Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına hangi kaynaklarla nasıl çalışılır? Adayların sık yaptıkları hatalar neler? Nelere dikkat etmek gerekir? Detaylar yazımızda.

KPSS 11.01.2020, 20:27 07.04.2021, 23:27
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu gelirlerine dair en temel bağlı kuruluşu olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taşra teşkilatında ihdas edilmiş olan Gelir Uzman Yardımcılığı GUY mesleğine nasıl girilir? Nasıl Gelir Uzman Yardımcısı olunur? Gelir Uzman Yardımcılığı GUY sınavı nasıldır? Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı konuları nelerdir? Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hangi kaynaklarla nasıl bir hazırlık yapılmalıdır? Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğine ve sınavına dair merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Gelir Uzman Yardımcılığı GUY Sınavına Kimler Girebilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Gelir Uzman Yardımcılığı alımları iki aşamalı bir sınav sürecinden oluşmaktadır. Bu aşamalara başvuruda bulunmak isteyen adayların memurluk için öngörülen genel şartların yanında aşağıda yer alan şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

-Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmak,
-Askerlik ile ilişiksiz olmak,
-Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğini ifa etmelerine mani bir engele sahip olmamak,

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunacak olan adayların bu ortak şartların yanında, alım gruplarına uygun mezuniyet şartlarına ve KPSS puan şartlarına sahip olmaları gerekmektedir. Alım grupları, mezuniyet şartları ve KPSS puan türleri şu şekildedir;

Alım Grupları Mezuniyet KPSS Puan Türü
1.Grup İİBF/SBF/İktisat/İşletme ve Hukuk Fakülteleri KPSS P48 > 70
2. Grup Mühendislik Fakülteleri KPSS P3 > 70
3. Grup Matematik ve İstatistik Bölümleri KPSS P3 > 70

Gelir Uzman Yardımcılığı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarına dair geçerli olan mevcut sistemde adaylar, farklı iller için belirlenmiş kadro sayılarını dikkate alarak, bu illerden yalnızca bir tanesi için tercihte bulunabilmektedirler. Yukarıda yer alan şartları haiz olan adaylar, kendilerince uygun buldukları beş il için başvuruda bulunmakta ve o illeri tercih eden diğer adaylarla yarışmaktadırlar. Her bir il için ayrı ayrı sıralama yapılmak üzere her ilde belirlenmiş kadro sayısının beş katı kadar aday, o il için yazılı sınava katılmaya hak kazanmaktadır. 

Örneğin; İstanbul için 500 kişilik bir kadro belirlenmişse, adayın İstanbul'u tercih etmesi durumunda, İstanbul'u tercih etmiş olan en yüksek puanlı 2500 aday arasında bulunması gerekmektedir ki yazılı sınava katılma hakkı elde edebilsin. Aksi halde başka illerde daha düşük puanlı adaylar yazılı sınava girme hakkı elde etmiş olsa dahi aday kendi tercih ettiği ilde sıralamaya giremediği için yazılı sınava girme imkanını yitirmektedir. 

Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuru süreçlerine, şartlarına ve muhtemel sistem değişikliklerine dair hazırlamış olduğumuz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilir ve daha detaylı bilgiler alabilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı GUY Sınavı Konuları Nelerdir?

Gelir Uzman Yardımcılığı alım sürecinin ilk basamağı olan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı,

-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Ankara'da gerçekleştirilmektedir.
-Başkanlık sınav için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
-Adaylara yazılı sınavda toplam 100 adet soru sorulmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır.
-Bu 100 soru çoktan seçmeli - test usulünde olup, dört seçeneğe sahiptir.
-Adayların yazılı sınavda vermiş oldukları yanlış yanıtlar, doğru sayılarına etki etmemektedir. Yani yanlış doğruyu götürmemektedir.
-Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için iki koşulu bir arada sağlamaları gerekmektedir;

  • Yazılı sınavda en az 70 puan almak,
  • Başvurduğu il için mesleğe alınacak aday sayısının iki katı kadar yüksek puanlı aday içerisinde yer almak,

Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara aşağıda yer alan derslerden sorular yöneltilmektedir;

Tabloda da belirttiğimiz üzere adaylara dört ana alan dersinin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinden de 1 ilâ 2 soru yöneltilmektedir. Adayların çalışırken bu derse ve tabloda önerdiğimiz ilave derslere de önem vermeleri, şanslarını arttırmaları açısından önemlidir.

