Sosyal Güvenlik Denetmenlerinden Adil Statü ve Grup Başkanlığı Etkinliği

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda denetim ve kontrol görevi yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri özlük hakları ve grup başkanlığı için bir araya geliyor. Yapılan etkinlikler, talepler ve mesleğe dair dile getirilen sıkıntılara haberimizde değindik.

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinden Adil Statü ve Grup Başkanlığı Etkinliği

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin verimli bir şekilde işlemesini gerek ürettiği politikalarla gerek iş ve işlemleriyle gerekse bunun etkin bir şekilde denetlenmesiyle yükümlü olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrol aşamasını büyük oranda yerine getiren kariyer meslek mensupları Sosyal Güvenlik Denetmenleri, mesleğe dair bir çok sorunla karşı karşıya. Bu sorunlar son dönemde gündeme gelen muhtemel düzenlemelerle daha da çözümsüz hale gelmenin eşiğinde. Tam bu noktada Denetmenler ve Denetmen Yardımcıları sosyal medya üzerinden ciddi bir hareket başlatarak artık taleplerini dile getirmeye başladılar. Bu sorunlar, çözüm önerileri ve yapılması planlanan etkinliklere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Mesleği Nedir? Denetmenlerin Görevleri Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleği, yukarıda da dile getirdiğimiz sosyal güvenlik sisteminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi adına Kurumun denetim yükümlülüğünü gerçekleştiren meslek mensuplarından müteşekkil kariyer meslektir. Bu mesleğe üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en zorlu oturumlarından olan KPSS A Grubu oturumları ile girebilmektedirler. Bu bağlamda kamu kurumları içerisindeki diğer kariyer mesleklerde olduğu gibi kalifiye bir personel grubu olan Sosyal Güvenlik Denetmenliği, Kurum için de yaptığı görevler itibariyle çok önemli bir konumdadır.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri, ülkemizde Kurumsal bazda en ciddi bütçeyi yöneten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir - gider dengesini sağlaması noktasında yaptığı denetimlerle hafife alınamayacak düzeyde bir katkı yapmaktadır. Bu katkının temelini elbette meslek mensuplarının Alo 170 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İhbar Hattı'na yapılan başvurular, CİMER - Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan başvurular ve dilekçe yolu ile gerçekleştirilen başvurular gereği gerçekleştirilen kayıt dışı istihdam incelemeleri oluşturmaktadır. Bu temel üzerine inşa edilen meslekte kayıt dışı istihdamın tespiti için yapılan denetimler ve incelemeler yapılan toplam işin ve dahi devlete yapılan katkının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Kayıt dışı istihdamla mücadele dahlindeki incelemelerin yanı sıra Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve tek başına denetim yetkisini sınav başarısı ile elde eden Denetmen Yardımcıları aşağıdaki iş ve işlemleri de gerçekleştirmektedirler,

-Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık

-Boşanılan Eş ile Birlikte Yaşama

-Gelir Tespitleri

-Bina İnşaatları

-Ölümle neticelenenler hariç olmak üzere İş Kazaları

-OSGB ve Eğitim Kurumu Denetimleri

Görebileceğiniz gibi Sosyal Güvenlik Denetmenliği meslek mensupları gerek Kurumun gelir - gider dengesini sağlamakta gerekse sosyal adaletin tesisinde bir çok alanda çok önemli iş ve işlemleri hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Tek bir denetmenin bir yıl içerisinde tamamlayarak raporlaştırdığı incelemelerin neticesinde dahi onlarca insanın sosyal güvenlik hakkı tesis edilmekte, yüz binlerce lira Kurum zararının önüne geçilmekte, haksız şekilde Kurumdan alınan gelir ve aylıkların kesilmesi sağlanmaktadır. Yani tek bir denetmenin bile devlete katkısı, milletine hizmeti ve toplumsal faydası üst düzeydedir.

