2013 - 2021 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alım Sayıları ve Taban Puanları

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcılığı için 2013 yılından 2021 yılına kadar düzenlenen alımların kadro sayıları ve taban puanları çalışmamızda.

KPSS 27.12.2020, 01:23 29.12.2020, 02:25
2013 - 2021 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alım Sayıları ve Taban Puanları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün il teşkilatlanmasında gerçekleştirilecek olan ve uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerin ifası için istihdam edilen İl Göç Uzman Yardımcılığı meslek grubu için bugüne dek kaç alım gerçekleştirildi? 2013 yılından 2021 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan tüm İl Göç Uzman Yardımcılığı alımlarının ve sınavlarının kadro sayılarını, alımların ilan edilme dönemlerini, İl Göç Uzman Yardımcılığı alımı taban puanlarını ve İl Göç Uzman Yardımcılığı sınavlarına dair bilgileri çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

İl Göç Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

İçişleri Bakanlığı bünnyesinde göç ve göçmenlere yönelik iş ve işlemlerin belirli oranda uzmanlaşarak gerçekleştirilebilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Kurulan bu Genel Müdürlük Türkiye'nin tüm illerinde İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kurulması ile geniş bir teşkilat ağına da sahip olmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ayrıksı mevzuatı ve uygulamaları ile bu konuda uzmanlaşacak kariyer meslek mensuplarına ihtiyaç duymuştur. Bu kariyer uzmanlığı ihtiyacı merkez teşkilatında Göç Uzman Yardımcılığı, taşra teşkilatında ise İl Göç Uzman Yardımcılığı mesleklerinin oluşturulması ile karşılanmaya başlamıştır. Bu noktadan hareketle ilk alımı 2013 yılında gerçekleştirilen İl Göç Uzman Yardımcılığı kariyer mesleği için 2021 yılına kadar çeşitli alımlar gerçekleştirilmiştir. Temel görevi il müdürlüklerinin görev alanına giren göç ve göçmen iş ve işlemlerini gerçekleştirmek olan İl Göç Uzman Yardımcıları mesleğe diğer kariyer meslek mensupları için izlenen başvuru ve sınav süreçleri ile girmişlerdir.

Kimler İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımlarına Başvuruda Bulunabiliyor?

İl Göç Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak üniversitelerin belirli alanlarından mezun durumda bulunmaları beklenmektedir. Bu alanlar çoğu a grubu kariyer meslekte olduğu gibi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya siyasal bilgiler fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile buna denk sayılan fakültelerin bölümleridir. Bunun yanında İl Göç Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunacak olan adayların devlet memuru olmak isteyen diğer adayların da sahip olmaları gereken genel şartları haiz olmaları ve A Grubu kadrolara giriş için belirlenen yaş koşulunu taşıyor olmaları da lazımdır.

İl Göç Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuru mesleğin bir a grubu kariyer meslek olmasından dolayı KPSS A Grubu alan bilgisi oturumlarından Kurum tarafından talep edilen puan türlerinde belirli bir düzeye sahip olmakla mümkün olmaktadır. Adayların bu puan türlerinden yüksek olanı ile yapacakları başvuruların değerlendirilmesi adayların puanlarına göre sıralanması sonucunda en yüksek puana sahip yirmi kat aday arasında yer almaları biçiminde olmaktadır. İşte bu yirmi kat adaydan son sırada bulunan adayın oluşturduğu puan yıllara göre İl Göç Uzman Yardımcılığı alımlarının taban puanlarını ifade etmektedir.

İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımları Nasıl Yapılıyor?

İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde eden adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üniversiteler ile yapmış olduğu sınav protokolü hükümlerince gerçekleştirilecek olan yazılı yarışma sınavında toplam 100 adet çoktan seçmeli soruyu yanıtlamak durumunda olacaklardır. Adayların bu 100 soruluk sınavda başarılı olabilmeleri için iki koşulu bir arada sağlayabilmeleri şarttır. Bu iki koşulun ilgi adayların İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavındaki sorulardan en az 70 puan almalarıdır. İkincisi ise başarılı olan adaylar arasında yapılacak olan puan sıralamasına göre en yüksek yazılı sınav puanına sahip mesleğe alınacak olan aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer almalarıdır. Bu iki koşulu bir arada sağlayamayan adayların İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan  İl Göç Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılma hakkı elde etmeleri mümkün olmayacaktır.

İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavlarının ayrıntılı konu dağılımlarını ve sınava dair diğer ayrıntıları incelemek için aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabileceğiniz ilgili çalışmamızı okuyabilirsiniz;

İl Göç Uzman Yardımcılarının Görev Yerleri Neresidir?

İl Göç Uzman Yardımcıları Ankara dahil tüm illerde kurulu olan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar.

İl Göç Uzman Yardımcılarının Özlük Hakları Nasıldır? Maaşları Ne Kadar?

İl Göç Uzman Yardımcılığı mesleğine girip yeterlik süreçlerini başarı ile tamamlayarak İl Göç Uzmanı olarak mesleğe devam eden meslek mensuplarının son varabileceği ek gösterge tutarı diğer taşra teşkilatı kariyer meslek mensuplarında olduğu gibi 2200'dür. Bu yönden İl Göç Uzman Yardımcılığı mesleği merkez kadrolardan ve teftiş kadrolarından geride kalmaktadır.

İl Göç Uzman Yardımcılarının ve İl Göç Uzmanlarının güncel maaş tutarları hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek için ilgili çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme aracılığı ile ulaşabilirsiniz;

2013 Yılından 2021 Yılına Kadar Gerçekleştirilen İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımları

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra oluşturulan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere ilk olarak 2013 yılında İl Göç Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmiştir. İzleyen süreçte toplam yedi tane daha İl Göç Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımların kadro sayılarını, alım ilan dönemlerini, İl Göç Uzman Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde eden aday sayılarını ve başvuruda oluşan İl Göç Uzman Yardımcılığı taban puanlarını aşağıda inceleyebilirsiniz;

Alım Dönemi Alım Sayısı Yazılı Sınava Katılan Aday Sayısı Başvuru Taban Puanı
2013 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 500 kişi 5000 kişi 77,9
2014 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 485 kişi 9700 kişi

75,9498

2015 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 70 kişi 1400 kişi 82
2016 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı  71 kişi 1420 kişi 85,82
2017 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 20 kişi 400 kişi 87,04432
2018 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 45 kişi 900 kişi 87,77798
2019 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 45 kişi 900 kişi 87,93696
2020 İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 200 kişi 4000 kişi 81,85233

Bugüne dek gerçekleştirilen İl Göç Uzman Yardımcılığı alımlarından tablomuzda da görebileceğiniz üzere en yüklü alımlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunu müteakiben gerçekleştirilen birinci ve ikinci dönem alımlarıdır. O dönem gerçekleştirilen en yüklü bu iki alım alımın tarihinde de en düşük puanla kapatan alımlar olmuştur. Süreç içerisinde gitikçe azalan İl Göç Uzman Yardımcılığı alım sayıları 2017 alımında dip yapmış ve 20 kişiye kadar gerilemiştir. 20 kişilik olan 2017 İl Göç Uzman Yardımcılığı alımının puanları 87'ye kadar yükselttiğini bu seviyenin sonraki iki alımda da korunduğunu görmek mümkün. Son gerçekleştirilen 2020  İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı ile alım sayısı yeniden üç haneli sayıları bulmuş, taban puanlar da buna bağlı olarak yeniden gerilemiştir.

2013 yılında gerçekleştirilen ilk dönem  İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımında Müdürlük mesleğe alınacak olan aday sayısının 10 katı kadar adayı yazılı sınava kabul ederken sonraki tüm alımlarda bu oranı 20 kata çıkarmıştır. Sözlü mülakata katılma hakkı elde edecek olan aday oranı ise dört kat olarak uygulanmaktadır.

İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı alımlarının hemen hemen hiçbir yılı boş geçmediğini görüyoruz. Bu noktada 2021 yılında da bir alım beklemek elbette anlamsız olmayacaktır. Geniş bir teşkilat ağına sahip olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün iş yükü dolayısıyla personel ihtiyacı bulunduğu da yadsınamayacak bir durumdur. 

İl Göç Uzman Yardımcılığı Alımı 2013 - 2021 alımlarına dair yorum yapmak, 2021 yılı alımı sürecini takip etmek ve sorularınızı sormak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Yorumlar (0)
0
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Günün Karikatürü Tümü