Önlisans Mezunu Memur Lisans Eğitimini Tamamlarsa Ne Olur?

Önlisans Mezunu Memur Lisans Eğitimini Tamamlarsa Ne Olur? Devlette binlerce önlisans mezunu memur görev yapmaktadır. Bu kişiler eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmeleri durumunda ne gibi avantajlara sahip olacaklarını merak etmektedir. Peki önlisans mezunu olan memur lisans mezunu olursa maaşı artar mı?

Önlisans Mezunu Memur Lisans Eğitimini Tamamlarsa Ne Olur?

Türkiye'de binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Ülkenin farklı bölgelerinde, şehirlerinde, ilçelerinde görev yapan memurlar devlet hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağlamaktadır. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde sayıları milyonları bulan memurlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Bu memurlar farklı kurumlarda, farklı görevlerde çalışırlar. Ayrıca bu memurların kıdemleri, dereceleri farklı olabilmektedir. Yine binlerce memurun eğitim durumu da farklılık göstermektedir. Türkiye'deki binlerce memur lise mezunu, binlercesi önlisans mezunu ve binlercesi de lisans mezunudur. Eğitim durumu değiştikçe memurların aldıkları maaşlar ve sahip oldukları haklar değişmektedir. Özellikle de önlisans mezunu olan kişiler lisans mezunu olmayı düşünmektedir. Bu kapsamda lisans mezunu olan kişilerin sahip olduğu avantajlar araştırılmaktadır. Önlisans mezunu olan memurların lisans mezunu olduktan sonra elde edeceği haklar ve avantajlar merak edilmektedir. Biz de www.tercihiniyap.net ailesi olarak önlisans mezunu olan bir memurun lisans eğitimini tamamlarsa hangi hakları elde edeceğini araştırdık. Lisans mezunu olmanın dereceye, ek göstergeye, maaşa, tazminata ve ek ödemeye etkisini araştırdık. İşte lisans mezunu olmanın memur için faydaları...

Lisans Mezunu Olmanın Dereceye Etkisi Nedir?

Devlet kademelerinde önlisans mezunu olarak görev yapan binlerce devlet memuru olmaktadır. Sağlık, dini ve teknik alanlarda görev yapabilen bu kişiler lisans mezunu olmayı düşünmektedir. Ancak lisans mezunu olduklarında özlük haklarında, maaşlarında ne gibi değişiklik olacağını bilmeyenler de araştırma yapmaktadır. Öncelikle önlisans mezunu olarak devlette çalışan kamu personelleri mesleki nitelikte olmayan alanlarda yani teknik, sağlık ve dini alanlarda lisans mezunu olduklarında dereceleri ve kademeleri değişmemektedir. Üst öğrenimi tamamlayan memurlar intibak yapılmasıyla kazanılan hak aylığı doğrultusunda derece ve kademe ilerlemesi belirlenirken, önlisans mezunu olan ve mesleki olmayan alanlarda lisanas eğitimi yapılması durumunda başlama tarihi ve hizmet süreleri gibi istisnai durumlar dışında kademe ve derece ilerlemesi yaşanmaz.

Ek Gösterge, Zam, Tazminat ve Ek Ödeme Değişir Mi?

Önlisans mezunu olan binlerce memurla ilgili en kritik sorulardan biri de bu sorudur. Ancak bu memurlar teknik, sağlık ve dini yani mesleki nitelikte olmayan alanlarda lisans eğitimlerini tamamladıklarında ek göstergeleri, zam ve tazminatları ya da ek ödemeleri değişmemektedir. Bu memurların kadro unvanları ile görev yaptıkları kurumlar ile görev yerleri değişmediği müddetçe mesleki nitelikte olmayan işletme, iktisat, maliye İİBF bölümleri vb. alanlarda lisans eğitimini tamamlamaları maaşlarını etkilemez.Lisans Mezunu Olmanın Faydası Nedir?

Peki önlisans mezunu olan memur lisans mezunu olursa hayatında olumlu yönde bir şey değişmez mi? Bu memurlar teknik sağlık dini gibi mesleki nitelikte olmayan alanlarda lisans eğitimlerini tamamlamaları durumunda maaşlarında bir değişiklik olmaz. Ancak lisans mezunu olmanın hiçbir yararı da yok denemez. Önlisans mezunu olup daha sonra lisans seviyesinde mezun olmanın bazı faydaları bulunmaktadır. Peki nedir bu faydalar?

Lisans eğitimlerini tamamlayan memurlar mesleklerinde önemli bir avantaj yakalarlar. Çünkü görevde yükselmek istemeleri, unvan değişikliği aşamasında, bazı görevlere atanma aşamasında adayların lisans mezunu olmaları şarttır.

Bir diğer avantaj ise süre şartı ile ilgilidir. Devlette bazı hizmet sınıflarında ilk dört dereceli kadrolara atama da bazı şartlar aranır. Bu şartlardan biri de hizmet süresi şartıdır. Önlisans mezunu olan adaylarda aranan hizmet süresi şartı lisans mezunlarına kıyasla 2 yıl daha fazladır.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

YORUM EKLE