Hazine ve Maliye Müfettişliği - Müfettiş Yardımcılığı Kadroları İhdas Edildi

7 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte Maliye Teftiş Kurulu, Teftiş Başkanlığı adı ile yeniden kuruldu ve Hazine ve Maliye Müfettişliği kadrosu ihdas edildi.

Hazine ve Maliye Müfettişliği - Müfettiş Yardımcılığı Kadroları İhdas Edildi

7 Ağustos 2019 tarihli 30855 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilat yapısına ve personeline dair bir dizi düzenleme yer aldı. Yayımlanan düzenlemede en dikkat çeken hususlardan birisi de eskiden Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan ancak 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu'nun kurulması ile kaldırılan Teftiş Kurulu'nun yeniden kurulması ile ilgili hükümler oldu. Yapılan düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Teftiş Başkanlığı oluşturuldu ve oluşturulan başkanlığın Hazine ve Maliye Müfettişi ile Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı unvanı ile personel istihdamı yapması öngörüldü. 

7 Ağustos 2019 Tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzenlemeleri 

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapısı ile alakalı olarak daha evvel düzenlemeler getirmiş olan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinde değişiklikler bazılarında ise kaldırmalar yapılması öngörülmüştür. Yapılan düzenlemeler içerisinde en dikkat çeken hususlardan birisi de Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı birleşmeden evvel 2011 yılı öncesine ait bir yapı olan Maliye Teftiş Kurulu'nun Teftiş Başkanlığı adı altında yeniden teşkilat yapısında yer almış olmasıdır. Aylardır beklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılanmasının ilk adımı olarak değerlendirebileceğimiz bu düzenleme ile Bakanlık bünyesinde birleşmeden evvel tek denetim yapısı olan Vergi Denetim Kurulu'ndan ayrı ve bağımsız bir biçimde Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı kurulmuştur. Bu yapının Bakanlık bünyesinde yer almasını getiren düzenleme hükmü şu şekildedir;

Yukarıda yer alan düzenleme hükmünde en çok göze çarpan husus tabi ki Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı'na idari teftiş yetkisinin verilmiş olmasıdır. Yani teftiş başkanlığı bakanlık bünyesinde yer alan tüm teşkilatın personelinin iş ve işlemlerini denetlemek yetkisine sahip birim olarak teşekkül ettirilmiştir. Bu görevini Hazine ve Maliye Başmüfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişleri ile Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları eliyle yürütecek olan Başkanlığın, personeline dair ikincil mevzuatın oluşturulmasının ardından bu unvan için alıma çıkılmasını beklemekteyiz.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar?

Bu mesleğe dair detayları meslek tanıtım yazısı ile daha sonra irdeleyeceğiz. Ancak kısaca eski yapıda yer alan Maliye Müfettiş Yardımcılarının yetkilerini ve mesleğe giriş şekillerini düşünerek bazı çıkarımlar yapabilmemiz mümkündür. Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine Bakanlıkça gerçekleştirilen klasik sınav ile girilmekteydi. Klasik yazılı sınavda başarılı olan belli oranda aday yine Bakanlıkça gerçekleştirilecek olan sözlü mülakata katılır ve nihai başarılı adaylar bu mülakat neticeleri ile tespit edilirdi. 

Meslek mensupları yetki ve yeterlik süreçlerine tabiydi. 3 sene süren yardımcılık sürecinin ardından Maliye Müfettişi unvanını alan meslek mensupları artık ciddi anlamda denetim ve teftiş görevlerini tek başlarına ifa etmeye başlarlardı. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı için de benzer bir sistem öngörmekteyiz. Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan Hazine ve Maliye Müfettişleri mesleğe Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak girecek ve benzer yetki/yeterlik aşamalarından geçerek meslekte ilerleyeceklerdir. Bunun yanında diğer Müfettiş/müfettiş yardımcılığı meslekleri ile aynı özlük haklarına sahip olacak olan meslek mensuplarının en temel görevi idari teftiş bağlamında Bakanlığa bağlı tüm birimlerin ve bu birimlerin personelinin iş ve işlemlerini incelemek olacaktır. 

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Maaşı ve Özlük Hakları

Hazine ve Maliye Müfettişleri Bakana bağlı olarak görev yapacak teftiş personeli olacaklardır. Bu durumda da ek göstergeleri 3600 olacak ve mesleğe yeni giren bir Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısının maaşı 2019 yılı için yaklaşık olarak; BES kesintisi hariç yaklaşık 5800 TL olacaktır. 

Mesleğe dair detaylar ortaya çıktıkça detaylı bir Meslek Tanıtım yazısı hazırlayacağız. Ama yine MÜFETTİŞLİK unvanını genel hatlarıyla incelemek isteyenler için;

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Kadrosuna Kaç Kişilik Alım Yapılacak? 

Yayımlanan hükümlere ekli cetvelde 7, 8 ve 9.derecelerde toplam 50 adet Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı kadrosu ihdas edilmiştir. İlk etapta 50 kişilik bir alıma delalet olan bu hüküm gereği bir Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı alımı beklemekteyiz. 50 kişilik kadronun azami yüzde ellisine mevcut Vergi Müfettiş Yardımcılarından atama yapılabileceği hükmü geçici madde ile belirtilmiştir. Geriye kalan kısım için ise açıktan yapılacak alımla istihdam gerçekleştirilecektir. Bu yönden bu yeni kadronun tüm adaylar için yeni bir ilan anlamına geldiği hususu açıktır. En kısa sürede bu konu hakkındaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız.

Kamu Kurumlarında yer alan kariyer meslekler, bunların sınavları ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019, 21:56
YORUM EKLE
YORUMLAR
Vergi Müfettişi
Vergi Müfettişi - 1 yıl Önce

Yazıda 1 yerde hata yapılmış, Hazine ve Maliye Müfettişliğine atanacak olanlara ihdas edilen kadro 50 kişi, söz konusu atamalar kurum içerisinde yeterliliği vermek şartıyla Vergi Müfettiş Yrd. Yapılacak zira atanacak Vergi Müf. Yrd sayısı ihdas edilen Müfettiş kadrosu sayısının 50% geçemeyecek, ihdas edilen Müfettiş kadro sayısı 100 olduğuna göre 50 kişilik kadro ayrılacaktır ve Vergi Müf. Yrd arasından geçiş olacaktır. Peki bu yeni düzenlemeyle ne oluyor derseniz arkadaşlar, eskiye dönüş falan yok sadece 2011 yılından beri doğru düzgün Teftiş edilemeyen bakanlık teşkilatında Teftiş kurulu teftişleri, Vergi Müfettişleri ise b, c, ç ayrımı kaldırıp Vergi İncelemelerini yapacaklar. Yani benzetecek olursak eski Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanlarının görev alanları gibi düşünebiliriz. Şhdas edilen Hazine ve Maliye Bakanlıpı Müfettişi kadrosuna Mevcut Vergi Müfettişlerinin tamamı içinden atama olacak.