2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT sınav konuları nelerdir? 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumu soru dağılımı nasıl? Detaylar çalışmamızda.

KPSS 07.02.2021, 22:51 07.04.2021, 23:40
2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

Kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı öğretmenlik oturumlarından 2021 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Rehber Öğretmenlik için katılacak olan adayların katılacakları sınavın konuları ve soru dağılımı nasıl? 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumu konuları nelerdir? 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT soru dağılımı ne şekilde olmaktadır? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Nedir? Kimlerin Katılması Gerekmektedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen oturumları olan KPSS Öğretmenlik oturumlarına katılmaları gerekmektedir. 2021 yılında gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS Öğretmenlik oturumları katılım kapsamları farklı olmak üzere iki kısımdır. Bu iki 2021 KPSS Öğretmenlik oturumunun yanında tüm adayların katılması gereken 2021 KPSS Lisans oturumu da adayların puanlarının hesaplanmasında etkilidir.

2021 KPSS Öğretmenlik adaylarının tamamı 2021 KPSS Lisans ve 2021 KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına katılmak zorundadır. Bu adayların bir kısmının puanlarının hesaplanması için bu kadarı kâfidir. Ancak bir kısım adayın bu iki oturuma ilave olarak 2021 KPSS ÖABT alan sınavına da katılmaları lazımdır. Bu adayların hesaplanacak olan puan türleri diğer adaylardan farklı olmaktadır. 

Bu şekilde farklılaşan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturumlarına hangi alanların öğretmen adaylarının katılması gerektiğine dair detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızda göz gezdirebilirsiniz;

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Oturumu Puan Türü Nedir? Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumuna katılacak olan adayların öncesinde katılmış olacakları iki oturum olan 2021 KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ile 2021 KPSS Lisans oturumunda yapmış oldukları netler de dikkate alınarak bir puan hesaplaması yapılmaktadır. Bu biçimde hesaplanan puan türüne KPSS P121 adı verilmektedir. 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumunun KPSS P121 puan türünün hesaplanması üzerindeki etkisi %50 iken, 2021 KPSS Eğitim Bilimlerinin etkisi %20, 2021 KPSS Lisans oturumununsa %30'dur. 

2020 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Oturumuna Kaç Kişi Katıldı? 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Standart Sapması ve Ortalaması Kaç?

Kamu kurumlarında rehber öğretmeni olarak çalışmak isteyen adaylar için 2020 senesinde gerçekleştirilen 2020 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumuna katılan aday sayısını, bu adayların elde etmiş oldukları netlerin ortalamasını ve standart sapmayı aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

Sınava Katılan Aday Sayısı Net Ortalaması Standart Sapma
21.217 53,305 12,374

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Oturumu Sınavı Konuları Nelerdir? 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT Soru Dağılımı Nasıl?

2021 yılında rehber öğretmeni olarak kamu kurumlarında görev yapmak isteyen adayların katılması gereken üçüncü ve son oturum olan 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumunda adaylara toplam yetmiş beş adet çoktan seçmeli usulde soru yöneltilmektedir. Bu 75 soruluk rehber öğretmenliği alan sınavında 15 soruluk kısım rehber öğretmenliği alan eğitimi konularından, 60 soruluk kısım ise rehber öğretmenliği alan bilgisi konularından oluşmaktadır. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumu konuları ve soru dağılımlarını aşağıda inceleyebilirsiniz;

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumunun 15 soruluk kısmı alan eğitimi konularından oluşmaktadır.

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumunun 60 soruluk kısmı alan bilgisi konularından oluşmaktadır ve dağılımı şu şekildedir;

*2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT konularına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz bu çalışmamızda yer alan bilgiler ÖSYM'nin yayımlamış olduğu bilgiler ve kılavuzlar dikkate alınarak derlenmiştir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapması durumunda çalışmamız bu yeniliklere göre güncellenecektir.

2021 KPSS Rehber Öğretmenliği ÖABT oturumuna, sınav konularına dair sorularınızı yöneltmek, daha detaylı bilgiler edinmek ve fikirlerinizi sunabilmek adına FORUM sayfamıza kaydolmayı ve takip etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
22
az bulutlu