2019 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

2018 Kaymakamlık Sınav sürecinin sona yaklaşması ile birlikte binlerce aday 2019 Kaymakamlık Sınavı ne zaman merak etmeye başladı. Buna dair gelişmeleri derledik.

2019 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

2019 Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2019 Kaymakamlık sınav konuları neler? 2019 Kaymakamlık Sınavı test mi klasik mi? 2019 Kaymakamlık Sınavı kaç kişilik olabilir? Gelişmeleri sizler için yazımızda derledik. 

2 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı sınav sürecinde sona yaklaşılırken binlerce aday 2019 Kaymakamlık Sınavı tarihini merak etmeye başladı. Öncelikle 2019 yılında gerçekleştirilmesi muhtemel Kaymakamlık Sınavına dair detaylara değinelim.

 

Kaymakamlık Sınavına Katılma Koşulları

2018 yılında yayımlanan ilanda Kaymakam Adaylığı Sınavı'na her zaman olduğu gibi; "Hukuk Fakültesi ile, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden mezun" kişilerin başvurabileceği belirtilmiştir. 2019 yılında da bu hususta bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Özellikle yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adayların aklına artık açıktan Kaymakam Adayı alınmayacak mı? şeklinde bir soru gelmişti. Ancak Bakanlığın yayımlamış olduğu 2018 Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı ile birlikte bu durum şimdilik netlik kazandı.

Kaymakamlık Sınavı'na Katılma Koşullarına Dair 29 Haziran 2019 tarihinde yapılan değişiklik;

29 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan Kaymakam Adaylığı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi aynen şu şekildedir;

"Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama"

"(4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

Gerçekleştirilen bu değişiklik ile birlikte önceki sınavlardan farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Önceki Kaymakamlık Sınavları'ında bu yazıyı hazırladığımız dönemde geçerli olan ve yukarıda belirttiğimiz Hukuk Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleri'nden bölüm ayrımı olmaksızın mezun olmak yeterliydi. Bu yeni düzenleme ile birlikte Hukuk Fakültesi şartı korunmuş ancak İİBF/SBF dahlindeki tüm bölümleri işaret eden metin yalnızca; 

-Uluslararası İlişkiler
-Kamu Yönetimi
-Siyaset Bilimi
-İktisat
-İşletme

-Maliye ve Finans bölümlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. .

Ayrıca İİBF'nin bu bölümlerinin yanında başka fakültelerden bölümlerden mezun olan adaylara da Kaymakam olma imkanı tanınmıştır. Yeni düzenlemeye göre üniversitelerin;

-Sosyoloji
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
-Psikoloji bölümlerinden mezun olan adaylar da Kaymakamlık sınavına girebileceklerdir. 

Bir diğer düzenleme ise tamamen alan dışı bölümler için getirilmiştir. Üniversitelerin;

-Mühendislik Fakülteleri ve Sosyal Bilimler Fakülteleri 

veya 

-Tarih bölümlerinden mezun olan adayların uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarından yüksek lisans yapmaları kaydıyla Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmeleri mümkün kılınmıştır. 

İİBF'nin Diğer Bölümlerinden Mezun Adaylar Ne Yapmalı?

Yukarıda saydığımız ve yeni düzenlemenin dışında tutulan bölümlerden mezun olan adayların, Kaymakamlık sınavına katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunarak eşdeğerlik belgesi almak zorundadırlar. Buna dair yeni düzenleme ile gelen hüküm şu şekilde;

"Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar."

Bu hüküm gereği adayların evrak teslimi sırasında ilgili belgeye sahip olmaları ve Bakanlığa ibraz edebilmeleri gerekmektedir. 

2018 Kaymakam Adaylığı Alım İlanı için Tıklayınız!

2018 Kaymakamlık Sınavına Kaç Kişi Başvurdu?

2018 yılı özellikle işsizlik koşullarının iyice ağırlaştığı, süreçlerin uzadığı bir dönem olarak bir çok adayın sınavlara hazırlanma safhasında takılı kalmasına ve açılan hemen her sınava yönelmesine sahne oldu. Bu konuda en ciddi göstergelerden birisi de 2018 Kaymakamlık Sınavı oldu. 2018 Kaymakamlık Sınavı belki de tarihindeki en yüksek sayıda başvuruyu aldı. Sınava toplam 28.217 aday başvuruda bulundu. Bu konudaki diğer detayları ve evvelki yıllarda gerçekleşen başvuru sayıları ile mukeyeseyi incelemek için Tıklayınız!

