Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakamlık Sınavı ve Şartları Nasıldır?

Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı nedir? Kaymakamlık sınavı konuları nelerdir? Kimler kaymakam olabilir? Kaymakamlık sınavı şartları nelerdir? Detaylar yazımızda.

KPSS 20.02.2020, 00:06 18.05.2021, 00:12
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakamlık Sınavı ve Şartları Nasıldır?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak ülkemizde yer alan ilçelerin başında yer alan Kaymakamlar arasında yer almak için hangi aşamaları geçmek gerekir? Nasıl kaymakam olunur? Kaymakamlık sınavı nedir? Kimler kaymakamlık sınavına girebilir? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir? Kaymakamlık sınavı konuları nelerdir? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kaymakamlık Sınavı Nedir? 

Kaymakamlık Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından, İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilen sınav protokolü esaslarına dayalı olarak gerçekleştirilen yazılı yarışma sınavı ile yazılı sınavda başarılı olan adaylar için gerçekleştirilen sözlü mülakatları kapsayan meslek sınavıdır. Kaymakamlık sınavının ilk aşamasına başvuruda bulunmak isteyen adayların herhangi bir KPSS puanı sahibi olmaları gerekmemektedir. Ancak adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilmeleri için yazılı sınavda belirli bir puan almaları şarttır. Adayların Kaymakamlık yazlı sınavında başarılı olmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaları ve burada da yine yeterli başarı puanını elde etmeleri gerekmektedir. Böylece Kaymakamlık mesleğine girmeleri mümkün olacaktır.

Kaymakamlık Yazılı Sınavı

Kaymakamlık mesleğine girmek isteyen adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Ankara'da gerçekleştirilmekte olan ilk fasıl olan Kaymakamlık yazılı sınavında adaylara aşağıda yer alan konulardan belirttiğimiz sayılarda sorular yöneltilmektedir. 

Toplam 100 adet test sorusundan oluşan Kaymakamlık yazılı sınavında adaylara yöneltilen soruların 34 tanesi genel kültür ve genel yetenek konularından 66 tanesi ise alan bilgisi konularından meydana gelmektedir. Sınavda 4 adet yanlış yanıt, bir adet doğru yanıtı götürmektedir. Adayların puanlarının hesaplanmasında bu şekilde hesaplanan net sayıları puanları olarak kabul edilmektedir. Standart sapma uygulaması olmadığından adaylara herhangi bir puan ilavesi yapılmamaktadır. 

Yazılı sınavda başarı koşulu en az 70 puan almak, sözlü mülakata kalma koşulu ise başarılı olmuş mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday arasında bulunmaktır. Yani adaylar 70 puan alarak başarılı olsalar dahi mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer alamazlarsa sözlü mülakatlara katılmaları mümkün olmayacaktır. 

Kaymakamlık Sözlü Mülakatları

Kaymakamlık mesleğine girmek isteyen adaylardan yazılı sınavda başarılı olan adaylar İçişleri Bakanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanmaktadırlar. Adayların bu aşamada da başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Kaymakamlık Sınavı'na Kimler Başvurabilir? Kimler Kaymakam Olabilir?

2019 yılının Haziran ayına kadar Kaymakamlık sınavlarına üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nden ve dengi okullardan mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi mezunu adaylar katılabilmekteydi. Ancak bu dönem itibariyle bir dizi yenilik getirilmiş ve İİBF mezunu adayların bütününün sınava girme imkanı ortadan kalkarken, sınava katılabilecek yeni alanlar belirlenmiştir. Bu süreçte adayların ya mevzuatta açık açık sayılan alanlardan mezun olmaları ya da sayılan bu alanların müfredatında yer alan dersleri belli oranda almış olmaları şartı getirildi. 

Kaymakamlık sınavına başvuru için gerekli olan Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenmiş genel şartları ve yaş şartını taşıyan adayların mezuniyet durumlarına dair getirilen düzenlemeleri ve özellikle denk bölümden mezun olup olmadıklarının tespitine dair yapmaları gereken işlemleri aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz detaylı çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

Kaymakamlık sınavlarına hazırlık konusunda diğer adaylarla istişare etmek ve detaylı bilgiler almak için Tıklayınız!

Yorumlar (0)
31
açık