2020 İdari Hakimlik Soruları ve Cevapları - GK-GY, Ortak Alan ve Alan Bilgisi

ÖSYM tarafından 21 Kasım 2020 tarihinde yapılan İdari hakimlik soru ve muhtemel cevaplarını paylaşmak istiyoruz. 2020 İdari Yargı Hakimlik genel kültür, genel yetenek, ortak alan ve adli yargı hakimlik alan bilgisi soruları ve cevapları. Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden derlediğimiz idari hakimlik sorularını ve cevaplarını yazımız devamında görebilirsiniz.

KAMUDAN HABER 21.11.2020, 16:28 21.11.2020, 23:10
2020 İdari Hakimlik Soruları ve Cevapları - GK-GY, Ortak Alan ve Alan Bilgisi

ÖSYM tarafından 2020 İdari Hakimlik sınavı 21 Kasım 2020 tarihi itibariyle gerçekleştirildi. Sınavda adaylara ortak alan ve genel kültür/genel yetenek bölümünden 65 soru ve 35 soru da idari yargı hakimliği alan bilgisi olacak şekilde 100 test sorusu sorulmuştur. Adaylara ilk bölüm için verilen süre 80 dakika iken, ikinci bölüm sorularına verilen süre 50 dakika olarak belirlenmiştir. Bizde idari hakimlik soruları ve idari hakimlik sorularının muhtemel cevaplarını sizler için derlemeye çalıştık. Çeşitli platformlar üzerinden derlediğimiz soruların adayların paylaşımları olduğunu ve net cevapların ÖSYM tarafından açıklandığında görülebileceği belirterek bulduğumuz soruların cevaplarına verelim. 2020 İdari Hakimlik Soruları ve İdari Hakimlik Cevapları...

İdari Hakimlik Genel Kültür/Genel Yetenek Soru ve Cevapları

2020 idari hakimlik sınavında adaylara 30 genel kültür ve genel yetenek sorusu sorulmuştur. Bu sorular içerisinde türkçe, matematik, tarih, kültür ve medeniyet ve vatandaşlık bölümleri yer almıştır. 2020 İdari Hakimlik Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları ve 2020 İdari Hakimlik Genel Kültür ve Genel Yetenek cevapları...

Türkçe Soru ve Cevapları

 • Kesme işareti : hanım
 • Konfüçyüs sorusunun cevabı : Psikoloji
 • Türk Dil Kurumuna
 • Türkçede boşluk doldurma sorusunun cevabı : Tarihimiz ve Kurgu
 • Benzetme yoktur
 • Şehir

Matematik Soru ve Cevapları

 • Fonksiyon sorusunun cevabı : -1
 • Poşet sorusu : 30 üzeri 3
 • AB uzunluğu : 10
 • Köklü sayılar sorusunun cevabı : 6/5
 • Soldan iki rakamın çarpımı kaçtır? 52341'den 5 ve 2 cevap 10
 • 10 üzeri x sorusunun cevabı : 20

Tarih Soru ve Cevapları

 • Tarih il sorusunun cevabı : Örgin Taht
 • 3 tepe 3 kahramanlık sorusunun cevabı : Metristepe İnönü, Duatepe Sakarya, Kocatepe Başkomutanlık
 • 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşma : Paris Barış Konferansı
 • Eyalet askeri : Tımarlı Sipahi
 • Amasya Genelgesi esnasında Atatürk'ün görevi : Temsil Heyeti Başkanı
 • Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulma sebebi değildir? Büyük Buhran ile ekonomik nedenlerle alakası yoktur.

Kültür ve Medeniyet Soru ve Cevapları

 • Kadro dergisi
 • Avıcenna : İbn-i Sina
 • Milletler Cemiyeti sorusunun cevabı : Yabancı Okullar
 • Tulumbacılar - Kervansaray

Vatandaşlık Soru ve Cevapları

 • Dilekçe hakkı : Siyasi Haktır
 • Kadük olan durumlar : Mülga
 • Anayasa Mahkemesine şikayet : Bireysel Başvuru
 • Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçimlerin yenilenmesi ve 4 yılın geçmiş olması durumuda genel seçimlerle birlikte yapılır. 1 ve 3
 • Cumhurbaşkanının halk tarafından ilk kez seçildiği tarih : 2014
 • Geçerli oyların salt çoğunluğu : 25.000.001

Ortak Alan Soruları ve Muhtemel Cevapları

2020 İdari Hakimlik ile Adli Hakimlik ortak alan sorularında 35 soru sorulmuştur. Bu soruladan 7 tanesi Anayasa Hukuku, 7 tanesi İdare Hukuku, 7 tanesi İdari Yargılama Hukuku, 7 tanesi Medeni Hukuk ve 7 tanesi de Hukuk Muhakemeleri konuları içerisinden sorulmuştur. 2020 İdari Hakimlik ortak alan soruları ve 2020 İdari Hakimlik ortak alan cevapları...

