PTT Personel Alımı 2020 Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sınav Ne Zaman?

PTT Personel Alımı 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 PTT Personel Alım ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru formu ne zaman yayınlanacak? KPSS Şartı ve ikamet şartı var mı? Detaylar haberimizde.

KAMUDAN HABER 20.04.2020, 02:56 01.07.2020, 22:21
PTT Personel Alımı 2020 Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sınav Ne Zaman?

PTT A.Ş. 2020 yılında personel alımı yapacak mı? 2020 PTT Personel Alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 PTT Personel Alımı başvuru şartları neler olacak? 2020 PTT Personel Alımı sınavı ne zaman yapılacak? 2020 PTT Personel Alımı başvuru şartlarında KPSS Puanı şartı ve ikamet şartı var mı? 2020 PTT Personel Alımı başvuru formu doldurma nereden yapılacak? 2020 PTT Personel maaşları ne kadar?

2020 PTT Personel Alımı İle Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

PTT personel alımı kapsamında farklı öğrenim düzeyleri için farklı alanlarda alım gerçekleştirmektedir. Bu alımlar için de farklı puan, sınav ve bazı durumlarda fiziksel şartlar getirmektedir. PTT Personel alımları kapsamında istihdamı sağlanan kadroları aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

PTT Alımı Kadroları
PTT Uzman Yardımcılığı 
Avukatlık
Mühendislik
Şehir Plancısı
Mimarlık
Teknikerlik
Gişe ve Büro Görevlisi
Postacı

Yukarıda yer alan kadro ve pozisyonlar için alım gerçekleştiren PTT bu alımlar için bazı genel başvuru koşulları, kadroların bazıları içinse özel başvuru şartları belirlemiştir. 

2020 PTT Personel Alımı Genel ve Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT Personel alımları için bugüne dek gerçekleştirilen alımlarda uygulanan ve 2019 yılında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleriyle de ilave edilen bazı genel ve özel başvuru şartları bulunmaktadır. 2020 PTT Personel alımı başvuru şartları olarak belirlenmesini beklediğimiz hususlar ise şu şekildedir;

2020 PTT Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle, on sekiz yaşından büyük olmaları ancak otuz altı yaşından da gün almamış olmaları gerekmektedir,

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir. 

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir. 

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir. 

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir. 

-Adayların alım başvurularının son günü itibariyle mezun durumda olmaları gerekmektedir. 

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir. 

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. 

2019 yılında bu genel başvuru şartlarına KPSS Puanı sahibi olmak ve kadronun bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak şartları ilave edilmiştir. KPSS puanı sahibi olmak şartına istisna getirilmez iken ikamet şartı için tek bir istisna belirlenmiştir. Bu istisnaya sahip olan tek PTT kadrosu PTT Uzman Yardımcılığı'dır. Bunun dışındaki tüm kadro ve pozisyonlar için ikamet şartı uygulanacaktır.

2020 PTT Personel Alımında uygulanacak olan KPSS şartı ile İkamet şartına dair düzenlemeyi tüm detaylarıyla görmek için aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz haberimizi inceleyebilirsiniz;

2020 PTT Personel Alımı Özel Başvuru Şartları

PTT personel alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların yukarıda yer alan şartları sağlamalarının yanında, başvuruda bulunmak istedikleri kadrolara göre değişen bazı özel şartları da karşılıyor olmaları gerekmektedir. Bu özel başvuru koşulları ise şu şekildedir;

Yabancı Dil Puanı Şartı (YDS-YÖKDİL)

2020 PTT Personel Alımı kapsamında gerçekleştirilecek olan alımlardan bazıları için Kurum tarafından yabancı dil puanı sahibi olma gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu kadrolar ve sahip olunması gereken yabancı dil puanı bilgisini aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

Unvan Dil Şartı
PTT Uzman Yardımcılığı 70 puan
Avukatlık 60 puan
Mühendislik 60 puan
Mimarlık 60 puan
İç Mimarlık 60 puan
Şehir Plancısı 60 puan

Adayların 2020 PTT Personel Alımına başvuruda bulunabilmeleri için yukarıdaki yer alan tabloda belirtilen puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı YDS'den ya da YÖKDİL sınavından almış olmaları gerekmektedir. Şu an için her iki sınavdan da alınan puanlar Kurum tarafından kabul görmektedir.