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Mesleğinde Özlük Hakları ve Yerellik Sorunları

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları Kurumun taşra teşkilatına bağlı olarak görev ifa etmektedir. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili cetvellerinde 2200 ek gösterge dahlinde yer almaktadır. Kamuda denetim ve kontrol görevi bağlamında en ciddi iş yükünü taşımaya çalışan Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin aksine, çoğu denetim mesleği denetçi, müfettiş, kontrolör gibi unvanlar ile 3600 ek göstergeye tabi olarak görevlerini yapmaktadırlar. Çok daha yüksek bir ücretle çalışmaktadırlar ve emekli olduklarında çok daha cüzi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kalacaklardır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bildiğiniz gibi temel felsefesi eşit işe eşit ücret söylemiydi. Ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki her geçen gün daha fazla işi sorumluluğuna alan Sosyal Güvenlik Denetmenleri bu yönüyle ne yazık ki dengi sayılabilecek mesleklerin oldukça gerisinde bir konumda kalmıştır.

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin bu nedenle ilk ve öncelikli taleplerinden birisi bu hakkaniyetsiz statü farkının ortadan kaldırılmasıdır. Sosyal Güvenlik Denetmenleri, unvan değişikliği ya da statü değişikliği ve yapılacak basit bir Kanun değişikliği neticesinde sonuna kadar hak ettiği 3600 ek göstergeye tabi kılınmalıdır. 

Bir diğer dem vurulan konu ise Denetmenlerin İl Müdürlüklerinde, İl Müdürüne bağlı biçimde görev yapıyor olmalarıdır. Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetimlerini etkin bir biçimde yerine getirmeye çalışması sonucunda karşı karşıya kaldıkları sorunlar, kişi kişi meslek mensuplarının mesleki aidiyetlerini yitirmesine, küllî olarak da denetimlerin verimliliğinin düşmesine sebep olmaktadır.

Yerel dinamiklerin ortaya çıkardığı sorunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İl müdürlüklerinde yer alan ve o ilin yerlisi olan idareci/personel ile denetim ile alakalı olarak karşı karşıya gelinmesi,
  • Denetimler neticesinde yerelde güçlü figürlerin çeşitli kanallardan meslek mensupları üzerinde baskı oluşturma çabaları,
  • Yapılan denetim ve incelemeler neticesinde oluşan müeyyidelerin muhatabı tarafından kişiselleştirilmesi sonucu meslek mensuplarının psikolojik ve dahi fiziki şiddet riski ile karşı karşıya kalması,
  • Tüm bu sebeplerin ve daha buna meslek mensupları tarafından ilave edilecek nice sorunun etkin bir denetimin önüne geçmesi, nihai olarak devlete ve millete sağlıklı bir hizmetin sunulmasının zorlaşması,

Tüm bu sorunlara karşı tüm meslek mensuplarının ısrarla üzerinde durduğu çözüm ise bizim de yıllardır dile getirdiğimiz gibi meslek mensuplarının Grup Başkanlıkları bünyesinde toplanmasıdır. Yerel etkileri nötralize edecek bu hamle yukarıdaki sorunların çözümünü kolaylaştıracağı gibi, denetimlerin de etkinliğini fazlasıyla arttıracaktır. Nihayetinde devletimiz kazanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin Grup Başkanlığı ve Özlük Hakları Etkinlikleri

13 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Denetmenleri sosyal medya üzerinden etkileşim sağlayarak yapacakları etkinliklere hazırlık yapmaya başladılar. Bu etkinliklerin ilk adımı olan etkileşim hamlesi ise #denetmenlertakipte hashtagi ile Twitter üzerinden sağlanmaya başlandı. Bu tag üzerinde birbirini takip etmeye ve taleplerini gayri nizami olarak dile getirmeye başlayan Sosyal Güvenlik Denetmenleri planlı etkinlikler için de hazırlıklarını sürdürüyorlar. 

Kısa vadede gündem yeniden gündeme gelen rotasyon uygulamasının getirilmesinin kati biçimde engellenmesi ve grup başkanlıklarının kurulmasının sağlanması olacak. Bunun yanında özlük haklarının da hakkaniyetli bir biçimde yeniden ele alınmasını isteyecek olan meslek mensuplarının etkinlik programına, netleştiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleğinin sorunları için çözüm önerilerinizi sunmak ve sorularınızı sormak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 17:59
YORUM EKLE