KPSS A Grubu ve KPSS B grubu Nedir? Farkları Nedir? Kimler Girebilir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu sınavları nelerdir? Farkları nedir? Kimler hangi KPSS oturumuna katılmalıdır? Detaylar yazımızda.

KPSS 01.01.2020, 03:37 03.03.2021, 18:45
KPSS A Grubu ve KPSS B grubu Nedir? Farkları Nedir? Kimler Girebilir?

Kamu Kurumlarında ihdas edilmiş olan memur, işçi ya da sözleşmeli personel niteliğinde kadrolarına atanmak isteyen adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da bildiğimiz kısa adıyla KPSS nedir? Kaç çeşit KPSS vardır? KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu nedir, ne anlama gelmektedir? KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu sınavlarının farkları nelerdir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Nedir? Neden Yapılır? 

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en temel yapılma gayesi, kamu kurumlarında ihdas edilmiş olan kadrolarda görev almak isteyen her alandan adayın seçilimini sağlamaktır. Her aday, kendi mezuniyet grubuna göre düzenlenen KPSS oturumlarından bir ya da daha fazlasına katılarak belirli puan türleri elde etmektedir. Adayların bu puan türlerinde yeterli puanları almış olması durumunda, öncelikli olarak bu kadrolara yerleşmek adına başvuru hakkı doğmaktadır. Alım yapılan meslek grubuna göre ise bu başvuru neticesinde adaylar atanabilmekte, kurumların yapacağı sınava girme hakkı elde edebilmekte ya da bazı kurumlar ve unvanlar için kura vb. farklı uygulamalarda yer alma imkanı elde etmektedirler. 

Kaç Çeşit KPSS Vardır? Hangi Gruplar İçin KPSS Düzenlenmektedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı dahilinde farklı mezuniyet durumu olan adaylar için farklı oturumlar gerçekleştirilmektedir. Yazımızın konusu olan KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu sınavlarının yanında başka alanlar için de KPSS oturumları bulunmaktadır. Şimdi KPSS kapsamında yapılan sınav oturumlarına ve ilgilendirdikleri alanlara kısaca değinelim;

KPSS Lisans Sınavı; KPSS Lisans sınavı üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin gerçekleştirdiği merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlarda kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS Önlisans Sınavı; Bu sınav üniversitelerin ön lisans programlarından, meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır. 

KPSS Ortaöğretim Sınavı; Bu sınav lise ve dengi sayılan okullardan mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır. 

KPSS A Grubu Sınavı: KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır. 

KPSS Öğretmenlik Sınavları; Üniversitelerden mezun olmuş olan öğretmen adaylarının, atanmalarına esas olan puan türlerini alabilmeleri için katılmaları gereken KPSS oturumları KPSS Öğretmenlik adı altında değerlendirilebilir. KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT olarak iki farklı sınavdan ilkine tüm öğretmen adayları, alan sınavına ise belirli öğretmenlik alanları katılmalıdırlar. 

KPSS DHBT: Devlet uhdesinde yer alan din hizmetleri görevlerine atanmak isteyen adayların katılması gereken din hizmetleri alan sınavıdır.

EKPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelli çalışan kadrolarına atanmak isteyen engelli adayların katılması gereken sınavdır. 

KPSS A Grubu Nedir? KPSS B Grubu Nedir? Hangi Sınava Kimler Katılmalıdır? Farkları Nelerdir?

Yazımızın asli konusu olan KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu sınavlarının kısa tanımına yukarıda yer verdik. Sınavları ayıran en temel husus, sınavlarla yerleşilebilen ya da başvurulabilen kadroların niteliğidir. Sınavlara ismi veren A grubu kadrolar ve B grubu kadrolardır. 

Kamu kurumlarında yer alan A Grubu kadrolar; denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı unvanlarını içermektedir. Bu unvanlara genel itibariyle İİBF, SBF ve dengi fakültelerden mezun adaylar girebilmektedirler. Ancak bazı kurumlarda Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve bazı farklı bölümler için az sayıda kadroya yer verilebilmektedir. KPSS A Grubu sınavı bu kadrolara yerleşmek isteyen adaylar için gerçekleştirilmektedir ve aşağıdaki testlerden meydana gelmektedir;

-KPSS Lisans Oturumu

-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumu;

  • KPSS A Grubu Hukuk Testi
  • KPSS A Grubu İktisat Testi
  • KPSS A Grubu Muhasebe Testi
  • KPSS A Grubu İşletme Testi
  • KPSS A Grubu Maliye Testi
  • KPSS A Grubu Uluslararası İlişkiler Testi
  • KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi Testi
  • KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Testi
  • KPSS A Grubu İstatistik Testi

KPSS A Grubu testleri arasında önceki yıllarda Ekonometri de yer almaktaydı ancak yapılan düzenleme ile sınavdan bu test kaldırıldı. Adayların bu noktada kafalarını karıştırabilecek en temel husus yukarıda KPSS A Grubu oturumları arasında yer verdiğimiz KPSS Lisans Oturumu olacaktır. KPSS Lisans Oturumu, düzenlendiği her senede KPSS A Grubu adaylarının tamamının puanlarının hesaplanması için katılması zorunlu olan ana oturumdur. Yani KPSS Lisans içerisinde yer alan Genel Yetenek, Genel Kültür sınavına katılmayan KPSS A Grubu adaylarının puanlarının hesaplanması mümkün değildir. 

