109. Dönem Kaymakamlık Sınav Soruları Hakkında Değerlendirme

ÖSYM tarafından 109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavı 18 Ekim 2020 tarihi itibariyle gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 66 alan bilgisi ve 34 soruda Türkçe, İnsan Hakları, İnkılap Tarihi ve Türkiye'nin sosyal ekonomik yapısı olarak sorulmuştur. Son yılların en detaycı sorularının yer aldığı sınav hakkında bir değerlendirme yazısı kaleme almaya çalıştık. İşte 109. dönem kaymakamlık sınav soruları hakkında değerlendirmelerimiz...

KAMUDAN HABER 18.10.2020, 21:55 20.10.2020, 00:51
109. Dönem Kaymakamlık Sınav Soruları Hakkında Değerlendirme

ÖSYM tarafından 109. Dönem Kaymakam Adaylığı yazılı sınavı gerçekleştirildi. 100 test soru şeklinde uygulanan sınav, 18 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. Sınavda adaylara 66 alan bilgisi ve 34 alan dışı konulardan sorular yöneltildi. 66 alan bilgisi soruları: İdare Hukuku, Mahalli İdareler, Anayasa Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı ve diğer idare hukuku alt dallarından oluştu. 34 soruluk alan soruları ise, 14 soru Türkçe, 6 soru İnsan Hakları, 4 soru İnkılap Tarihi ve 10 soru da Türkiye'nin Sosyal Ekonomik yapısı konularından soruldu. Sınavda adaylara 100 test sorusu için 150 dakika süre verildi. Sınav başlama saati 10:15 olarak belirlenirken, bitiş saati de 12:45 olarak gerçekleşti. 109. Dönem Kaymakamlık sınav soruları ve cevapları hakkında değerlendirmelerimiz şöyledir:

Kaymakamlık Sınavı Türkçe Soruları Nasıldı?

109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavının en belirleyici bölümlerinden biri Türkçe bölümüydü. Adaylara 14 test sorusunun sorulduğu bu bölümde birbirinden zor test soruları yöneltildi. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularından oluşan testlerde çok ciddi ayrıntılar yer aldı. Çeldirici şıkların yer aldığı paragraflarda adaylar soruları anlamakta dahi oldukça zorlandı. Eski soru tarzının çok ötesinde bir Türkçeyle karşılaşan adaylar için klasikleşmiş soruların geride kaldığı hissedildi.

Kaymakamlık Sınavı İnsan Hakları Soruları Nasıldı?

Sınavın en fazla detaya inilen bir diğer bölümü de insan hakları bölümü idi. Sorulan 6 soru içerisinde nokta atışı tutturulacak şeklinde soru yoktu. Bu bölümdeki sınav soruları detaylar arasında cevapların bulunduğu sorular içermekteydi. Aşağıda yer alan sorular bunlardan bir kaçıdır.

  • İlk insanlık suçunun yer aldığı sözleşme hangisidir?
  • Virginia İnsan Hakları sözleşmesinde yer alan haklardan değildir?

Kaymakamlık Sınavı Türkiye'nin Sosyal Ekonomik Yapısı Soruları Nasıldı?

Sınavın belirleyici olacağı bir diğer bölüm ise "Türkiye'nin Sosyal Ekonomik Yapısı" sorularının yer aldığı bölümdür. Bu bölümde ciddi spesifik yerlerden sorular sorulmuştur. Yıl bazında sorulan büyüme oranının ay bazında sorulması, ihracat içerisinde imalat sektöründe kullanılan yüksek teknolojik ürünlerinin oranı sorulması gibi zor sorular yer almaktaydı. Bu soruların yapılması için ciddi bilgi sahibi olunmasının yanı sıra şansında bu kısımlara bakmayı gerektirmiştir.

Kaymakamlık Sınavı İnkılap Tarihi Soruları Nasıldı?

Dört sorunun yer aldığı bu bölümde inkılap tarihi, sınavın en yapılabilir bölümü olarak ön plana çıkmıştır. İnkılap Tarihi soruları son yıllarda ÖSYM'nin alışılagelmiş sorularından oluşturulmuştur. Sorular içerisinde çeldirici şıklar olmasının yanı sıra, ağırlık yapılabilir sorulardan oluşturulmuştur.

Kaymakamlık Sınavı Alan Bilgisi Soruları Nasıldı?

Kaymakam Adaylığı sınavında adaylara toplam 66 alan bilgisi sorusu yöneltilmiştir. Bu soruları 14 tanesi Anayasa Hukuku, 12 tanesi İktisat, 40 tanesi de İdare Hukuku, Mahalli İdareler, Türkiye'nin İdari Yapısı ve alt idare hukuk dalları şeklindedir.

Bu bölümler içerisinde Anayasa Hukuku soruları içerisinde detaylı bilgi barındırmakla birlikte klasik sınav soru formatının çok uzağında sorulmamıştır. Ciddi bilgi ve dikkat gerektiren sorularda, kuşkuya mahal vermeyecek kadar detaycı olmak sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Belli kaynaklardan soru çözmek ve soru formatlarına alışık olmak Anayasa Hukuku sorularının çözümünde işleri kolaylaştırmaktadır.

Yine sınavın 12 soruluk bölümü oluşturan İktisat dersi sorularına baktığımızda ise çok zor sorulardan oluşmayan iktisat sorularının sorulduğunu söyleyebiliriz. Çoğu matematiksel iktisada dayanan soruların yapılma süresi dahi oldukça kısadır. Zor denilebilecek soru sayısı iktisat dersi için oldukça azdır. Sınavın belki de en kolay bölümü, iktisat olarak ön plana çıkmıştır.

İdare Hukuku sorularının ise normalin üstünde bir zorluk derecesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir çok kişinin üzerinde durduğu konuların çok uzağında soruların sorulduğunu belirtmek gerekir. Basit gibi görünen ama çeldirici şıklarla bezenmiş sorularda sorulmuştur. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde idare hukuku için normalin üzerinde bir zorluk seviyesinde olduğu söyleyebiliriz.

Mahalli İdareler soruları sınavın yine kallavi sorularının geldiği bölüm olarak değerlendirebiliriz. Özellikle büyükşehir belediye sorularına dikkat gerektiren sorulara ağırlık verilmiştir.

Türkiye'nin İdari Yapısı soruları da aynı şekilde sınavın, Türkiye'nin Sosyal Ekonomik Yapısı soruları kadar zor olan bir diğer alanıdır. Çok farklı yerlerden soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu bölümde bir çok aday zorlandığını ifade etmiştir.

Son olarak 2020 yılında gerçekleştirilen 109. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavında daha önce örneği çok fazla görülmeyen kanunlardan sorular sorulduğu görülmüştür. Sorulardaki detaylar ve dikkat gerektiren şıklar arasında hatalar yapılmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar sınavın görece zor bir sınav olduğunu göstermektedir. Bu nedenle taban puanın 70 civarında kalabileceğini düşünüyoruz. Hatta bir adım daha ileri giderek mülakata çağrılacak kişi sayısının 400'e ulaşmamasını bekliyoruz. ÖSYM tarafından sınav sorularının açıklanmasıyla birlikte de bu düşüncelerimizi destekleyecek neticenin ortaya çıkacağını şimdiden öngörüyoruz.

Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu