2011 - 2020 Gelir Uzman Yardımcılığı Kurum Sınavları Kaçla Kapattı?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavları kaçla kapatıyor? 2011 - 2020 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

KPSS 27.10.2020, 19:20 17.01.2021, 15:01
2011 - 2020 Gelir Uzman Yardımcılığı Kurum Sınavları Kaçla Kapattı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma süreci nasıldır? Nasıl Gelir Uzman Yardımcısı olunur? Gelir Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Gelir Uzman Yardımcılığı alımları başvuru taban puanları kaç oluyor? Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı nasıl kazanılır? Kaç puan almak gerekir? 2011 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavları taban puanları kaç oldu? Kaç doğruyla hangi ile kazanıldı? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Gelir Uzman Yardımcılığı GUY Sınavı Nedir? Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere Gelir Uzman Yardımcılığı alımları gerçekleştirilmektedir. Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosu bir A Grubu kariyer meslek kadrosudur ve KPSS A grubu oturumlarına katılan adaylara yönelik alımlar gerçekleştirilmektedir. KPSS A Grubu oturumlarına katılan adaylar Başkanlık tarafından talep edilen puan türünde yeterli puana sahiplerse ve diğer başvuru şartlarını da taşıyorlarsa Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak üzere başvuruda bulunabilmektedirler. Bu başvurular neticesinde adaylardan en yüksek puana sahip olan beş kat aday, başvuruda bulunulan iller bazında belirlenmekte ve sınav süreci başlamaktadır. Gelir Uzman Yardımcılığı alımı Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından yürütülen iki aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalardan ilki Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı, ikincisi ise Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylardan her ilde mesleğe alınacak aday sayısının iki katı kadarı için gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarıdır.

Bu çalışmamızda adayların Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında, illere ve yıllara göre en düşük kaç puanla başarılı olduklarını ve hangi ilin mülakatına en düşük kaç puanla girebildiklerini inceleyeceğiz.

Gelir Uzman Yardımcılığı Başvuru Taban Puanları Kaçtır? 

Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunan adaylardan her il için ayrı şekilde belirlenen beş kat adayı ifade eden taban puandır. Bu taban puan yalnızca yazılı sınava girmek üzerine belirlenmiş taban puanlardır. Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmelerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarının 2011 yılından bugüne dek kaç puanla kapattığını, yani yazılı sınavlara en düşük kaç puanla girme hakkı elde edildiğini ayrı bir çalışmamızda sizler için bir araya getirmiştik. O çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Nedir? Konuları Nelerdir? Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavında Nasıl Başarılı Olunur?

Gelir Uzman Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli usulde toplam 100 adet soru yöneltilmektedir ve bu 100 adet soruda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 adet doğru yapmaları gerekmektedir. Sınavda her soru bir puana tekabül ettiğinden adayların ayrıca bir net - puan hesaplaması yapılmamaktadır. Her ne kadar 70 puan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavının temel başarı kriteri olsa da tek başına yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda adayların başarılı olmalarının yanında sınava katıldıkları il için birlikte yarıştıkları diğer adaylardan başarılı olanları ile birlikte puana göre yapılan sıralamada, mesleğe o il için alınacak aday sayısının iki katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. Bu sebeple her il için her yapılan sınavda farklı yazılı sınav taban puanları oluşmaktadır. 

Yıllara ve İllere Göre Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavları Taban Puanları Kaçtır?

Gelir İdaresi Başkanlığı uzun zamandır taşra teşkilatında görev vermek üzere Gelir Uzman Yardımcıları istihdam etmektedir. Bu alımlar uzun süredir Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı yarışma sınavları ve bu yazılı sınavda başarılı olan adayların katılım gösterdiği sözlü mülakatlar şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavlarında yukarıda detaylı bir biçimde belirtmiş olduğumuz başarı koşullarına göre adaylar belirlenmekte ve bu adayların iller bazında durumlarına göre farklı yazılı sınav taban puanları oluşmaktadır. Kimi zaman taban puanlar asgari başarı koşulu olan 70 puana kadar düşerken kimi zamansa 80 puanın üzerinde gerçekleşmiştir. Yıllara ve illere göre değişen bu durumu daha net bir biçimde görebilmeniz adına her yıl sınavını, il il tablolar halinde hazırladık. Aşağıda yer alan tablolarda her yıl alımının hangi il için kaç kişilik yapıldığını, kaç kişinin il bazında sözlü mülakata katılmaya hak kazandığını ve son sırada yer alan adayların kaç puanla mülakata girme hakkı elde ettiğini yani taban puanları bir arada göreceksiniz.

19 Kasım 2011 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 500 kişinin istihdamı için 10 bin aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

Örneğin Aydın ili için 212 adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüş olsa da 19 adayın daha hak kazanımı söz konusudur. Çünkü 212. aday ile birlikte 19 aday daha 77 puana sahiptir ve bu adaylar mülakata katılım hakkı elde etmişlerdir.

Aşağıda yer alan tablolarda benzer örnekleri görebilir, sebebini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 

28 Ocak 2012 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

28 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

28 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 428 kişinin istihdamı için 4280 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

28 Nisan 2012 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

28 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

28 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 500 kişinin istihdamı için 5000 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

10 Kasım 2012 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 500 kişinin istihdamı için 5000 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

30 Mart 2013 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

30 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

30 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 670 kişinin istihdamı için 6700 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

28 Aralık 2013 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

28 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

28 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 2000 kişinin istihdamı için 10 bin aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

28 Aralık 2014 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

28 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

28 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 1500 kişinin istihdamı için 7500 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

16 Mayıs 2015 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

16 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

16 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 1320 kişinin istihdamı için 6600 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

28 Kasım 2015 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

28 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 1750 kişinin istihdamı için 8750 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

14 Mayıs 2017 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 2000 kişinin istihdamı için 10 bin aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

18 Ağustos 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Taban Puanları Kaçtır?

18 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında illere göre farklılaşan taban puanları ve kaç adayın sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etmiş olduğunu aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

18 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında toplam 1000 kişinin istihdamı için 5000 aday yazılı sınava katılmıştır. Mesleğe alınacak aday sayısının her il için iki katı kadar adayın sözlü mülakatlara katılması öngörülmüştür. Tabloda görebileceğiniz gibi bazı illerde iki kat aday sayısı aşılmıştır. Bunun sebebi son sırada yer alan aday ile aynı puandaki adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı kazanmalarıdır. 

Gelir Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir? Gelir Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar?

Gelir Uzman Yardımcılığı mesleği çalışmamızın başlangıcında da belirttiğimiz üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinde görev yapan kariyer meslek mensubiyetidir. Ancak bu tanımlama detaylandırılmaya muhtaçtır. Mesleğe dair merak ettiğiniz tüm hususları, sınavını, maaş bilgisini, görev yerlerini ve yapılan işi detaylı bir biçimde ifade etmeye çalıştığımız meslek tanıtım çalışmamıza aşağıda yer verdiğimiz yönlendirme aracılığı ile erişmeniz mümkün;

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğine, sınavlarına ve diğer süreçlerine dair aklınıza takılan her konuyu bizlere sormak adına FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!

Yorumlar (0)
9
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20