2019 Kaymakamlık Sınavı

2019 Kaymakamlık sınavında yine 2018 yılındaki sınavda uygulanan usûlün uygulanmaya devam etmesini bekliyoruz. 2018 yılında Kaymakamlık Sınavına giren adaylara; 66 tanesi Alan Bilgisi, 34 tanesi Genel Kültür - Genel Yetenek olmak üzere toplam 100 soru yöneltilmişti. Bu 100 soru geçtiğimiz sınav ile birlikte çoktan seçmeli - test usûlünde sorulmuştu. Sınavda dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürdü ve kalan ham puanlar üzerinden hesaplama yapılarak standart sapma uygulanmaksızın başarılı olan adaylar belirlendi. 

2019 Kaymakamlık Sınavı Konuları

2019 yılında da 2018 yılı Kaymakamlık Sınavı'nın aşağıdaki konulardan oluşmasını bekliyoruz;

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kaymakamlık Sınavı'nda adaylara yukarıdaki dağılım ile 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Bu 100 sorudan 70 net yapan 400 adet aday çıkmadığından sınav baraj puanı olan 70 puan ile kapandı. Sınavı toplam 370 civarında aday başarılı oldu ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakata katılmaya hak kazandı.

Kaymakamlık Sınavı Sözlü Mülakatları

Kaymakamlık Sınavı'nda başarılı olmak için adayların yazılı sınavdan en az 70 net yapmaları yani 70 puan almaları ve mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar adayın içerisinde yer almaları gerekmektedir. İki koşulu bir arada sağlayamayan adayların ne yazık ki yazılı sınavı geçerek mülakata kalmaları mümkün olmayacaktır. 

2019 Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılının başı itibariyle sonuçlanmasını beklediğimiz 2018 Kaymakamlık Sınav sürecinin ardından 2019 yılında da bir Kaymakamlık Sınavı gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Gerek FORUM sayfamızdaki bazı üyelerimizin gerekse başka kaynaklarımızın dile getirdiği 2019 yılı için ihdas edilmiş olan 100 kişilik bir Kaymakam Adaylığı kadrosu söz konusu. Bakanlığın bu kadroyu ne zaman değerlendireceği konusunda ise henüz bir netlik bulunmamaktadır. Ancak Mart ayı içerisinde 107. dönem Kaymakam adaylarının katıldığı mesleki uyum kursunda görevli yetkilierin 2019 yılının Eylül ayında 100 kişilik bir alıma işaret ettiği haberi FORUM sayfamızda paylaşılmıştı.

Ancak 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınava dair yeni gelişmeler söz konusu olmuş, sınav tarihi belli bir süre ötelenmiştir. Gerek yönetmelikte yapılan değişikliklerin yeni kaidelerin düzenlenmesini zorunlu kılması  gerekse sınavı gerçekleştirecek olan ÖSYM ile ortak bir tarih aranması süreci bir nebze geciktirmiştir. Son gelişmeler ve gelen duyumlar ise her iki pürüzün de ortadan kalktığı ve sınav için 9 kasım 2019 tarihi üzerinde mutabık kalındığı yönündedir.

Duruma dair daha net bilgileri ve güncel gelişmeleri FORUM sayfamızdaki ilgili başlıktan takip edebilirsiniz. Daha evvel bir çok sınav sürecinde isabetli tahminler ve duyumların yöneticilerimiz ve üyelerimiz tarafından paylaşıldığı forum sayfamızda yer alan 2019 Kaymakamlık Sınavı Başlığımızı takip etmek için Tıklayınız!

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 18:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğancan Ateş
Doğancan Ateş - 5 ay Önce

Sınav için KPSS şartı var mı

De Soydemir
De Soydemir @Doğancan Ateş - 4 ay Önce

Kpss şartı aranmıyor

Nur kaya
Nur kaya - 5 ay Önce

Siyaset bilimi ve kamu yonetimi bolumu esdegerlik belgesi alicak mi acaba

Zeki Soydemir
Zeki Soydemir @Nur kaya - 4 ay Önce

Hayır gerek yok