Anayasa Hukuku Soru ve Cevapları

 • Anayasa değişikliği zorunlu yayınlama : 367
 • Bakanlar hakkında meclis soruşturma önerge verilmesi : 301
 • Hangilerinin seçiminde azami süre aynıdır : Kamu Başdenetçisi ve TBMM Başkanı
 • Uluslararası Anlaşma : 1 yıl olacak
 • TBMM tatil başlangıç süresi : 1 Temmuz
 • Meclise en yaşlı üye başkanlık eder
 • HSK üyeleri : Karma Komisyon tarafından

İdare Hukuku Soru ve Cevapları

 • Başka şehire atanan memurun göreve başlaması süresi en geç ne zamandır? 15 GÜN
 • KİK belli istekliler arasında ihale usulünde : Çağrılan istekli sayısı 5'ten az, teklif veren sayısı da 3'ten az olamaz.
 • İhaleye şikayet başvurusu ihaleyi yapan idareye yapılır.
 • Görevden çekilen memurun işlem tesis etmesi : Yetki Gaspı
 • Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde hangisi olabilir? İlçe İdare Şube Başkanlıkları
 • Danıştay'ın görüş bildirme süresi : 2 AY
 • Mal Bildirimi : Şubat 2025

İdari Yargı Soru ve Cevapları

 • Sıralama sorusunun en sonda yer alır : Husumet
 • Görev uyuşmazlığı : Başkanlar Kurulu
 • İvedi yargılamada yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edilemez
 • Uyuşmazlık mahkemesi sorusunun cevabı : Danıştay - Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Merkezi sınavlarda savunma sorusunun cevabı : 3 gün ek süre verilebilir.
 • İvedi yargılamada temyiz süresi : 15 gün
 • Karayolları ile dava yeri sorusunun cevabı : Van ve Antalya. (Yeni ve eski görev yeri)

Medeni Hukuk Soru ve Cevapları

 • Babalık davası : Annede doğumdan önce açar
 • Ergin evlat edinmede soyadı kullanımı ile ilgili sorunun cevabı : Erginin isteğine bağlı
 • 300 gün beklemeden yapılan evlilik : Evlilik geçerlidir.
 • Alt vasiyet
 • Mirastan çıkarılma nedeni? Aile hukukundan kaynaklanan görevleri yerine getirmemesi
 • Ön alım hakkı şerh sorusunun cevabı : 10 yıl
 • Taşınmaz satış vaadi : Düzenleme / Onaylama

Hukuk Mukameleri Soru ve Cevapları

 • HMK'da 12 yaşında Murat ne yapamaz? Tanık olur ancak yemin edemez.
 • İstinaf süre vermeden dilekçe red kararı verir. Kesin karardır, süre geçirilmiş.
 • Dilekçede süre vermeye gerek olmayan durum : Hukuki sebep
 • İnşai işlemler geriye yürüyemez yanlış olacak.
 • HMK'da feri müdahil sorusunun cevabı : Hüküm kesinleşinceye kadar yapılır.
 • HMK'da öncüllü sorunun cevabı : 1 ve 2

İdari Yargı Hâkimliği Alan Soruları

İdari Yargı Hakimliği alanında adaylara 35 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 7 tanesi iktisat, 7 tanesi vergi usul hukuku, 7 tanesi Türk Vergi Sistemi, 7 tanesi borçlar hukuku (genel) ve 7 ceza hukuku (genel) konuları içerisinden sorulmuştur.

Borçlar Hukuku Soru ve Cevapları

 • Ödemezlik defi
 • Hakkaniyet: Ayırt etme gücü olmayan için
 • Zorunluluk hali
 • Geciktirici koşul
 • Senetlerle alakalı bir soru vardı
 • Dönemsel edimlerle alakalı
 • Zamanaşımı

Ceza Hukuku Soru ve Cevapları

 • Silahla ateş etme sorusu
 • Kaza yapan aracın öncüllü soru
 • Tekerrür süresi
 • Yurtdışında suç işleyenin teslimi
 • Suçlunun iadesi karar mercii
 • Cezanın ertelenmesi
 • Özel af

İktisat Soru ve Cevapları

 • Likitide etkisi / crowding out (dışlama)
 • Marjinal tasarruf eğilimi : 0.4
 • Monopol uzun dönem denge MR=LRMC
 • Merkez Bankası daraltıcı politika uygulaması
 • Diferansiyel yansıma
 • Esneklik sorusunun cevabı : 50/px
 • Tüketim

Vergi Usul Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevapları

 • Defter onay süresi- 18 Eylül 2018
 • Hapis cezası gerektirmeyen suç?
 • Özel hesap dönemi : Defterlerin kullanılmadan önce son ayda
 • Defterlerin tasdik edilmemiş olması hapis cezasını gerektirmez.
 • Geçici vergi
 • Cobernik işleri : Ticari kazanç
 • Sevk irsaliyesi
 • Soyut olanın somut olana uygulanması : Tipiklik
 • Genel usulsüzlük zaman aşımı süresi : 2 Yıl
 • Haksız Çıkma Tazminatı : Ödeme emrine karşı dava açılması
 • Vergi incelemesinde defter belgeleri yazılı istenir
 • Mirasa geçen borçlar : Vergi aslı ve gecikme zammı
 • Başladığı gün hesaba katılır yanlış ifadedir.
 • Ödeme emrine itiraz 19 nisan
 • Azalan bakiye yöntemi
 • Mali tatil
Yorumlar (2)
düzeltme 2 hafta önce
matematikteki sıralamanız hatalı 4 1 e tam bölünebildiği için dizilim 15432 olacak ve cevap 5
S 22 saat önce
Vergi ve vergi usülde 14 soru olması lazım, burada 16 soru eklemişsiniz
7
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Günün Karikatürü Tümü