1. Grup Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına katılacak olan İİBF/SBF ve Hukuk Fakültesi mezunu adaylar için daha fazla ayrıntılı bilgileri ve diğer iki grubun sınav konularına dair detayları aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz yazımızda ulaşabilirsiniz;

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Zor Mu? Sınav Nasıl Oluyor?

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tatbik edilen bir sınavdır. Diğer Kurum sınavlarının ekseriyetle yapıldığı merkezi sınav sisteminden biraz daha bağımsız ve farklı bir yapısı vardır. Sınav Başkanlık tarafından oluşturulmuş soru havuzundan seçilen soruların yanında, yeni hazırlanmış soruları da içeren çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilen ve diğer çoğu sınavın aksine beş değil, dört seçeneği olan bir sınavdır. 

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı yıllardır süre gelen bir alışkanlığa ve bir kültüre sahipti. Bu da soruların büyük bir çoğunluğunun önceki yıllarda yapılan GUY sınavlarında sorulan sorulardan oluşması biçimindeydi. Ancak Başkanlık bu alışkanlığı 2018 yılında gerçekleştirdiği sınav ile bir nebze değiştirdi. Sınava çıkmış sorularla hazırlanarak giren bir çok adayı şaşırtacak düzeyde yeni soru tipi ve çeşidi bulunmaktaydı. Bu da Başkanlığın daha fazla yeni soru hazırladığının ve artık sınavların eski sistemdeki gibi "çıkmış soruları çöz gir - kazan" biçiminde bir sınav olmayacağının ilk işaretiydi. 

Bu yönden adaylar 2020 yılında ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarına hazırlıkta yalnızca çıkmış sorulara ve oradaki açıklamalara bağımlı kalırlarsa sınavda sıkıntı yaşama ihtimalleri eskiye oranla daha yüksektir. Bu nedenle biz adaylara salt çıkmış soruları çözerek yapacakları bir çalışmadan farklı bir öneri dizisi sunacağız.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını Zor Yapan Unsur; Sınavın Kolaylığı

Bildiğiniz üzere piyasada Gelir Uzman Yardımcılığı Kurum sınavları içerisinde en kolay sınavdır, her türlü yapılır, kolayca geçilir gibi neredeyse genel - geçer bir yargı bulunmaktadır. Sizleri bu şekilde yönlendiren her sıfattan yönlendiricinin gayesini  bir kez daha değerlendirmekte fayda vardır. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı iki sebepten ötürü eskisi kadar kolay bir sınav değildir. Bu sebepler;

  • Yukarıda sözünü ettiğimiz Başkanlığın yöntem değişikliğine gitmesi,
  • Sınavın diğer sınavlara kıyasla nispeten kolay olmasının yarattığı yanılgı.

Bu yanılgıdan kastımız sınavın kolaylığının diğer adaylar açısından da aynı derecede olduğu gerçeğinin unutulmasıdır. Hal böyleyken adaylar, sınav anında daha az hata yapmaları gerektiğini, basit hatalarının sınavlarına mâl olabileceğini unutmalarına yol açmasıdır. Bu nedenle sınav kolay algısıyla adayların sınava hazırlanmaları ve girmeleri muhtemelen ciddi bir hüsranın kapılarını aralayacaktır. Söylenenlere kulak asmadan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını da diğer her sınav kadar ciddiye alarak hazırlanmak adaylar için en faydalı yöntem olacaktır.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Bildiğiniz gibi Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olabilmeleri için 100 soru üzerinden en az 70 doğru yapmaları gerekmektedir. Ancak çoğu zaman bu düzey sınavı kazanmak için yeterli olmamaktadır. Adaylar sınavda 70 puan ve üzeri alsalar dahi mülakata mesleğe alınacak aday sayısının başvurdukları il bazında iki katı kadarı katılabildiğinden aslında adaylar sınavı kazanamamaktadırlar. 2018 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında illere göre kaç doğru ile sınavın kazanıldığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz;

