İnfaz Ve Koruma Memurluğu Sınav Soruları Mülakat Soruları

İnfaz Ve Koruma Memurluğu Sınav Soruları Mülakat Soruları

01.01.2017
A+
A-

1251 0 b3a25a9bc57a59af50af19762b0f75f4

İnfaz veKoruma Memuru Nedir? İnfaz ve Koruma Memurluğu Maaşı, İnfaz ve Koruma MemuruMülakat Soruları, İnfaz ve Koruma Memurluğu Mülakat Soruları Çıkmış MülakatSoruları İnfaz Ve Koruma Memuru Alımı İlanı…

Ülkemizde60 binin üzerinde infaz ve koruma memuru yani daha bilinen adıyla gardiyanbulunmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan personel sayılarında son yıllardamuazzam bir artış yaşanmıştır. Bunun en büyük sebebi suçun ve buna bağlı olarakcezaevlerinin artmasıdır. Bu durum da personel ihtiyacını doğurmaktadır.Toplumiçerisinde yaşayan kişilere herhangi bir sebepten dolayı adalet sistemininvermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezalarının ve bu cezaların infazınıngerçekleştiği cezaevlerinde görev yapmakta olan memurlara İnfaz ve KorumaMemuru ya da halk arasında bilinen adıyla gardiyan denmektedir.İnfaz ve korumamemurları Genel İdari Hizmetler sınıfının içinde yer alırlar. Ancak baktığımızzaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara,zorunluluklara ve sorumluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ilegörev yapan başka Genel İdare Hizmetleri personeline rastlamak çok zordur.Ayrıca infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir.

1251 2 b3a25a9bc57a59af50af19762b0f75f4

Başvuru Şartları

Başvurularda,lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014KPSSP93,ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıylaKamu Personeli SeçmeSınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartıaranacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

a)İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),b) Atatürkilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),c) Genel kültür (20 puan),d) Bir konuyukavrama ve ifade yeteneği (20 puan),konularından oluşmaktadır.Adayın sözlüsınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almasıgerekecektir.

1251 4 b3a25a9bc57a59af50af19762b0f75f4

İnfaz Ve Koruma Memurluğu Memuru Mülakat Soruları Cevapları

Hatayadliyesinde infaz koruma memuru alımları için adaylara sorulan mülakat soruları;Güney Afrika’ dan beş(5) ülke sayınız ?Suç ve ceza nedir, açıklayınız?CezaeviTürlerini sayınız?Sakarya adliyesi infaz koruma memuru adaylarına sorulansorular;TBMM ‘ni tanıyan ilk devleti söyleyiniz?Cezaevleri infaz kurumlarıhangi kanuna tabidir?İki ilçe ismi soruluyor hangi ile bağlı olduğusoruluyor?Kapalı ceza evlerini sayınız ?Kendinizi tanıtınız.Sivas adliyesindeinfaz koruma memuru alımları için yapılan sınavındaki mülakat soruları;Açık veKapalı cezaevi nedir açıklayınız?Lozan antlaşmasını açıklayınız?Avrupa insanhakları Mah. nerde nasıl başvurulur açıklayınız?İzmir ilçesi Ödemiş Adliyesindeinfaz koruma memuru adaylarına sorulan sorular;İstiklal marşı hangi gün kabuledilmiştir?İstiklal marşını mecliste ilk okuyan kişi kimdir?İstiklal marşıbestecisini söyleyiniz?Çanakkale şehitleri şiirinin yazarı kimdir?Meclisteparti kurmak için gerekli milletvekili sayısı?Gardiyan alımı için Mersinadliyesi tarafından 3 soru yöneltilmiştir, bunlar;Atatürk ilkelerindenDevletçilik nedir? Kısaca açıklayınız?Daha fazla sorular ve cevapları için FORUMA gözatmak ister misiniz?İnfaz ve Koruma Memuru MESLEK TANITIMI yazımızagöz atmak ister misiniz?

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.