Kaymakamlık ve İdari Hakimlik'te Değişen Koşullara Açıklık Getirilmeli

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari Yargı Hakimliği'nin, 3 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kaymakamlık alımlarının koşulları değiştirildi. Ancak bu değişikliklerin adayları nasıl etkileyeceği konusu halen belirsizliğini sürdürüyor. Bu konuda adaylar gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı'ndan durumu netleştirecek bir açıklama bekliyor.

A+
A-

9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İİBF mezunu adayların sınava başvuru hakkını içeren hüküm madde metninden çıkarılmıştı;

İdari Yargı Hakimliği MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

Değişiklikten önce;

”İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip
başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde
alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında
yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya
bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak”

Değişik

”İdari Yargı adayları için: hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip
başarı belgesi almış bulunmak ya da bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.”

Bu değişiklik ile “…siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış…” hükmü yasadan çıkarılmıştır. Böylece İİBF mezunlarının kesin olarak sınava girme imkanı ortadan kaldırılmış, hangi bölümlerin sınava girebileceğine dair inisiyatif Adalet Bakanlığı’na bırakılmıştır. 

3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kaymakam ve Vali Yardımcılığı’na ve diğer bazı  kariyer mesleklere atama usullerinde değişiklikler gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemeye göre; 

Kaymakamlık MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

Kararnamenin ekli II sayılı cetvelinde yer alan görevlere atanacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

-657 Sayılı DMK’nın 48.maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak

-En az 4 yıllık yükseköğrenim kurumundan mezun olmak.

-Kamu’da en az beş yıllık hizmette bulunmak.

İl ve Bölge Müdürü görevlerine atanacakların kamu veya kayıtlı istihdam edilmek kaydıyla uluslararası kurumlar ile özel sektöre veya serbest meslekte en az beş yıl çalışmış olmak.

II Sayılı Cetvel ise aşağıdaki personellerden oluşmaktadır;
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU ÜYELERİ
 
DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ
 
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYELERİ
 
HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAĞLI KURUM BAŞKANLARI
 
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 
SAYIŞTAY SAVCILARI
 
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKAN YARDIMCILARI
 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI
 
ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI, İHTİSAS KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ
 
BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI
 
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ (ADALET, MÜLKİYE, VERGİ VE İŞ MÜFETTİŞLERİ DAHİL)
 
HAZİNE KONTROLÖRLERİ, SİGORTA DENETLEME UZMANLARI, SİGORTA DENETLEME AKTÜERLERİ
 
I.HUKUK MÜŞAVİRLERİ (BAKANLIK VE BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARI)
 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)
 
GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANLARI
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3)
 
TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 
ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI
 
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI
 
DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCILARI, CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAKANLIK VE BAĞLI İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARININ YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLERİNE ATANACAKLAR
 
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
MİLLİ PİYANGO İDARESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
 
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
 
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
 
SPOR MÜŞAVİRLERİ 
 
BAKANLIKLARDAKİ KURUL ÜYELERİ
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
VAKIFLAR MECLİSİ ÜYELERİ
 
BÖLGE MÜDÜRLERİ (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)
 
DEFTERDARLAR
 
BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ
 
İL EMNİYET MÜDÜRLERİ
 
İL MÜFTÜLERİ
 
VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR
 
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI
 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DAİRE BAŞKANLARI
 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
 

İdari Yargı Hakimliği alımında da Kaymakamlık alımında da adayların aklında bu düzenlemeler sonrası birtakım soru işaretleri oluşmuştur. Şöyle ki;

İdari Yargı Hakimliği alımı için İİBF/SBF ibaresinin metinden çıkarılması yanında kota uygulamasını da götürdü. Ancak bu İİBF/SBF’lilerin sınava başvuru hakkını da kanun metninin güvencesinden çıkarıp Bakanlık inisiyatifine bıraktı. Bu durumda İİBF/SBF’li adayların aklında sıradaki alımda biz yer alacak mıyız? sorusu ve bunun yanı sıra her alandan alım yapılmasının önü açıldığı için başka ve hakimlik ile alakası olamayacak bölümlerin bu yarışa katılıp katılamayacağı sorusu oluştu. 

Bunun yanında bazı haber sitelerinin art niyetli bir biçimde; Fen Edebiyat Fakültelerine, Mühendislik Fakültelerine vs. Hakim olma yolu açıldı gibi spekülatif haberler yapmış olması adayların endişesini bir kat daha arttırmıştır.

Adaylar en kısa sürede bu art niyetli kalkışmaların önüne geçmesi adına resmi merci olan Adalet Bakanlığı’ndan bir açıklama beklemektedirler. Genel olarak alımlarda şeffaf süreçler işleten Adalet Bakanı Sn. Abduulhamit GÜL’ün yeniden Bakan olması da bu konudaki umut ve beklentiyi daha da arttırmıştır.

KAYMAKAMLIK alımına dairse sorun biraz daha karışık;

Öncelikle 2 Eylül 2018 tarihinde 100 kişi için gerçekleştirilecek olan bir Kaymakam Adaylığı sınavı var ve bu sınavın başvuruları 12 Temmuz 2018 tarihinde yani yarın sona erecek. Sınavın iptal olması, ertelenip sadece kamu görevlileri için açılması gibi konular tartışıladursun her şeyden evvel ilgili kararname metnindeki duruma bir açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Metinde “Kaymakam” ibaresinin kullanılıyor olması ve bu kadroya atanmanın sanki 5 yıllık bir Adaylık sürecinden sonrasına işaret edebilecek olması durumu da metinden çıkarılan yorumlardan biri. Bu yönde yorumlandığı vakit zaten durumda bir değişiklik olmuyor ve sadece Kaymakam olarak dışardan kişilerin de atanabileceği anlamı çıkıyor. Ancak bu durum da aynı şekilde resmi bir açıklamaya muhtaç. 

Sınav başvurusunun tamamlanacağı tarih olan 12 Temmuz 2018 tarihine kadar adaylar İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama beklemekteler. 

Güncelleme: Kaymakam Adaylığı mesleğine girişle alakalı olarak;

3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile getirilmiş olan 5 yıl kamuda çalışma koşulu 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen kadro, pozisyon ve görevlerde bu hüküm uygulanmaz biçiminde düzenlenmiştir.

İdari Yargı Hakimliği süreci için FORUM sayfamıza Tıklayınız!

Kaymakamlık Alım süreci için FORUM sayfamıza Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.