Master Yapmak, Doktora Yapmak ve Profesör Olmak Ne Demektir?

Akademik kariyer yapan kişilerin sıklıkla kullandıkları kelimelerin başında master yaptım, doktora yaptım ve profesör oldum gelmektedir. Peki, master yapmak, doktora yapmak ne demektir? Haberimizde...

KAMUDAN HABER 01.04.2021, 11:00
Master Yapmak, Doktora Yapmak ve Profesör Olmak Ne Demektir?

Dört yıllık lisans eğitimini yurtiçinde veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışında eğitim veren üniversitelerde tamamlayan kişilerin bir kısmı akademik kariyere yönelmektedir. Akademik kariyerine başlayan bu kişiler gündelik hayatta bazı kavramları sıklıkla kullanmaktadır. Bu kavramlar; Yüksek lisans yapmak, master yapmak, doktora yapmak, tez hazırlamak, tez konusu bulmak, öğretim görevlisi olmak, öğretim üyesi olmak, doktor olmak, doçent olmak ve profesör olmak gibi... Biz de bu kavramlardan dilimize biraz yabancı olan ve genelimizin ne olduğunu tam olarak bilmediği master yapmak, doktora yapmak kavramlarını açıklamak istiyoruz. Master yapmak ne demektir?

Master Yapmak Ne Demektir?

Dört yıllık lisans eğitimini yurtiçinde veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışında eğitim veren üniversitelerde tamamlayan ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyenlerin lisansüstü eğitimdeki geçmeleri gereken ilk aşamaya yüksek lisans denilmektedir. Yüksek lisans eğitiminin ingiliz dilindeki karşılığı master'dır. Master, üniversite sonrası tezli veya tezsiz olarak yapılan genellikle 2 yıl süren akademik eğitime verilen isimdir. Master yapan bir kişi 1 yıl boyunca üniversitelerin berlirlemiş oldukları zorunlu dersleri başarı ile tamamlamak zorundadır. Geriye kalan 1 yılını ise tez çalışmasıyla sürdürmek zorundadır. Master yapmak akademik kariyerin ilk basamağı olarak görülmektedir. Uzun soluklu akademik hayatın penceresini aralamaya yarayan bir süreçtir. Herkes bu süreci başarıyla tamamlamak ve doktora aşamasına geçmek için çaba sarf etmektedir. Ülkemizde master yapabilmek için her şeyden önce üniversitelerin master öğrencisi kabul etmeleri için belirlemiş oldukları kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerimizde master için ALES puanı, YÖKDİL puanı, lisans eğitimi diploma notu ve üniversitelerin kendi yapmış oldukları sınavlar baz alınmaktadır. Öğrenciler bu puanların ortalaması üzerinden üniversiteye kabul edilmektedir.

Doktora Yapmak Ne Demektir?

Doktora bir alanın doktoru olmak anlamında konuya hakim olmak manasında kullanılmaktadır. Kişilerin çalıştıkları alanda doktor olmak, o alanla ilgili en ufak bir şey hakkında dahi bilgi sahibi olmaları anlamında kullanılmaktadır. Doktora yapmak akademik kariyere devam etmek isteyenler için masterı tamamladıktan sonraki aşamadır. Doktora yapmak isteyen kişilerin iyi birer araştırmacı ve yüksek seviyede yabancı dil bilen kişiler olmaları gerekmektedir. Doktora çalışmaları sırasında literatür çalışması yapan bu kişiler, yabancı kaynaklara da sıklıkla başvurmaktadır. Bu nedenle doktora yapmak, master yapmaktan daha zordur. Doktora süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin yaklaşık 1 yılı derslerin tamamlanması için ayrılırken, kalan 2 yılı ise doktora konusu ile ilgili tez çalışmalarının yapılmasına ayrılmaktadır.

Profesör Ne Demektir?

Akademik kariyer yapan kişilerin master ve daha sonraa doktora yaptıktan sonra elde edecekleri ünvan doktor ünvanıdır. Doktor ünvanıyla üniversitelerde çalışan bu kişiler daha sonra doçent doktor olmaktadır. Doçent doktor aşamasından sonraki aşama da profesörlük ünvanına erişme aşamasıdır. Akademik hayatta son perde profesörlük mertebesidir. Profesör olan kişiler, çalışmış oldukları alandaki son aşamaya gelmiş demektir. Buradan sonra herhangi bir aşama yoktur. Üniversitelerde gerek doçent olmak için gerekse de profesör olmak için belirli şeyleri yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Bu nedenle akademik kariyer yapmak isteyen kişiler çok zorlu bir süreçle karşılaşmaktadır.

Yorumlar (0)
23
açık