Boy ve Kilo Şartları

2020 PTT Personel Alımına Başvuruda bulunmak isteyen adayların Postacılık kadrosuna başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki tabloda yer alan boy ve kilo şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Cinsiyet Asgari Boy
Erkek adaylar 1,68 m
Kadın adaylar 1,60 m

Yukarıdaki boy şartının yanında adayların boyları ile kiloları arasında en fazla 15 birimlik bir fark olması kabul görmektedir. Yani 1,60 m boyunda olan bir kadın adayın en az 45, en fazla 75 kilo olması, 1,70 m boyunda olan bir erkek adayın ise en az 55, en fazla 85 kilo olması gerekmektedir. Bu durumu rapor ile ispatlayamayan adayların 2020 PTT Personel alımında postacı kadrolarına başvuruda bulunmaları mümkün olmayacaktır.

2020 PTT Personel Alımına Başvuruda Eğitim ve Mezuniyet Koşulları

2020 PTT Personel Alımına başvuruda Kurum tarafından her kadro için farklı mezuniyet şartları konulmuştur. Haberimizin uzamaması adına bunlara burada yer vermiyoruz. Hangi bölümlerden mezun olan adayların hangi kadrolara başvuruda bulunabileceğine dair tüm detaylara aşağıda yönlendirmesini verdiğimiz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

2020 PTT Personel Alımı Sınavı Nasıl Gerçekleştirilecek? Hangi Alan İçin Nasıl Sınav Yapılacak?

2020 PTT Personel Alımı kapsamında bazı alanlar için yazılı sınav ve sözlü mülakat şeklinde iki aşamalı sınav gerçekleştirilirken, bazı kadrolar içinse yazılı sınavı izleyen süreçte psikometrik inceleme gerçekleştirilerek nihai başarı listeleri oluşturulacaktır. Bu ayrıma dair detayları, sınav konularını, psikometrik incelemenin nasıl gerçekleştirildiğiniz tüm ayrıntılarıyla incelemek için aşağıda yer alan yönlendirme ile bu konuda hazırlamış olduğumuz çalışmamıza erişebilirsiniz;

2020 PTT Personel Alımı Ne Zaman? Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

2018 yılında yönetmeliğe dair çalkantılı bir süreç yaşanan PTT'de 2019 yılında yeniden yönetmelik hazırlandı ve yayımlandı. Bu yönetmelik yayımı ile birlikte alımı 2019 yılı bitmeden gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu konuda 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu toplantısında soru ve verilen yanıt aynen şu şekilde idi;

-"Türkiye genelinde yer alan Başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde, yaşanan tüm sorunların ve sıkıntıların personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle PTT A.Ş. hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri yakınmalarının önlenmesi ve memnuniyet artışı için eksilen personelin yerinin doldurulması adına acilen personel alımı yapılmasını talep ediyoruz"

-"2019 yılının son çeyreğinde personel alımı yapılmasını planlamaktayız."

Ancak 2019 yılının son günlerinde başlayan ve bugün 2020 yılının Nisan ayı itibariyle ülkemizde halen etkisini sürdüren Koronavirüs Kovid 19 salgını sebebiyle hemen hemen tüm Kurumlarda alım süreçleri askıya alınmış durumdadır. Eğer ki koronavirüs Kovid 19 salgını hafifler ve hayat gerek kurumlar gerekse vatandaşlar açısından normale dönmeye başlarsa, 2020 yılında PTT Personel Alımı gerçekleştirilmesini bekliyoruz.

Bu konuda hemen her gün yanlış haberler ile alımın başladığını zannetmenizi isteyen sitelerin aksine bu konuda en doğru bilgileri haberimizi güncelleyerek size aktarmaya devam edeceğiz. Şu an için alım yok ve başvurular henüz başlamadı. Başladığı zaman yine en net ve doğru bilgileri Tercihiniyap.net olarak size aktaracağız. Bizi takipte kalın.

Sosyal Medya Hesaplarımız;

Twitter:

https://twitter.com/tercihiniyapnet

https://twitter.com/TY_WilfPareto

Instagram:

https://www.instagram.com/tercihiniyapnet/

https://www.instagram.com/typaretowilfredo/

2020 PTT Personel Alımlarına dair güncel ve doğru bilgiler ile aklınıza takılan sorularınız için FORUM sayfamızı da takip etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (2)
PPTTTT 11 ay önce
Ne zaman gelcek bu alım hadi kuruduk ya! Yönetmelikte değişti işte hadi artık.
Uzman adayi 11 ay önce
Uzmanlik icin illa dil sart mi ya? Sonradan alamiyoz mu? Illa basvuruda mi?
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20