Devlet Memurları Kaç Adet Sınıfa Ayrılır? Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş olan devlet memurluğu sınıfları nelerdir? Kaç tane devlet memuru hizmet sınıfı vardır? Hangi hizmet sınıfı ne iş yapar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Devlet Memurları Kaç Adet Sınıfa Ayrılır? Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Devlet Memurluğu sınıfları nelerdir? Devlet memurları kaç gruba ayrılmaktadır? Devlet memurları hizmet sınıfları nelerdir? Kaç tane devlet memurluğu sınıfı vardır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Devlet Memurluğu Nedir? 

Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilen ve kamu kurum, kuruluşlarında görevlendirilen personele devlet memuru denmektedir. Devlet memurları açık şekilde DMK'da düzenlenmiştir, hak ve yükümlülüklerini bu kanundan almaktadırlar. Devlet memurluğuna girişte adayların merkezi sınavlarda ya da kurumların kendi gerçekleştirdikleri yarışma sınavlarında başarılı olarak hak kazanmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların devlet memurları kanununa tabi bir biçimde görev yapmaları mümkün olmayacaktır. İstisnai memurluklar isminden de anlaşılacağı gibi bu kapsamın dışında atanma usullerine tabidirler. Bunun dışındaki tüm memur kadroları için benzer kaideler işletilmektedir.

Devlet Memuluğunda Sınıf Ne Demektir? 

Devlet Memurları Kanunu'nda memurlar görev yaptıkları alanlara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın temelinde personelin çalıştığı alan, hizmet gösterdiği konu ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılan sınıflandırmaya göre devlet memurları belirli alanlarda bir anlamda uzmanlaşarak görevlerini ifa etmektedir. Aynı Kurumun içerisinde bu uzmanlaşmaya bağlı olarak farklı sınıflarda personelin istihdamı mümkün olmaktadır. 

Devlet Memurluğu Hizmet Sınıfları Nelerdir? Kaç Tanedir? Özellikleri Nelerdir?

Devlet Memurlarının hizmet sınıfları Devlet Memurları Kanunu'nun Sınıflandırma başlıklı İkinci Kısımında düzenlenmiştir. Burada Tesis edilen sınıflar 36. maddede ele alınmıştır ve toplam 12 tanedir. Bu sınıflar şu şekildedir;

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı
Jandarma Hizmetleri Sınıfı
Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Genel İdare Hizmetler Sınıfında yer alan devlet memurları genel itibariyle büro hizmetleri ile yönetim ve icra gibi görevleri yerine getirmektedirler. Kariyer mesleklerden veri hazırlama ve kontrol işletmenine kadar memurların ciddi bir kısmı bu sınıf içerisinde değerlendirilmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan devlet memurları özel olarak teknik bir kabiliyet ortaya koyan, teknik bilgi gerektiren işleri gerçekleştiren kamu personelidir. Bu bağlamda mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, şehir plancısı gibi bir unvanla istihdam edilen personel bu sınıf içerisinde değerlendirilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan devlet memurları insan ve hayvan sağlığı kapsamında görev yapan kamu personelidir. Bu sınıfta, doktorlar, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar ve sağlık alanında görev alan hemşir, hemşire, sağlık memuru gibi personel yer almaktadır.

Eğitim ve Öğretim Hizmetler Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Eğitim Hizmetleri Sınıfında yer alan devlet memurları en genel tanımıyla eğitim ve öğretim alanında görevlendirilen öğretmenleri ifade etmektedir. 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Kamu Kurumlarında avukat sıfatıyla görev yapan ve Hukuk fakültesi mezunu, avukatlık ruhsatına sahip, avukatlık barolarına kayıtlı kamu personeli avukatlık hizmetleri sınıfına tabi sayılmaktadır. 

Din Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Din Hizmetleri Sınıfında görev yapan kamu personelleri, bu alanda özel olarak eğitim almış durumdadırlar ve devlet kurumlarında din hizmeti görevi gerçekleştirmektedirler.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı, polisleri, komiserleri/başkomiserleri/komiser yardımcılarını, mahalle bekçilerini ve çarşı bekçilerini, emniyet ve polis müfettişlerini, emniyet müdürleri ile dengi meslek mensuplarını kapsayan devlet memurluğunu ifade etmektedir.

Jandarma Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Jandarma Hizmetleri Sınıfında yer alan meslek mensupları subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmalardır.

Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapan subay ve astsubay devlet memurlarıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfı kurumlarda bulunan yazı işleri, dosya dağıtım işleri, temizlik, ısıtma, aydınlatma, bakım vb. görevleri yerine getiren kamu personellerinden oluşmaktadır.

Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında ve il teşkilatında mülki idare kapsamında görevlendirilen kaymakam adaylarını, kaymakamları ve valileri ifade eden devlet memurluğu sınıfıdır.

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı Nedir? Ne İş Yapar?

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı Milli İstihbarat Teşkilatı MİT bünyesinde, Teşkilatın Kanununa tabi olarak görev yapan personeli ifade eden devlet memurluğu sınıfıdır.

Devlet Memurluğu sınıflarına dair aklınıza takılan hususları sormak ve daha detaylı bilgiler alabilmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 20:32
YORUM EKLE