Zabit Katibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı bünyesine her yıl binlerce sözleşmeli zabit katibi alımı yapılmaktadır. Zabit katiplerinin büyük bölümü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde istihdam edilse de bir bölümü de adliyeler ve bakanlık merkez teşkilatında çalışmaktadır. Peki, zabit katibi nasıl olunur? Lisans mezunları nasıl zabit katibi olur? Zabit katipliği şartları nelerdir? İşte detaylar...

Zabit Katibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı her yıl binlerce sözleşmeli zabit katibi almaktadır. Bakanlık alacakları katiplerin büyük bölümünü mahkeme salonlarında çalıştırmak üzere istihdam etmektedir. Mesleki olarak çeşitli zorlukları bünyesinde barındıran zabit katipliğine alınacak personelin belirli şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar içerisinde mezuniyet, çift yıllarda girilen kpss puanı ve yaş gibi durumlar bulunmaktadır. Bakanlık, zabit katibi alım ilanında bu şartları genel ve özel şartlar bölümünde yer vererek kimlerin sınava katılabileceklerini netleştirmektedir. Şartları taşıyan lisans mezunları, önlisans mezunları ve ortaöğretim mezunları zabit katibi olabilmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen şartlarının birine dahi uymayan kişiler ise zabit katibi olamazlar. Yüz binlerce adayı ilgilendiren bu şartlar nelerdir? Zabit katibi nasıl olunur? Zabit katibi şartları nelerdir? İşte detaylar...

Zabit Katibi Olmak İçin Genel Şartlar Nelerdir?

Zabit katibi olmak isteyenlerin aşağıda belirtilen genel şartları taşıyor olmaları zorunludur.

  • ​​Uyrukluk Şartı : Türk vatandaşı olmak,
  • Eğitim Şartı : Ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • KPSS Puan Şartı : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70,00; önlisans mezunları için 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından KPSSP93 puan türünden en az 70,00 ve ortaöğretim mezunları için 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından KPSSP4 puan türünden en az 70,00 puan almış olmak,
  • Yaş Şartı : İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan tarihte 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1985 ve sonra doğumlu olanlar)

  • Askerlik Şartı : Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Ceza Ehliyeti Şartı : 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • Fiil Ehliyeti Şartı : 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Vatandaşlık Hakkı Şartı : Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Kurumsal Şart : Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Zabit Katibi Olmak İçin Özel Şartlar Nelerdir?

Zabit katibi olmak isteyenlerin aşağıda belirtilen özel şartları taşıyor olmaları ve uygulama sınavında başarılı olmaları zorunludur.

Mezuniyet Şartı : Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama Sınav Şartı : Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Lisans Mezunları Zabit Katibi Olabilir Mi?

Yukarıda belirtilen özel ve genel şartları başarı ile tamamlayan herkes zabit katibi olabilir. Son yıllarda kamuda istihdam edilenlerin sayısının yıldan yıla azalması nedeniyle lisans mezunları da polis, askeri personel ve zabit katibi mesleklerini tercih etmektedir. Lisans mezunlarının KPSSP3 puan türünden 70 ve üstünde almaları sınav giriş şartı olarak belirtilse de asıl önemli olan uygulama sınavında üç dakika içerisinde daktilo veya bilgisayar ile eksiksiz 90 kelime ve üstünde yazma becerisidir.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2020, 15:04
YORUM EKLE