2019 KPSS Takvimi

2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanmış olan tüm Kamu Personeli Seçme Sınavları geride kaldıktan sonra adayların aklında 2019 KPSS sürecinin nasıl olacağı sorusu yer etmeye başladı. 2019 KPSS Takvimi nasıl olacak? 2019 ÖSYM Sınav Takvimi nasıl olacak? 2019 yılında hangi sınavlar gerçekleştirilecek? Başvuru ve sınav süreçlerinde adayları neler bekliyor? Hepsini yazımızda sizler için değerlendirdik.

2019 KPSS Takvimi

2019 KPSS -Kamu Personeli Seçme Sınavı-

2019 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi aşağıdaki sınavların gerçekleştirilmesini beklemekteyiz;

-2019 KPSS Lisans Sınavı
-2019 KPSS Alan Bilgisi A Grubu Sınavı
-2019 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
-2019 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her yıl olduğu gibi yukarıda saymış olduğumuz sınavların 2019 yılında da yapılması öngörülmektedir. 

2018 yılından farklı olarak bazı sınavlar 2019 yılında yapılmayacaktır. Bunun sebebi ise 2019 yılının tek yıl olmasıdır. 

KPSS Tek Yıl Çift Yıl Nedir? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından;

-KPSS Lisans (B Grubu merkezi atama için geçerli olan KPSS P3 için)
-KPSS Ortaöğretim
-KPSS Önlisans
-KPSS DHBT
-E-KPSS 

sınavları yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir. Bunun sebebi ise bu sınavlar ile alınan puanların 2 yıl boyunca atamalarda kullanılması ve bu sınavdan puan alan adayların çoğunluğunu atama gayesidir. Bu nedenle 2019 yılında yukarda sıraladığımız sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

2019 yılında gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Lisans diğer sınavlara katılacak olan adayların puanlarının hesaplanmasında zorunlu olduğundan onlar için gerçekleştirilecek ve onlar tarafından kullanılabilecektir. 

KPSS Tek Yıl Çift Yıla dair daha detaylı bilgi için; KPSS Tek Yıl Çift Yıl Nedir? başlıklı yazımızı okumayı Unutmayın!

Şimdi 2019 KPSS kapsamında gerçekleştirilmesini beklediğimiz sınavları inceleyelim.

2019 KPSS Lisans

2019 KPSS Lisans ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Alan Bilgisi, 2019 KPSS ÖABT'ye girecek olan adayların puanlarının hesaplanması için girmelerinin zorunlu olduğu bir sınavdır. Bu sınava katılmayan adaylar içerisinde Genel Kültür ve Genel Yetenek katsayıları yer alan puan türleri hesaplanamayacağından sınavdan herhangi bir puan elde etme şansına sahip değildir. 

2019 yılında gerçekleştirilmesini beklediğimi 2019 KPSS Lisans sınavı ile elde edilecek olan KPSS P3 puanı bu puanı elde edecek olan adaylar tarafından yukarıda da izah ettiğimiz üzere 2019 yılının tek yıl olması sebebiyle B Grubu tercihlerinde kullanılamayacaktır. Bu konuda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe, B Grubu için hazırlanacak olan adayların çift yıl olan 2020 yılındaki sınavı beklemeleri gerekmektedir.

2019 KPSS Lisans Konuları Nelerdir?

2019 KPSS Lisans Sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Genel Yetenek Alanı;

TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf Yorumu

Paragrafta Yapı

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

Dil Bilgisi

Sözcük Türleri

Ø İsim (Ad)

Ø Zamir (Adıl)

Ø Sıfat (Önad)

Ø Zarf (Belirteç)

Ø Edat (İlgeç)

Ø Bağlaç

Ø Ünlem

Ø Fiil (Eylem)

Fiilimsi

Fiil Çatısı

Cümlenin Ögeleri

Cümle Yapısı

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

MATEMATİK KONULARI

Temel İşlem Becerisi

Temel Kavramlar

Sayılar (Tek – Çift, Pozitif – Negatif, Ardışık)

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme- Bölünebilme

Asal Çarpanlar

EKOK – EBOB

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

Oran ve Orantı

Denklem Çözme

Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, Yüzde – Kar – Zarar, İşçi,Havuz, Karışım, Hareket, Grafik)

Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Fonksiyonlar

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

Sayısal Mantık 

GEOMETRİ KONULARI

Temel Geometri Kavramları

Açılar (Doğruda, Üçgende)

Üçgen

Ø Açı Kenar Bağıntıları

Ø Üçgende Açıortay

Ø Üçgende Kenarortay

Ø Özel Üçgenler

Ø İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Ø Dik Üçgen

Ø Üçgende Eşitlik

Ø Üçgende Benzerlik

Ø Üçgende Alan

Çokgenler

Dörtgenler

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Deltoid

Kare

Dikdörtgen

Yamuk

Çember

Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Katı Cisimlerin Hacmi

AnalitikGeometri

Ø Noktanın Analitik İncelenmesi

Ø Doğrunun Analitik İncelenmesi

Ø Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler

Genel Kültür Alanı;

-TARİH (%45)

-Osmanlı Öncesi Türk Devletlerinin Tarihi (Siyasi sosyal, 
iktisadi ve kültür alanında gelişmeler) (%5)

