomi, İktisat, İş idaresi ve İktisat, İşletmeEkonomi/ İşletme-İktisat, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Çevrebilim, Gıda Mühendisliği, İdari Bilimler, Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, Gıda İşletme Mühendisliği, Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans programları
Zabıta Memurluğu 2 kişi KPSS P3 > 70
Yabancı Dil Sınavı YDS C Seviyesi (70 puan ve üstü)
Üniversitelerin herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.
Zabıta Memurluğu 10 kişi KPSS P93 > 70 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksekokulu, Çevre Temizliği ve Sağlığı, Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programları
Zabıta Memurluğu 20 kişi KPSS P93 > 70 Üniversitelerin herhangi bir ön lisans programından mezun durumda olmak ve en aşağı B sınıfında ehliyet sahibi olmak.
TOPLAM 80 kişi

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımına başvuruda bulunacan olan adayların KPSS P3 puan türlerinin ve KPSS P93 puan türlerinin 2020 KPSS oturumlarında elde edilmiş olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte zabıta memurluğu için adayların bazı boy - kilo gibi bedensel şartları da sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Bu şartların tamamını, başvuru evrakını ve diğer tüm detayları bir arada görmek adına İLANIN TAM METNİNİ incelemek için Tıklayınız!

İstanbul Beyoğlu Belediyesi 2020 Personel Alımı sürecini takip etmek, diğer adaylarla alıma yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Günün Karikatürü Tümü