Ekonomi Eylem Planında Kamu Personellerini İlgilendiren Düzenlemelere Göre SGK ile Maliye Birleşecek Mi?

Ekonomi Planında köklü düzenlemeler öngören ekonomi reformları eylem planında kamu personellerini ilgilendiren düzenlemelere de yer verilmiştir. Haberimizde...

KAMUDAN HABER 24.03.2021, 08:00 07.04.2021, 23:47
Ekonomi Eylem Planında Kamu Personellerini İlgilendiren Düzenlemelere Göre SGK ile Maliye Birleşecek Mi?

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın göreve geldiği günden beri üzerinde durduğu konuların başında ekonomi reform eylem planı gelmektedir. Reform planı için kolları hızlı şekilde sıvayan Bakan Elvan, dün konuya dair önemli bir eylem planı taslağı açıklamıştır. Kamu kurum ve kuruluşların yapısında ve işlemlerinde ciddi değişimlere yol açacak "Ekonomi Reformları Eylem Planı" on ana başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi olarak ele alınmıştır. Başlıklar içerisinde kamu personellerini ilgilendiren konularda da önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu konular içerisinde SGK ile Maliye birleşecek mi? Meselesi gündemdeki yerini almıştır.

Bakan Elvan tarafından açıklanan eylem planına göre en çok merak edilen konuların başında bazı kamu kurum ve kuruluşların birlikte işbirliği ve paylaşımı yapıp yapmayacakları olmuştur. Özellikle kamuda gelirlerin tahsil edilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca toplanan "Sigorta Primleri" ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca toplanan "Vergi ve Benzeri Gelir" kalemlerinin zamanında ödenmeyen kısımlarında yürütülen icra ve takip işlemlerinin birleştirilmesi konusu gündemdeki yerini korumaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde bazı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personellerin Hazine ve Maliye Bakanlığı çatısı altına alınıp alınmayacağı haftanın en önemli konusu olarak tartışılmaktadır.

Eylem Planının 1. maddesinin 3. fıkrasının i. bendi "Kamuya süresinde ödenmeyen borçlarn tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır." şeklinde düzenlenmiştir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu kurum tarafından tahsil edilemeyen prim alacaklarını icra memurları nezlinde icra ve haciz takibi başlatarak toplamaya çalışmaktadır. Özellikle şirketlerin bünyesinde çalışan işçilerin sigorta primlerinin ödenmemesi noktasında devreye giren "Sosyal Güvenlik Kurumu" yapmış olduğu işlemler sayesinde kamuya çok yüklü miktarda gelir sağlamaktadır. SGK bünyesinde çalışan icra memurları eliyle gerçekleştirilen bu tahsilat sayesinde ekonomide ciddi bir gelir elde edilmektedir. Eylem Planında yer alan maddede tam olarak bu konuyu düzenlemeye yöneliktir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde de benzer şekilde tahsil edilemeyen kamu alacakları icra memurları aracılığıyla tahsil edilmeye çalışılmaktadır.

Eylem Planı taslağında yapılan düzenleme SGK bünyesinde bazı kadrolarda çalışan personelin (İcra Memurları gibi) Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine geçip geçmeyeceği sorusunu doğurmaktadır. Bahse konu maddeye göre bu düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Her iki kurum personelinin de iş yükünün oldukça yoğun olması bu kurumlar arasında sadece dosyaların birleştirilmesi ve dosyaların tek bir elden takip edilmesi durumunda işler dosyaları alan kurum adına çok daha fazla yoğunlaşacaktır. SGK İcra Memurlarınca takip edilen dosyaların Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine aktarılması, Maliye bakanlığı personelini ciddi bir yoğunluğa sevk edecektir. Bu nedenle SGK'da bazı pozisyonlarda çalışan kurum personelinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine alınması gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde netleşecek olan eylem planına göre ilgili birimlerde çalışan personellerin de tek çatı altında birleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknik ve kurumsal düzenlemeler gerektiren tahsilatların tek bir birim üzerinden yürütülmesinde ciddi aksamalar yaşanacağını düşünüyoruz.

Biz de açıklanan "Ekonomi Reformları Eylem Planı" na göre kamu personellerini ilgilendiren konuları değerlendirmek istiyoruz:

 • 1.1.h- Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecektir
  1.1.i- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecektir.
 • 1.1.j. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. (Bu başlık DPB'nin yeniden kurulacağı şeklinde anlaşılmaktadır.)
 • 1.1.k. Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecektir.
 • 1.3.i. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır. (SGK tarafından toplanan prim borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca takip edilmesi şeklinde anlaşılmaktadır.)
 • 1.6.a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde reform yapılacaktır.
 • 6.3.a. Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecektir.
 • 6.3.b. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir.
 • 6.3.c. Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecektir.
 • 6.3.d. TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecektir.

Yorumlar (0)
15
açık