SGK Denetmen Yardımcılığı İl Tercihleri ve Atamaları Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taşra teşkilatında denetim hizmetlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları il tercihlerini nasıl yaparlar? Atamaları nasıl yapılır? Haberimizde.

İLAN 25.12.2019, 13:05 07.04.2021, 23:32
SGK Denetmen Yardımcılığı İl Tercihleri ve Atamaları Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatında denetim ve kontrol görevinin ifası için istihdam ettiği Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları'nın sınav aşamaları, tercih süreçleri ve atanmaları hakkında merak ettiğiniz hususları haberimizde detaylarıyla bulabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Başvuru Şartları Neler? Başvurular Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alımı gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alım süreci Kurumun yayınladığı ilan ile başlamaktadır. Bu ilanda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde adaylar e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirmektedirler. Başvuru sürecinde adaylar ilanda belirtilmesi durumuna göre Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya İktisat Fakültesi mezunu adaylar olarak ya da üniversitelerin Matematik, Aktüerya veya İstatistik bölümlerinden mezun adaylar olarak başvurularını farklı puan türleri ile yapmaktadırlar. Bu puan türleri adayların mezuniyet gruplarına göre aşağıdaki şekilde olmaktadır;

Alım Yapılan Grup Hukuk- SBF - İİBF KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42, KPSS P47
Alım Yapılan Grup Aktüerya - Matematik - İstatistik KPSS P13


Adayların başvuruda kullanacakları puan türleri farklılık arz etmekle beraber, diğer başvuru şartları tüm adaylar için ortaktır. Bu başvuru koşullarını detaylı bir şekilde incelemek için son gerçekleştirilen 10. Promosyon Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alımı ilanını inceleyebilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Nasıl?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alım süreci tek aşamalı bir sınavla gerçekleştirilmektedir ve bu aşama sözlü sınav şeklinde olmaktadır. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sınavına yukarıda bahsettiğimiz puanlarla başvuruda bulunan adaylar arasından, mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadarı sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmektedir. Bu 4 kat aday belirlenirken her aday kendi mezun grubu içerisinde sıralanmakta ve iki ayrı taban puan bu gruplara göre oluşmaktadır. 

Sözlü mülakatlarda adaylara alan bilgisi konuları ile Kurum mevzuatından sorular yöneltilmekte bunun yanında genel kültür bağlamında hususlarda ve güncel gelişmelerden de sorular sorulabilmektedir. Adayların sözlü mülakatlarda başarılı olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavından almış oldukları puanın en az 70 olması ve mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan kadro sayısı kadar sıralama içerisinde yer almaları gerekmektedir. Bu şekilde sıralamaya girmiş olan adaylar asil olarak başarılı sayılmakta ve öncelikli olarak tercih hakkı bu adaylara tanınmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Alımında Yedeklerin Tespiti

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü mülakatları neticesinde yine her mezuniyet grubu için ayrı ayrı tespit edilmek üzere yedek adaylar belirlenmektedir. Bu adaylar sınav sonuçlarında yer alan başarılı - yedek ibaresi ile yedeklik durumlarını anlayabilmektedirler. Adayların sıralaması ise asil aday sayısı ile aralarında olan sıralama durumuna göre ortaya çıkmaktadır. Örneğin 400 kişilik bir İİBF grubu alımı için 400. sıraya kadar başarılı olan adaylar asil olarak tercih yapma ve atanma hakkına sahip olmaktadırlar. 401. adaydan itibaren Kurum tarafından başarılı sayılan adaylar ise yedek adaylar olacaklardır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Asil Adaylar İçin İl Tercihleri Nasıl Yapılmaktadır? 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü mülakatlarında asil olarak başarılı olan adayları karşılayacak olan süreç il tercihi süreci olacaktır. Bu tercih sürecinde alım yapılacağı ilan edilen sayı kadar kadro, illere ve her iki mezun grubu için alım yapılmış ise bu iki gruba bölüştürülmüş olarak ilan edilecektir. Bu ilan ile birlikte adaylardan bazı belgeleri de Kuruma teslim etmesi gerekecektir. Adaylar il tercihlerini elektronik ortamda yapacaklardır.

-Adaylar kendi mezuniyet grupları için belirlenmiş olan kadro yoksa, diğer grup için açılmış olan kadrolardan birisini tercih edemeyecektir. 

-Adayların tercihlerinde baz alınacak olan puan Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği'nin 12. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca, SG Denetmen Yardımcılığına başvuruda bulundukları KPSS puanları ile sözlü mülakatlarda almış oldukları puanın aritmetik ortalaması olacaktır. 

-Adaylar yayınlanmış olan il kadrolarını baz alarak, Kurumun açacağı tercih sisteminde 20 illik bir tercih listesi oluşturacaklardır. Bu listeyi oluştururken her aday kendi mezuniyet grubunun kadrolarını baz alarak hareket edecek, atamalar da buna göre tespit edilecektir. 

-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı tercih sürecinde aynı ili tercih eden iki adaydan yüksek tercih puanına sahip olan aday avantajlı olacaktır. Ancak daha düşük puanlı olan bir aday, kendisinden yüksek puanlı olan adayın üst sıra tercihlerinden birisine yerleşmiş olması durumunda avantajlı duruma gelecektir. Örneğin; 89,88 puanlı, 89,99 puanlı ve 90 puanlı üç adayı ele alalım. Bu adayların sıralamalarının ardışık olduğunu varsayalım. Bu adayların tercihleri şu şekilde olsun;

A Adayı - 90 Puan - Başarı sırası: 11 -  Ankara / İzmir / Bursa

B adayı - 89,99 puan -  Başarı Sırası 12. - Ankara / İzmir / Bursa 

C Adayı - 89,88 puan - Başarı Sırası 13 - İzmir / Bursa / İstanbul

Ankara ili için 11, İzmir içinse 1 adet kadro olduğunu ve üst sıralardaki adayların tamamının Ankara ilini birinci sırada tercih ettiğini varsaydığımızda, Ankara'ya yerleşen 11. aday A adayı olacaktır. Bu durumda Ankara tercihi boşa düşen B adayı otomatik olarak 2. sıra tercihi olan İzmir tercihine kayacaktır. Her ne kadar B adayının İzmir ilini tercih sırası 2, C adayının İzmir ilini tercih sırası 1 olsa da B adayının yüksek puanı avantajlı hale gelecek ve İzmir'de yer alan bir kişilik kadroya B Adayı yerleşecektir. C adayı içinse tercih sırası önceliği Bursa iline kayacaktır. 

Hiçbir Tercihine Yerleşemeyen Asil Adayların Durumu Ne Olacak?

20 adet ili tercihlerinde sıralayan ancak herhangi bir ile ataması gerçekleşmeyen adayların durumunu "Kurumun re'sen boş kalan kadrolara yapacağı atamayı kabul etmeleri" ya da kabul etmemeleri noktasındaki tercihleri belirleyecektir. 

Bu tercih bir anlamda 21. tercih olarak nitelendirilebilir. Buradaki maksat tüm tercihlerini doldurmuş ancak buna rağmen yerleşememiş olan asil - başarılı adayların bu asaletini korumaktır. Buradan da anlayabileceğiniz gibi 20 tercihine ek olarak "Kurumun re'sen boş kalan kadrolara yapacağı atamayı kabul etmeleri" durumunda yerleşen adaylardan artakalan kadrolardan birisine kur'a yolu ile yerleştirileceklerdir. Bu seçeneği açmamış olan adaylar ise tercihleri neticesinde yerleşemezlerse asil tercih haklarını kaybederler. Onların yerine bir yedek için yer açılmış olur. 

"Kurumun re'sen boş kalan kadrolara yapacağı atamayı kabul etme" seçeneğini açabilmek için adayların 20 tercihlerini de doldurmuş olmaları şarttır. Yani 19 ve daha az tercih yapmış olan adayların re'sen atama tercihini açmaları mümkün değildir. 

Asil Adayların Atamaları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Yaptıkları tercihler sonucunda mesleğe başlayacakları illeri tercihen belirlenen adayların, kadrolarına atanma süreçleri başlayacaktır. Mesleğe atanacak olan adayların atama ile alakalı evrakının, görev yerlerine ulaşması ile süreçleri başlayacaktır. Bu evrakın kendilerine tebliğ edilmesi durumunda adaylar aynı il içerisinde ikamet ediyorlarsa izleyen gün, farklı ilden gidecekler ise 15 gün içerisinde tebellüğ etmekle mükelleftirler. Aksi halde adayların mazeretsiz bir şekilde tebellüğden imtina etmeleri, memuriyetten çekilmiş oldukları anlamına gelecektir. 

