Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Nelerdir, Özellikleri Nelerdir, Yeni Kurulan Üst Kurumlar Nelerdir?

Ülkemizde düzenleme ve denetleme yetkilerine ve idari yaptırım yetkililerine sahip üst kurumlar bulunmaktadır. Üyeleri Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar nelerdir? Yeni kurulan bağımsız idari otoriteler nelerdir? Üyelerin seçimi ve ilişkili oldukları bakanlıklar nelerdir? Yeni kurulan üst kurumlar nelerdir?

KAMUDAN HABER 20.10.2020, 04:10 27.02.2021, 15:04
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Nelerdir, Özellikleri Nelerdir, Yeni Kurulan Üst Kurumlar Nelerdir?

Ülkemizde mevcut dönemde yeni eklenen düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile düzenleyici denetleyici kurum sayısı 11'e yükselmiştir. Bu kurumların en önemli özellikleri, yetki ve görev alanları içerisinde düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olmalarıdır. Düzenleme ve denetleme görevini yerine getiren bu kurumların başkan ve üyelerinin çoğunu Cumhurbaşkanı seçerken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun üyelerinin tamamını ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun üyelerinin 5 tanesini TBMM seçmektedir. Bu başlangıçla birlikte ülkemizde yer alan bağımsız idari otoritelerin neler olduğundan ve özelliklerinden bahsedelim. 2020 yılı itibariyle ülkemizde bulunan 11 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar şunlardır:

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Sermaye Piyasaları Kurumu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu

 • Kamu İhale Kurumu
 • Rekabet Kurumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Yeni Kurulan Üst Kurumlar Nelerdir?

Ülkemizde son yıllarda üst kurumlarla ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017 yılının sonlarında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şeker Kurumu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatılmıştır. Kapatılan bu üst kurumların yanı sıra yeni kurulan bağımsız idari otoriteler şunlardır:

 • 2016 yılında kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • 2018 yılında kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu
 • 2019 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bu kurumlarla birlikte ülkemizdeki üst kurul sayısı 11'e yükselmiştir. Bu kurumların tamamı bakanlıklar ile ilişkilendirilmiştir. Çok büyük bölümü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

 • RTÜK - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile,
 • Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile,
 • Nükleer Düzenleme Kurumu - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile,

 • Rekabet Kurumu - Ticaret Bakanlığı ile,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ve
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu - Adalet Bakanlığı ile ilişkilidir.

Bunlar dışında yer alan 6 bağımsız idari otoritenin ilişkili oldukları bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özellikleri Nelerdir?

 • Bu kurumların görev ve yetkileri içerisinde yer alan yerlerin iş ve işlemleriyle düzenleme ve denetleme yapma yetkileri mevcuttur.
 • Yetkileri içerisinde idari yaptırım uygulayabilmektedirler.
 • RTÜK üyeleri dışındaki kurum üyelerinin görev süreleri 4 yıldır. RTÜK üyelerinin görev süresi 6 yıldır.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 9 üyesini ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 5 üyesini TBMM seçerken, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kalan 4 üyesini ve bunlar dışındaki 9 üst kurumun üyeleri ve başkanlarını Cumhurbaşkanı seçmektedir.
 • Bu kurumlardan sadece RTÜK Anayasa'da düzenlenmiştir. (2020 Kaymakamlık sorusu)
 • RTÜK, KİK, KGK ve KVKK kurumlarının üye sayısı 9 olarak belirlenirken, NDK ve Sigortacılık Kurumunun üye sayısı 5 olarak belirlenmiş bunlar dışında geriye kalan SPK, EPDK, BDDK, Rekabet ve BTİK üye sayısı ise 7 olarak belirlenmiştir.

 • Bu kurumlar Sayıştay tarafından denetlenmektedir.
 • Kamu Tüzel Kişilikleri vardır.
 • Hem Devlet İhale Kanunu hem de Devlet İhale Kanunu'na tabidirler.
 • Kararlarına karşı idari yargıda dava açılabilir.
 • 5018 Sayılı Kanun'da 3. sayılı cetvelde yer alırlar.
 • Kurumların tamamı bir bakanlıkla ilişkili olarak çalışmaktadır.

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu