Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011 - 2020 Arası Bütün Taban Puanları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2011 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirilen bütün Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarının illere göre kadro sayıları ve taban puanlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011 - 2020 Arası Bütün Taban Puanları

Gelir Uzman Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu gelirleri ile alakalı iş ve işlemlerini yürüten ana Kurumu olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taşra teşkilatı uhdesinde istihdam edilen Gelir Uzman Yardımcıları'nın geçmişten bugüne Kuruma alım süreçleri nasıldı? 2011 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan tüm Gelir Uzman Yardımcılığı alımları kaç kişilikti? 2011 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2012 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2013 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2014 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2015 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2016 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2017 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? Tüm bu bilgileri yazımızda detaylı bir biçimde bulabilirsiniz. 

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde gelir uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamak isteyen adayların öncelikle bazı genel koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu genel koşullar memur olmaya dair genel koşullardır ve tüm adaylar için ortaktır. Bunun yanında adayların 1. grup alımlar için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullardan ya da Hukuk Fakülteleri'nden mezun olması gerekmektedir. 2. Grup alımlar Mühendislik Fakültesi mezunu adayları, 3. grup alımlar ise Matematik, İstatistik, Aktüerya alanlarından mezun olan adayları kapsamaktadır. 

Birinci grup alımlar Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarının ana omurgasını oluşturduğu için yazımızda geçmişten bugüne birinci grup için yapılan alımlara yer verdik. Birinci grup gelir uzman yardımcılığı alımlarına başvurmak için gerekli temel şartları ve mezuniyet koşullarını sağlayan adayların alımın gerçekleştirildiği yıl itibariyle son iki sene içinde gerçekleştirilmiş Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu oturumlarına katılmış ve günümüz güncel puan sisteminde yer alan KPSS P48 puan türünden yeterli puanı almış olmaları şarttır. Evvelki yıllarda ÖSYM KPSS A grubu için farklı bir puan sistemi kullanmakta idi. Bu puan sistemine göre bir süre KPSS P49 puanı ile alımlar gerçekleştirilmiş, daha sonra ise aynı sistemin içerisinde yer alan KPSS P35 paun türü kullanılmıştır. Günümüzdeki KPSS P48 puanı ile KPSS P35 puan türü içerdiği testler ve ağırlıkları bakımından özdeştirler. 

KPSS P48 puan türünün içeriğini, testlerin puanı oluşturmada taşıdıkları ağırlıkları detaylı bir biçimde incelemek için Tıklayınız!

Eski sistemde yer alan KPSS P49 puan türünün içeriği aşağıdaki şekildeydi;

Genel Kültür Testi - %10
Genel Yetenek Testi - %10
Hukuk Testi - %20
Maliye Testi - %20
İktisat Testi - %20
Yabancı Dil  - %10
Muhasebe Testi - %10

Gelir Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda adaylar, Kurum tarafından ilan edilmiş olan illerden bir tanesini seçerek, o il için alınması öngörülen personel sayısının beş katı kadar aday arasında yer almaya çalışmaktadır. Böylece her ilin kendi taban puanı oluşmaktadır. Gelir Uzman Yardımcılığı alımı başvuru sistemi, il tercihleri ve başvuruya dair diğer detayları aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz yazımızda ulaşabilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? 

Yukarıda bahsettiğimiz başvuru şartlarını sağlayan ve Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına katılmaya hak kazanan adayları iki aşaması olan bir alım beklemektedir. Bu iki aşamadan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bizzat yapılan yazılı yarışma sınavı, ikincisi ise yine Başkanlıkça yürütülen sözlü mülakatlardır. Sözlü mülakatlara yazılı sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan adaylardan en yüksek puanlı olanların mesleğe il bazında alınacak olan aday sayısının iki katı kadarı katılma hakkı elde edebilmektedir. Son sırada yer almış olan aday ile aynı puanı almış olan adaylar da aynı sıralamayı elde etmiş sayılarak sözlü mülakatlara alınmaktadırlar. 

Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli yani test usulünde toplam 100 soru sorulmaktadır. Bu 100 sorunun yanıtlanması neticesinde adayların yanlış yanıtları doğru yanıtlarını etkilememekte, adayların doğru sayıları aynı zamanda puanları olmaktadır. 

Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konularına, sınav usulüne ve sınava dair diğer detaylara değindiğimiz yazımızı incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

Geçmişten Günümüze Gelir Uzman Yardımcılığı Alımları Kaç Kişilik Yapıldı? Hangi İle Kaç Kişi Alındı? 2011 Yılından 2020 Yılına Kadar Gelir Uzman Yardımcılığı İl İl Taban Puanları Kaç Oldu?