KPSS B Grubu adaylarının katılması gereken tek oturum KPSS Lisans Oturumudur. Buradan alınacak puan B grubu adayları için temel hedef iken, A Grubu adayları için puanlarının hesaplanmasında belirli bir yüzdeye sahip, ancak katılması zorunlu bulunan oturumdur. KPSS A grubu ve KPSS B grubu arasındaki fark, düzenlenen KPSS Lisans oturumunun tek yılda mı yoksa çift yılda mı düzenlenmesine göre ortaya çıkmaktadır. Bu konuyu aşağıda detaylandıracağız.

KPSS B Grubu kadroları yukarıda A grubu dahlinde sıraladığımız kadroların dışında kalan kadroları kapsamaktadır. Bu kapsamda kalan kadrolara adaylar mezuniyet durumlarına göre düzenlenen KPSS oturumlarına katılarak başvurabilecek puanları elde etmektedirler. Bu bağlamda KPSS B Grubu sınavı olarak nitelendirebileceğimiz sınavlar şunlardır;

-KPSS Ortaöğretim Sınavı
-KPSS Önlisans Sınavı
-KPSS Lisans Sınavı

Yukarıda da değindiğimiz gibi bu sınavlardan KPSS Lisans hem KPSS A grubu adaylarının hem de KPSS B grubu adaylarının katılması gereken sınav olarak bir karmaşaya yol açmaktadır. Bu karmaşanın aslında çok basit bir açıklaması vardır. KPSS Tek Yıl - Çift Yıl konusu. Esasen KPSS Lisans sınavı her sene gerçekleştirilmektedir. Her yıl gerçekleştirilen bu sınava KPSS A grubu adayları istedikleri yıl katılarak puan alabilirler. Ancak bu durum KPSS B grubu adayları için geçerli değildir. KPSS B grubu adaylarının, merkezi yerleştirmelere ya da açıktan alımlara başvuruda bulunabilmeleri için KPSS Lisans sınavına çift yıllarda katılmaları şarttır. Bununla beraber KPSS Ortaöğretim ve KPSS Önlisans sınavları yalnızca iki senede bir ve çift yıllarda düzenlendiğinden herhangi bir karmaşaya mahal vermemektedir.

ÖSYM'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı sisteminde uyguladığı tek yıl - çift yıl sistemini daha detaylı bir biçimde incelemek isterseniz, bu konuda hazırlamış olduğumuz yazımızda aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

KPSS A Grubu Puan Türleri ve KPSS B Grubu Puan Türleri Nelerdir?

Binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında adayların katılmış oldukları oturumlarda yapmış oldukları netlere göre hesaplanan farklı puan türleri bulunmaktadır. KPSS B grubu adaylarının mezuniyet gruplarına göre değişen sınavlarında elde ettikleri puan türleri de farklılık arz etmektedir. KPSS A grubu adaylarını ise çözmüş oldukları testlerden yaptıkları netlere göre toplam kırk sekiz adet puan türü karşılamaktadır. Bu puan türlerini tek tek irdelediğimiz yazımıza ve puan türlerinin geçerlilik detaylarına dair yazımıza aşağıda yer alan yönlendirmeler ile ulaşabilirsiniz;

KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu hakkında daha detaylı bilgiler için sitemizi tarayarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine yazı içerisinde yer alan yönlendirmelerden de faydalanabilir ayrıca FORUM sayfamıza üye olarak yöneticiler ile diğer üyelere merak ettiğiniz hususları sorabilirsiniz. FORUM sayfamıza ulaşmak için Tıklayınız!

Yorumlar (4)
Kamucu 1 yıl önce
Kpss b grubunda p3 puanı alırsak iki yıl geçerli olmuyor mu, 2020 puanı 2021 içinde gesçerli sayılmıyor mu? Hem iki yıl sınava da girmemiş oluruz. Bu soruya da cevap verirseniz seviniriz. Dönüş yapın lütfen!
Ramazan 1 yıl önce
İnşaat mühendiisi hangi kpssge girmeli
Ahmet Tarkan 9 ay önce
güzel yazı kpss için çok verimli olduğunu ifade edeyim.
Yardım bekliyor 2 ay önce
Kpss ortaöğretim e girdim p4 cinsinden puanım açıklandı nerelere başvuru yapabilirim
9
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20