Bu adaylardan, eş durumu ve benzeri mazereti olan adayların bu durumlarına dair başvuruları atama sürecinde alınıp değerlendirilebilmektedir. Adayların o safhaya gelinirken Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek bu sürecin takipçisi olmaları, direkt olarak mazeretli şekilde çalışmak istedikleri ilde göreve başlayabilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Yedek Adayların Durumu Ne Olacak? Yedek Atamaları Süreci Nasıl İşliyor?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alım sürecinde başarılı asil ve başarılı yedek olmak üzere iki grup olarak değerlendirilmektedir. Adayların ilk kısmı mesleğe alınacağı ilan edilmiş bulunan sayı kadar belirlenmiş başarılı asil adaylardır ki bu adayların tercih ve atanma süreçlerine dair bilgileri yukarıda bir arada değerlendirdik.

-Tercih yapan asil adaylardan re'sen atama seçeneğini açık tutmayan ve tercih ettikleri hiçbir kadroya yerleşememiş olan adaylardan,
-Mesleğe girmeye asil başarılı olarak hak kazanmış ancak çeşitli gerekçelerle asil tercihi yapmamış olan adaylardan,
-Tercihler sonucunda yerleşme hakkı elde etmiş ancak atama evrakı düzenlenmesine rağmen görev yerlerinde süresi içinde evrakını tebellüğ etmemiş olan adaylardan,

boşa çıkmış olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadroları sayısınca boş kadro, yedek adaylar için tercih sürecini başlatacaktır. 

Bu süreçte adayların arta kalan kadroları, mezun gruplarına göre ayrı ayrı belirlenecek ve her grubun yedek adayları kendi içerisinde kendileri için boşta kalmış olan kadrolar için tercih yapacaklardır.

Yedek adayların tercih süreci de asil başarılı adayların tercih süreci ile aynı aşamalara sahiptir. Sürece dair bilgileri yukarıda yer alan bölümden inceleyebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Mülakatları Sonrasında Güvenlik Soruşturması Yapılacak mı?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığını kazanan adaylar için güvenlik soruşturması bugüne dek her promosyon alımında yapılmıştır. Ancak 2019 sonu itibariyle bu konuda bir belirsizlik söz konusudur. Belirsizliği kaynağı Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik soruşturması ile alakalı mevzuat hükmünü iptal etmiş olması ve şu aşamada soruşturma yapılamıyor olmasıdır. Eğer ki Kurumun atamaya dair duyurusu bu boşluk sürecinde gelirse soruşturma olmaksızın atamaların yapılması mümkün olacaktır. Şayet Kurum kanuni düzenlemeyi bekler ve soruşturma hükümlerinin yeniden yürürlüğünden sonra tercih duyurusunu yayımlarsa adaylar çok büyük ihtimalle güvenlik soruşturması sürecini atanmaları için beklemek durumunda kalacaklardır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatı olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'nde Kurumun başta kayıt dışı istihdam alanındaki denetim ve kontrollerini gerçekleştirmektedirler. Atanma yerleri İl Müdürlükleri olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları istisnai olarak İstanbul ilinde merkez müdürlüklerinde de görevlendirilebilmektedirler. Kentin büyüklüğü ve iş yapılabilirliği açısından daha fonksiyonel bir çalışma şekli olması açısından bu istisna mevcuttur. Diğer illerde Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin il müdürlüklerinin dışında görevlendirilebilmeleri mümkün değildir.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe girişteki süreçleri, atanma aşamaları ve yetki yeterlik süreçlerine dair ayrıntılı bilgileri, meslek mensuplarının ne iş yaptıkları, maaş ve özlük haklarına dair ayrıntılı bilgileri edinebileceğiniz MESLEK TANITIM yazımıza aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Denetmen Yardımcılığı mesleğine dair detayları bulabileceğiniz Meslek Tanıtımımızı Tercihini Yap TV kanalımızda yer alan videomuzda incelemek için;

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mesleğine dair diğer adaylarla fikir alışverişinde bulunmak, merak ettiklerinizi soru olarak yöneltmek için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Yorumlar (0)
21
açık