2019 KPSS Konuları Nelerdir?

2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2019 KPSS Konuları nelerdir? Hangi derslerden sorular gelmektedir? Genel Kültür - Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ile ÖABT konularını yazımızda bulabilirsiniz.

KPSS 08.10.2018, 01:31 10.07.2019, 02:10
2019 KPSS Konuları Nelerdir?

2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 2019 KPSS konuları nelerdir? Bunu öncelikle yapılacak sınavları birbirinden ayırarak irdelemek daha anlamlı olacaktır. 2019 KPSS kapsamında yapılacak olan sınavlar/oturumlar nelerdir?

2019 KPSS Lisans - Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavı

2019 KPSS Alan Bilgisi A Grubu Sınavı

2019 KPSS Eğitim Bilimleri

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 

2019 yılı tek yıl olduğu için bu sene KPSS Lisans (B Grubu), KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim sınavları gerçekleştirilmeyecektir. 

2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların konuları neler? Hangi derste hangi konulardan soru geliyor? Hepsini yazımızda tek tek inceleyeceğiz. 

2019 KPSS Lisans Konuları

2019 KPSS Lisans Sınavı A Grubu adayları ile Öğretmenlik adayları için düzenlenecek olan bir sınavdır ve en genel başlık olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından oluşmaktadır. Peki bu alanlarda adaylara neler sorulmaktadır?

2019 KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Konuları

GENEL KÜLTÜR;

-TARİH (%45)

-Osmanlı Öncesi Türk Devletlerinin Tarihi (Siyasi sosyal, 
iktisadi ve kültür alanında gelişmeler) (%5)

-Osmanlı Tarihi (18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar 
yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%15)

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20. yüzyıl başından 20. yüzyıl ortasına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%20)

-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (20. yüzyılın başlangıcından bugüne dek Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne dek Türkiye’de yaşanan siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%5)

-TÜRKİYE COĞRAFYASI (%30)

-Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)
-Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)
-Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)

-Temel VATANDAŞLIK Bilgisi (%15)

-Hukukun Temel Kavramları (%5) 
-Anayasa (%5)
-İdare (%5)

-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-ekonomik Konular (%10)

GENEL YETENEK

TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf Yorumu

Paragrafta Yapı

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

Dil Bilgisi

Sözcük Türleri

Ø İsim (Ad)

Ø Zamir (Adıl)

Ø Sıfat (Önad)

Ø Zarf (Belirteç)

Ø Edat (İlgeç)

Ø Bağlaç

Ø Ünlem

Ø Fiil (Eylem)

Fiilimsi

Fiil Çatısı

Cümlenin Ögeleri

Cümle Yapısı

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

MATEMATİK KONULARI

Temel İşlem Becerisi

Temel Kavramlar

Sayılar (Tek – Çift, Pozitif – Negatif, Ardışık)

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme- Bölünebilme

Asal Çarpanlar

EKOK – EBOB

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

Oran ve Orantı

Denklem Çözme

Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, Yüzde – Kar – Zarar, İşçi,Havuz, Karışım, Hareket, Grafik)

Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Fonksiyonlar

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

Sayısal Mantık 

GEOMETRİ KONULARI

Temel Geometri Kavramları

Açılar (Doğruda, Üçgende)

Üçgen

Ø Açı Kenar Bağıntıları

Ø Üçgende Açıortay

Ø Üçgende Kenarortay

Ø Özel Üçgenler

Ø İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Ø Dik Üçgen

Ø Üçgende Eşitlik

Ø Üçgende Benzerlik

Ø Üçgende Alan

Çokgenler

Dörtgenler

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Deltoid

Kare

Dikdörtgen

Yamuk

Çember

Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Katı Cisimlerin Hacmi

AnalitikGeometri

Ø Noktanın Analitik İncelenmesi

Ø Doğrunun Analitik İncelenmesi

Ø Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler

2019 KPSS Lisans Sınavı Ne Zaman?

2019 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları

Eğitim Bilimleri oturumu KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek Sınavı ile aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Bu sınavda adayların Eğitim Fakültesi veya Pedagojik Formasyon eğitimleri esnasında öğrendikleri temel eğitim kaidelerine dair sorular sorulmaktadır. 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girmesi gereksin veya gerekmesin tüm öğretmen adaylarının bu oturuma tıpkı KPSS Lisans sınavında yer alan Genel Kültür - Genel Yetenek oturumları gibi katılmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların atanmak için ihtiyaç duydukları puanları hesaplanmayacak, dolayısıyla adaylar atanmak üzere tercih yapamayacaklardır. Ayrıca Eğitim Bilimleri testi ağırlığı itibariyle de sınavda etki sahibidir. 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılma zorunluluğu bulunmayan adaylar için KPSS P10'un, ÖABT'ye katılımı zorunlu olan adaylar içinse  KPSS P121''in hesaplanmasında katsayı olarak ağırlığı bulunan eğitim bilimlerinin, puan türlerine etkisi ise şu şekildedir;

KPSS P10 puan türünün hesaplanmasında girilen oturumlardaki alanlardan;

Genel Yetenek testinin ağırlığı %30,

Genel Kültür testinin ağırlığı %30

Eğitim Bilimleri testinin ağırlığı; %40'tır.

KPSS P121 puan türünün hesaplanmasında ise girilen oturumlardaki alanlardan;

Genel Yetenek testinin ağırlığı; %15

Genel Kültür testinin ağırlığı; %15

Eğitim Bilimleri testinin ağırlığı; %20

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin ağırlığı ise; %50'dir.

Sahip olduğu ağırlık ile öğretmen adayları için önem arz eden Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan oluşmaktadır. Bu 80 soru ise aşağıdaki konulardan yöneltilmektedir; 

Bazı öğretmenlik alanları yalnızca Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimlerini katsayı olarak içeren KPSS P10 puan türü ile atanırken, bazıları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2013 yılından bu yana uygulayageldiği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılındığı vakit hesaplanan KPSS P121 puan türü ile atanmaktadır. Peki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi nedir ve konuları nelerdir? Hangi bölüm mezunlarının bu teste katılması zorunludur? Hepsinin yanıtını bulabileceğiniz;

ÖABT Nedir başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz! 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT Konuları Nelerdir?

ÖABT konuları her bölüm için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Bu konular için aşağıdaki yazılarımızı detaylı inceleyebilirsiniz;

2019 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları 

2019 KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS Alan Bilgisi Konuları Nelerdir?

2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı konuları için aşağıdaki yazılarımızı inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz;

2019 KPSS Hukuk Konuları

2019 KPSS İktisat Konuları

2019 KPSS Maliye Konuları

2019 KPSS Muhasebe Konuları

2019 KPSS Çalışma Ekonomisi Konuları

2019 KPSS Kamu Yönetimi Konuları

2019 KPSS Uluslarası İlişkiler Konuları

2019 KPSS İstatistik Konuları

**Sınav konularına dair detaylar, hangi konulardan oluştuğu ve bu konuların ağırlıklarını incelemek için yukarıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz. 

***Yazımız ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2018 sınavları konuları ve bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. 2019 yılı için bir değişiklik olması durumunda yazımız bu değişiklikler temelinde güncellenecektir. 

Yorumlar (1)
yeni mezun 2 yıl önce
Amma çok konu var ya :( A Grubu için bir an önce başlamak lazım
6
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20