Alım Yapılacak Olan İl Sözlü Mülakata Hak Kazanan Aday Sayısı Yazılı Sınav Taban Puanı
Adana 52 kişi 79 puan
Ankara 361 kişi 80 puan
Aydın 50 kişi 80 puan 
Balıkesir 48 kişi 78 puan 
Bursa 109 kişi 79 puan 
Denizli 41 kişi 80 puan
Diyarbakır 45 kişi 80 puan
Edirne 46 kişi 78 puan
Eskişehir 42 kişi 78 puan
İstanbul 658 kişi 81 puan
İzmir 157 kişi 78 puan
Kahramanmaraş 51 kişi 81 puan
Kayseri 50 kişi 78 puan
Konya 54 kişi 79 puan
Malatya 50 kişi 81 puan
Manisa 56 kişi 80 puan
Mersin 30 kişi 77 puan
Muğla 42 kişi 79 puan
Sakarya 41 kişi 78 puan
Samsun 40 kişi 80 puan
Şanlıurfa 40 kişi  78 puan
Trabzon 41 kişi  78 puan
Zonguldak 33 kişi  80 puan

Görüldüğü üzere 2018 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında en düşük kapatan il 78 puanla kapatmıştır. Yani adayların sınavda en fazla 22 hata yapma imkanı olmuştur. Bu puanın altında adaylar ise sınavda başarılı olmalarına rağmen sözlü

mülakatlara katılmaya hak kazanamamışlardır. 81 puana kadar yükselmiş olan baremi baz alarak adayların en az 82-85 bandında bir puan elde edecek düzeyde hazırlık yapmaları faydalarına olacaktır. Önerilerimize de bu durumu dikkate alarak yön vereceğiz.

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına hazırlıkta adayların izlemesi gereken ilk ve en önemli metot, sınav konularından hiçbirini ihmal etmeksizin bir konu çalışması yapmalarıdır. Bu hazırlığı yürütürken tablomuzda öneride bulunduğumuz, müfredatta yer almayan Vergi Usul Hukuku ve Para Banka gibi dersleri de belli düzeyde çalışmaları, konu başlıklarını belirlerken de çıkmış soruları dikkate alarak çıkarımlarda bulunmaları isabetli olacaktır. 

Sınavın ana iskeletini oluşturan dersleri diğer tüm adayların ihmal etmeksizin çalışacağını düşünerek adayların başarılı olmak için kenarda bırakılan alanları çalışmaları, onlar açısından fark yaratıcı unsur olacaktır. Örneğin, tüm adaylar Hukuk alanlarının tamamını özenle çalışırken, dersin sıkıcılığından olsa gerek İcra İflas Hukuku konularını üstün körü geçmekte ya da çalışmayarak riske etmektedir. İşte bu riski almayan aday olarak yapacağınız hazırlık sizi diğer adaylardan bir adım öne çıkaracak, ana derslerde hata yapma payınızı da oldukça esnek hale getirecektir. Aynı husus Muhasebe içerisinde yer alan Genel Muhasebe alanı dışındaki konular için de geçerlidir. Genel muhasebede, sınav heyecanı, şans faktörü, şaşırma gibi sebeplerle yapma ihtimaliniz bulunan hataları dengelemek adına diğer alanlara da aynı oranda özen göstermeniz sizin faydanıza olacaktır.

