POMEM Şartları 2020 Nelerdir? Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur?

Polislik mesleği, toplumsal saygınlığı ve özlük haklarının yıldan yıla iyileşmesi nedeniyle lisans mezunları tarafından tercih edilen mesleklerin başında gelmektedir. 2020 yılı itibariyle ek göstergelerinin 3.600 olması konuşulan polislik mesleğini bir çok lisans mezunu kazanmak istemektedir. POMEM, lisans mezunlarının polis olmalarını sağlayan birimdir. Peki, POMEM şartları 2020 yılında nelerdir? Lisans mezunları polis olmak için neler yapmalıdır? İşte detaylar...

KAMUDAN HABER 30.12.2019, 18:47 06.12.2020, 18:41
POMEM Şartları 2020 Nelerdir? Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur?

Polis olmak için en kolay yollardan biri, üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olarak, POMEM tarafından yapılan sınavı kazanmaktır. POMEM : İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı içerisinde yer alan, polis meslek eğitim merkezinin kısaltması olarak bilinir. Bu eğitim merkezi aracılığıyla ülkemizde her yıl lisans ve önlisans mezunları içerisinden on binlerce polis yetiştirilmektedir. Adayların polis olma sürecinde; giriş sınavının uygulanmasından, fiziki yeterlilik sınavına, mesleki eğitimi almalarından, mezun olmalarına kadar bütün süreci POMEM yürütmektedir. Polislik mesleğinin toplumsal saygınlığının artması ve özlük haklarının sürekli olarak düzeltilmesi polis olmak isteyenlerin sayısının artırılmasını sağlamaktadır. Daha ayrıntılı konuşacak olursak POMEM nedir? 2020 yılında POMEM tarafından uygulanan sınava katılma şartları nelerdir? POMEM nasıl kazanılır? Bütün bunların cevabını yazımız içerisinde bulabilirsiniz.

POMEM Nedir? Hangi İllerde POMEM Okulları Bulunmaktadır?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim birimden biri, POMEM olarak bilinmektedir. POMEM aslında Polis Meslek Eğitim Merkezinin kısaltmasıdır. POMEM : Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek ve eğitmek üzere kurulan, 4 yıllık (lisans) veya 2 yıllık (önlisans) mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup, yapılacak olan sınavlara zamanında başvuru yapan ve bu sınavlarda başarılı olan adaylara, 4 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumunun adıdır. 174 yıllık polis teşkilatı içerisinde çeşitli isimler adı altında lisans ve önlisans mezunları polis olarak yetiştirilmiştir. Bu eğitim merkezine, Polis Eğitim Merkezi adının verilmesi 2005 yılında gerçekleşmiştir. Polis akademilerinin kapatılması ile birlikte POMEM müdürlüklerinin önemi de bir hayli artmıştır. Ülkemizde 32 farklı şehirde yer alan POMEM merkezleri şunlardır:

 • Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkez
 • A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
 • Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
 • Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
 • Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
 • Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
 • Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
 • Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

POMEM Müdürlükleri Neler Yapar?

 • EGM için polis memuru yetiştirmek. Yetiştirilecek memura en az 4 aylık eğitim vermek.
 • Eğitime hak kazanan polis memur adaylarına mesleki davranış alışkanlığı kazandırmak.
 • Polislik mesleğinin gereği olan disiplini adaylara kazandırmak.
 • 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen ilkeler doğrultusunda Eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamlamak.
 • Öğrencilerin kayıt, kabul, intibak ve ilişik kesme işlemlerini yerine getirmek ve bunları kayıt altına almak.

POMEM Sınavı 2020 Şartları Nelerdir?

​​Uyruk Şartı : T.C. vatandaşı olmak,

Eğitim Şartı : Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS Puan Şartı : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2018 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Özel Şart : Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2018 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

Yaş Şartı : 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Beden Kitle Endeksi Şartı : Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah Taşıma Şartı : Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık Şartı : Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Cezai Durum Şartı : 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Kişiye Mahsus Suç İşlememe Şartı : Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Ahlak Kuralı Şartı : Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Siyasi Partiye Üye Olmama Şartı : Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Özel Hayata Dikkat Şartı : Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Vatandaşlık Hakkı Şartı : Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Kurumsal Şart : Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Vatani Görev Şartı : Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

POMEM Nasıl Kazanılır?

POMEM tarafından belirlenen başvuru şartları taşıyan adaylar, EGM tarafından sınav ilanında belirtilen banka veya bankalara sınav ücretini yatırdıktan sonra, ilan metninde belirtilen aşamaları ve/veya sınavları geçmek zorundadır. Adayların geçmeleri gereken aşamalar şunlardır:

 • Adaylar, POMEM sınavına girmeden önce sağlık komisyonu tarafından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre belirtilen kontrollerde " Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur " ibareli yazıyı almaları gerekir. Bu aşamaya ön sağlık kontrolü aşaması denilmektedir. Ön sağlık kontrolünden geçemeyen adaylar, Fiziksel Yeterlilik Sınavına katılamazlar.
 • Sağlık şartına uygun adaylar, ilk etapta Fiziksel Yeterlilik Sınavına tabi tutulur. Bu sınava ait parkur ve talimatlar ilan metninde belirtilecektir. Fiziksel Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almayı başaran adaylar, mülakata katılmaya hak kazanır.

 • Fiziksel Yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulur. Bu sınavda adaylara, kavanoz içerisinde bulunan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir ve kartta yazılı olan konulara göre çeşitli sorular sorulur. Adayların bu sorulara verdiği cevaplara göre, 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavından 70 puan ve üzerinden alan adaylar POMEM öğrencisi olmaya hak kazanacaktır

POMEM Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

Adayların POMEM giriş puanı şu şekilde hesaplanmaktadır: Adayların ilan metninde belirtilen yıllarda aldıkları KPSS puanlarının %25'i, fiziki yeterlilik puanlarının %25'i ve mülakat sınav puanını %50'si alınarak hesaplanmaktadır. Puanlama yapılırken adayın en yüksek puanı üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplamada da görüleceği üzere, POMEM’i kazanmak için KPSS puanınız ne kadar yüksek olursa, o derece kazanma olasılığınız artacaktır.

Yorumlar (15)
esra 2 yıl önce
başvurular ne zaman
Doğan Taşçı 1 yıl önce
2020 den sonra üniversite mezunları 3 yıl normal polis olduktan sonra komiserlik sınavına girebiliyolarmış paem veya pomem okuyanlar bu doğrumu yeni sistem böylemi
polis aday adayı 2 yıl önce
bu parkuru 40 sn de geçen adama adam denir. 54 sn bile kafi. geliyırum pomemmmm. benim olacaksın
polis polis adayı 2 2 yıl önce
reis sözlü mülakattan korkuyorum sadece bir önerin var mıdır ?
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
12
açık