Gelir Uzman Yardımcılığı alımları Başkanlık tarafından uzun zamandır gerçekleştirilen bir kariyer meslek alımıdır. Bu alım aslolarak üniversitelerin fakülte düzeyinde öğrenim veren bölümlerinden mezun adaylar için yapılmakta ve uzman yardımcısı olarak mesleğe başlanmaktadır. Direkt olarak gelir uzmanı unvanı ile mesleğe geçiş, kariyer mesleklerin ruhuna, anlamına ve sistemine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu şekilde mesleğe giren adaylar, açıktan gelir uzman yardımcısı olarak mesleğe alınan adayların karşı karşıya oldukları zorlu tüm süreçleri es geçerek bir anlamda hazır bir sisteme konmaktadırlar.

Başta İİBF mezunu adaylar olmak üzere açıktan mesleğe girmeye çalışan adayların karşı karşıya olduğu süreçlerin başında tek il sistemi ile gelen tercih stresi ve bu tercihler neticesinde ilden ile farklılık arz eden taban puanlar bulunmaktadır. Bu sistem ile yıllar içerisinde alım süreçlerinde ilan edilen alım sayıları ile başvurularda oluşan taban puanları tek tek sizler için bir araya toparladık. Bundan sonraki alımlarda adaylara fikir vermesini umduğumuz tüm bu bilgileri yazımızın kalan kısmında, kronolojik bir sistem içerisinde bulabilirsiniz.

2011 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2011 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımı toplam 5 il için gerçekleştirilmiştir. Alım toplam 500 aday için yapılmış, adaylardan KPSS P49 puanı istenmiştir. Mesleğe alınacak olan aday sayısının 20 katı kadarının 19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınava katılmaya hak kazanacağı alımda en yüksek kapatan ilin puanı; 70,232, en düşük kapatan ilin puanı ise 70,000 olmuştur. İlleri, kadro dağılımlarını ve taban puanlarını aşağıda yer alan tablomuzda görebilirsiniz. 

2012 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2012 yılında iki tanesi 500, bir tanesi 428 kişilik olmak üzere toplam 3 alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımlarda mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayılarının 10 katı kadar aday yazılı sınavlara katılmaya hak kazanmıştır. Alımlara başvurularda adaylar KPSS P49 puan türlerini kullanmışlardır. Yapılan bu alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


2013 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2013 yılında bir tanesi 670, diğeri 2000 kişilik olmak üzere toplam 2 alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımların ilkinde mesleğe alınacak aday sayısının 10 katı kadarı, ikincisinde ise 5 katı kadarı Başkanlık tarafından düzenlenen yazılı sınava katılmaya hak kazanmıştır. İlk alımda kullanılan puan türü KPSS P49 iken 28 Aralık 2013 tarihli alımda ilk kez KPSS P35 puan türü kullanılmıştır. Yapılan bu alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;

2014 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2014 yılında Gelir Uzman Yardımcılığı için yalnızca bir kez alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımda toplam 1500 kişi mesleğe alınmıştır. Sınava mesleğe alınacak aday sayısının 5 katı kadar aday kabul edilmiş ve başvurular KPSS P35 puan türü ile yapılmıştır. Yapılan bu alımda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


2015 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2015 yılında bir tanesi Mayıs ayında, diğeri Kasım ayında olmak üzere iki alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımlardan ilki 1320 kişi için, ikincisi ise 1750 kişi için yapılmıştır. Gerçekleştirilen alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;
2016 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2016 yılında Gelir Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmemiştir.

2017 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

2017 yılında 14 Mayıs 2017 tarihinde 2000 kişilik bir Gelir Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımda adaylar son kez KPSS P35 puanlarını kullanmış, yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının 5 katı kadar aday katılmaya hak kazanmıştır. 2017 KPSS ile geçerli olan yeni puan sistemi evveli son kez KPSS P35 ile gerçekleştirilen bu alımda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


2018 yılında gerçekleştirilen en son Gelir Uzman Yardımcılığı alımına dair taban puan bilgilerini incelemek için Tıklayınız!

Gelir Uzman Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir? Özlük Hakları Nasıldır?

Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğinin ne olduğuna dair yukarıda kapsamsız bir tanım yaptık. Ancak bu mesleğe dair detayları, nerede görev yaptıklarını, yaptığı işlerin tam olarak neler olduğunu, özlük haklarını MESLEK TANITIM yazımızda detaylı bir biçimde incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmede metin olarak inceleyebilir, hemen ardında bulabileceğiniz Tercihini Yap TV videosunda görsel ve işitsel olarak da takip edebilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına dair merak ettiğiniz hususları sormak, mesleğe dair fikir alışverişinde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 20:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
..
.. - 4 ay Önce

2003 yılı 81
2004 yılı 85
2006 yılı 82
2008 yılı 82