-Osmanlı Tarihi (18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar 
yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%15)

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20. yüzyıl başından 20. yüzyıl ortasına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%20)

-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (20. yüzyılın başlangıcından bugüne dek Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne dek Türkiye’de yaşanan siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%5)

-TÜRKİYE COĞRAFYASI (%30)

-Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)
-Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)
-Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)

-Temel VATANDAŞLIK Bilgisi (%15)

-Hukukun Temel Kavramları (%5) 
-Anayasa (%5)
-İdare (%5)

-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-ekonomik Konular (%10)

2019 KPSS Lisans Ne Zaman?

2019 KPSS Lisans sınavının 2018 yılında olduğu gibi yine 2019 yılının Temmuz ayında yapılacak. Sınavın tarihi ise 14 Temmuz 2019. 

2019 KPSS Lisans Başvuruları Ne Zaman?

2019 KPSS Lisans başvurularının 2018 KPSS döneminde olduğu gibi Mayıs döneminde. Başvurular 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

2019 KPSS Başvuru Sürecine dair detaylar için Tıklayınız!

2019 KPSS Alan Bilgisi

2019 KPSS Alan Bilgisi; kurumların A Grubu Kariyer Mesleklerine girmek isteyen adayların katılım gösterdiği sınavdır. Bu sınavda adaylar kendilerine fakülte eğitimleri boyunca verilmiş olan ana derslerden yöneltilen soruları yanıtlar ve katsayıları değişen çeşitli puanlar elde ederler. Adayların çözmesi gereken testler ve içerikleri ise şöyle;

2019 KPSS Hukuk Konuları

2019 KPSS İktisat Konuları

2019 KPSS Maliye Konuları

2019 KPSS Muhasebe Konuları

2019 KPSS Çalışma Ekonomisi Konuları

2019 KPSS Kamu Yönetimi Konuları

2019 KPSS Uluslarası İlişkiler Konuları

2019 KPSS İstatistik Konuları

**Ders içeriklerini görmek için, incelemek istediğiniz dersin üzerine Tıklayınız!

Adaylar sınavda çözdükleri testlere göre aşağıdaki puan türlerini elde etmektedirler;

KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6, KPSS P7, KPSS P8, KPSS P9, KPSS P11, KPSS P12, KPSS P13, KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P17, KPSS P18, KPSS P19, KPSS P20, KPSS P21, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P24, KPSS P25,  KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P30, KPSS P31, KPSS P32, KPSS P33, KPSS P34, KPSS P35, KPSS P36, KPSS P37, KPSS P38, KPSS P39, KPSS P40, KPSS P41, KPSS P42, KPSS P43, KPSS P44, KPSS P45, KPSS P46, KPSS P47, KPSS P48

Elde ettikleri puanlar ile Kamu Kurumlarının açmış oldukları kariyer meslek ilanlarına başvuran adaylar, kurumun belirlemiş olduğu puan türünü kullanmak durumundadırlar. 

2019 KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman?

Aksi bir düzenleme olmadıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM KPSS Alan Bilgisi A Grubu sınavını KPSS Lisans sınavından bir hafta sonra gerçekleştirmektedir. Sınav iki gün şeklinde 20 Temmuz 2019 ve 21 atemmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2019 KPSS Alan Bilgisi Başvuruları

2019 KPSS Alan Bilgisi başvuruları 2019 KPSS Lisans sınavı başvuruları ile birlikte 2018 KPSS döneminde olduğu gibi Mayıs döneminde. Başvurular 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 KPSS Eğitim Bilimleri

2019 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavlardan birisi de 2019 KPSS Eğitim Bilimleri sınavıdır. Bu sınav öğretmen olarak atanmak isteyen Eğitim Fakültesi mezunu adaylar için gerçekleştirilmektedir. Gerek ÖABT'ye girmesi gereken öğretmen adayları gerekse bu zorunluluğu haiz olmayan öğretmen adayları 2019 KPSS Lisans ile birlikte 2019 KPSS Eğitim Bilimleri sınavına da katılmak zorundadırlar. Aksi halde puanları hesaplanamayacak ve tercih yapamayacaktırlar.

2019 KPSS Eğitim Bilimleri aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

2019 KPSS Eğitim Bilimleri Başvuruları

2019 yılında gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da 2018 yılındaki gibi; 2019 KPSS Lisans sınavı ile aynı gün, öğleden sonra gerçekleştirilecek. Yani sınav tarihi 14 Temmuz 2019. 

Sınav başvuruları ise diğer sınavlarla aynı dönemde 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 KPSS Geç Başvuru

Tüm sınavlar için geç başvuru 28 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

2019 KPSS ÖABT sınavı aşağıdaki bölümlerden mezun adaylar için ve yazıların içeriğindeki konulardan gerçekleştirilecektir;

2019 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları 

**İlgili testin konularını incelemek için yazıların üzerine TIKLAYINIZ!

Yukarıdaki alanlar için ve içeriğindeki konulardan gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 

2019 KPSS ÖABT Başvuruları

2019 KPSS ÖABT için başvurular diğer alanlar için olduğu gibi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 19:57
YORUM EKLE