Gelir Uzman Yardımcılığına hazırlanırken ilk etapta ciddi bir konu çalışması yaptıktan sonra sizleri bekleyen ikinci aşama soru çözümüdür. Bu kısımda da adaylara KPSS düzeyinde her alandan bir özgün ya da çıkmış açıklamalı soru bankasını çözerek konuları pekiştirmelerini, eksiklerini kapamalarını, sonrasında ise Gelir Uzman Yardımcılığı çıkmış sorularına yönelerek, sınavın belirli bir kısmını kapsayacak soruları bir anlamda cebe koymalarını öneriyoruz. Bu noktada yukarıda dile getirdiğimiz ikazımızı yinelemek gereği hissediyoruz. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarında eski çıkmış soruların yeniden sorulma oranı eskisi kadar yüksek değil. O nedenle hazırlığın birinci safhasına, bu kısımda daha fazla önem vermek icap etmektedir.

Çıkmış soruları çözerken, özellikle uzun süredir sınava girmemiş, sınav performansını kestiremeyen adayların deneme biçiminde çözümler yapmaları, kendilerini sınav formuna yeniden sokmalarında fayda sağlayacaktır. Denemelerin asıl gayesi ne bilgi ölçmek ne de sonuca göre bir düzey saptamak olmalıdır. Deneme çözümlerinin en önemli fonksiyonu adayları yeniden bir sınav performasına çıkarmaktır. Çünkü sınavlarda yapılan basit hataların, dalgınlıkların, gözden kaçırmaların en önemli sebebi uzunca süredir 2 saat, 2,5 saat oturup yüksek tempoda soru çözümü yapmıyor olmaktan kaynaklanmaktadır. Adayların hatalarını minimize etmeleri bağlamında deneme çözümlerine bir de bu gözle bakmaları, aslında bilgi sahibi olmakla birlikte, sınava zihnen de hazır olmalarını sağlaması açısından önemlidir.

Gelelim kaynak önerilerimize;

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında işin açığı çok ayrıntılı sorulara düşük oranda yer verilmektedir. Sorular genel itibariyle, az detaylı - detaylı - orta detaylı olarak niteleyebileceğimiz biçimde gelmektedir. O nedenle adaylar konu anlatımında çok detay kitaplar yerine hız kazanmak ve tekrara imkan yaratmak adına nispeten daha az detaylı kaynaklara yönelebilirler. Soru bankası olarak da KPSS hazırlığında kullandıkları özgün ya da çıkmış güzel açıklamalı soru bankalarından faydalanabilir, bunun yanında çıkmış sınav sorularını edinebilirler.

-HUKUK Dersi;

Murat Yayınları ya da A Kadro Yayınları KPSS Hukuk fasikülleri
Konsensus Soru Bankası

-İKTİSAT Dersi;

Analiz İktisat ya da Tufan Samet Özdurak Mikro İktisat ve Makro İktisat konu anlatımı
Uluslararası İktisat - Yasin Çoban 
İşletme İktisadı - Yasin Çoban  

Analiz veya Tufan Samet Özdurak soru bankaları

-MALİYE Dersi;

İsmail Engin ya da Analiz Maliye konu anlatımı
4T Maliye soru bankası

-MUHASEBE Dersi;

Alican Dovletov konu anlatımı ve soru bankası

-TARİH;

Herhangi bir KPSS kaynağında yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusu çalışılabilir.

*Hazırlamış olduğumuz yönergemizde yer alan bilgiler geçerli olan güncel kaideler baz alınarak derlenmiştir. Önerilerimiz ise tamamen subjektif görüşlerimizden yola çıkılarak belirtilmiştir. 

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına hazırlık sürecinde diğer adaylarla istişare etmek, bilgiler almak ve merak ettiğiniz hususları sormak için FORUM sayfamızı takip etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (1)
i aslan 1 yıl önce
çok teşekkürler fikir oluşturmaya çalışıyorum yardımcı oldunuz
11
açık