Hakaret Eden Savcı HSK Tarafından Açığa Alındı

Twitter üzerinden açmış olduğu sahte hesapla AK Partili yöneticilere, bakanlara, devlet yetkililerine ve milletvekillerine hareket eden savcı, HSK tarafından açığa alındı.

KAMUDAN HABER 17.03.2021, 14:43 17.03.2021, 15:11
Hakaret Eden Savcı HSK Tarafından Açığa Alındı

Twitter üzerinden açmış olduğu sahte hesapla bir çok önemli isme hakaretler yağdıran Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. HSK tarafından açığa alındı. @HOHMUSTESARI hesabı üzerinden AK Partili yöneticilere, bakanlara, devlet yetkililerine ve milletvekillerine hareket eden savcının yazdıklarının faturası kesildi. Açtığı sahte hesapla savcılık mesleğinin görev ve itibari ile yakışmayan davranışları gerçekleştiren savcı için HSK tarafından bundan sonra nasıl bir karar verileceği merak konusu.

Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırmanın hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.

Savcı Deşifre Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, cep telefonu numarasının kime ait olduğu tespit edildi. Devlet aleyhine trollük faaliyetleri için açılan Twitter hesabının Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bir kamu görevlisinin böyle bir olaya karışması özellikle savcılık makamını temsil eden bir kişinin yapılan araştırmalar sonucunda deşifre olabileceğini düşünmemesi çok şaşırtıcı bulundu.

Konu ilgili tespitin ardından savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma izni verildi. Soruşturma açılmasının ardından HSK tarafından savcıyı açığa alma kararı da verildi. Bu durum karşısında savcının nasıl ifade vereceği ve HSK tarafından savcıya nasıl bir disiplin cezası verileceği merak konusu oldu. 2 yıllık savcı olan Ö.M.G. nin kendisinin savcı olduğu dönemde hükümette bulunan devlet yetkililerine bu şekilde hakaretler etmesine HSK'nın kayıtsız kalmayacağı beklenmektedir.

Açığa Alınma Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 137 ile 145 maddelerinde açığa alınma şu şekilde düzenlenmiştir:

Görevden Uzaklaştırma : Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkililer : Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır : a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; c) İllerde valiler; d) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu : Madde 139 – Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma : Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 657 Sayılı Kanunun 138 inci maddesindeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Yorumlar (0)
23
açık