Çevre Sağlığı Teknikeri Maaşları 2019 Ne Kadar?

Çevre sağlığı teknikeri maaşları 2019 yılı için ne kadar, çevre sağlığı teknikeri görevleri nedir, çevre sağlığı teknikeri kimler olabilir, çevre sağlığı teknikerliği nedir, çevre sağlığı teknikeri özel sektör maaşları 2019 yılında ne kadar oldu, çevre sağlığı teknikeri çalışma şartları nasıldır gibi sorular için derlemeye çalıştığımız cevaplara buradan ulaşabilirsiniz.

Çevre Sağlığı Teknikeri Maaşları 2019 Ne Kadar?

Meslek tanıtımları, maaşlar, atama puanları, üniversite bölüm tanıtımları gibi kariyer planlaması yapmak isteyen bireyler için yazı dizileri hazırlamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise çevre sağlığı teknikeri maaşlarını, çalışma şartlarını, görev tanımlarını ve bunlar gibi konuları aydınlatmaya çalışacağız.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ NEDİR? ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Çevre sağlığı teknikeri veya çevre teknikeri insan sağlığı ile çevre arasındaki uyumu sağlamaya çalışan, hem çevrenin hem de insan sağlığının korunması için uğraşan, doğal kaynakların verimliliğinin artması ve korunması amacıyla görev yapan çevre mühendislerinin yanında yardımcı sağlık personel veya yardımcı tekniker olarak görev yapan kişidir.

Çok genel bir biçimde çevre sağlığı teknikerinin görevlerini sıralarsak:

  • Hava, su ve toprak üzerinde analizler yapmak ve kirlilik temizlik oranını ortaya çıkarmak.
  • Çevreyi kirleten gazların, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için konulan kuralların uygulanmasını sağlamak.
  • Aşırı kirliliğin saptandığı durumlarda buna neden olan unsurları belirlemek.
  • Saha araştırmalarına ve denetimlerine katılarak orada raporlar oluşturmak.
  • Çevre ile ilgili verileri gerekli kurum, kuruluş ve kişilere iletmek,

ilk akla gelenlerdir. Bunlar en genel haliyle, en temel görevleri olarak karşımıza çıkmaktadır, buna ek olarak sağlık meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarının belirtildiği yönetmelik için:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI ÜZERİNE YÖNETMELİK

NASIL ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ OLUNUR? KİMLER ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ OLARAK GÖREV YAPABİLİRLER?

Bu konuya açıklık getirmeden önce pek çok adayın ya da kişinin kafasını karıştırma potansiyeli olan iki unvanı açıklamakta fayda var. Bu unvanlar tekniker ve teknisyen unvanlarıdır. Bunlardan teknisyen olan unvana sahip olabilmek için ilişkili bölümlerin ortaöğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. Tekniker olabilmek için ise 2 yıllık önlisans programı bitirmiş olmak gerekmektedir. Çevre sağlığı teknikeri olabilmek için 2 yıllık önlisans programı mezunu olmak gerekmektedir fakat bunun için de belli bölüm mezunu olma şartı aranmaktadır. Şart olarak konulan 2 yıllık bölümleri sıralamak gerekirse:

  • Çevre
  • Çevre Koruma
  • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
  • Çevre Sağlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol

bu 2 yıllık bölümlerdir.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÇALIŞMA ŞARTLARI NASILDIR?

Genelde sağlık alanında çalışan teknikerlerin işi oldukça yorucudur. Çevre sağlığı teknikerleri bu konuda pek çok teknikerden biraz daha olsa rahattır diyebiliriz çünkü çalışma ortamları ağırlıklı olarak ameliyat ortamı, yoğun nöbet gerektiren birimler değildir. Bu yüzden de bir takım teknikere göre biraz daha iyi şartlarda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Yine de zaman zaman çalışılan işin pisliği, sahada çalışmak, çalışılan alanın kirlilik ile ilişkisi gibi durumlar düşünülürse kişiyi ruhsal olarak yorma potansiyeli olan bir iş olduğu söylenebilir.

Çalışma ortamı kimi zaman laboratuvar kimi zaman açık hava kimi zamanda bilgisayar başı olabildiği için geniş bir skalası bulunmaktadır. Bu anlamda hem çalışma şartlarına dair her zaman şu durumdadır denemediği gibi çalışma saatleri konusunda da bazı belirsizlikler olabilmektedir. Özellikle devlet dairesinde yani hastane veya aile sağlık merkezlerinde çalışırken temel mesai saati haftalık 40 saattir fakat nöbetler, ek işler olabileceği için (hastane şartları gereği) bu mesai saati oynaklık gösterebilmektedir. Bu yüzden burada yazılan çalışma şartlarını ve çalışma saatlerini genel bir durum olarak almanızı rica ediyoruz. Ortalama olarak saatler ve çalışma şartları bahsettiğimiz şekildedir.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ MAAŞLARI 2019 YILI İÇİN NE KADAR?

Çevre sağlığı teknikeri olmak üzere veya ileride olmayı düşünen bir birey için en can alıcı sorulardan bir tanesine geldik. Size öncelikli olarak 2019 yılı tekniker maaşlarının bir listesini vermek istiyoruz.

Yeni Başlayan Tekniker          3600-3850 Türk Lirası

5 Yıllık Tekniker                      3.650-3900 Türk Lirası

10 Yıllık Tekniker                    3.700-3950 Türk Lirası

15 Yıllık Tekniker                    4000-4200 Türk Lirası

20 Yıllık Tekniker                    4200-4400 Türk Lirası

25 Yıllık Tekniker                    4250-4450 Türk Lirası

30 Yıllık Tekniker                    4300-4600 Türk Lirası

Verdiğimiz rakamlar yine ortalama bir biçimde verilen rakamlardır. Bu rakamlarda 100 lira aşağı ya da 100 lira yukarı oynama olabilmektedir fakat genel olarak tekniker maaşlarının böyle olduğunu belirtebiliriz. Çevre sağlığı teknikeri maaşları da 2019 yılı ocak ayı itibari ile yeni başlayan durumunda tam da listemizdeki gibi 3600-3800 Türk Lirası arasına denk gelmektedir. Bu ücretin içinde ek mesai, döner sermaye gibi ücretlerde bulunmaktadır ve yine belirttiğimiz gibi hastane ortamına bağlı olarak burada yazanın 100-200 lira aşağısı veya yukarısında bir gelir elde edilebilmektedir. 2019 Temmuz çevre sağlığı teknikeri maaşlarının da Ocak zammı benzeri bir zam ile 3900-4100 lira dolaylarına geleceğini belirtmekte fayda var. Devlet kurumlarını düşünen adaylar için:

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ KPSS 2018/5 ATAMA TABAN PUANLARI

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ MAAŞLARI 2019 YILI ÖZEL SEKTÖR DURUMU NEDİR?

Özel sektör tahmin edileceği üzere karı maksimize etme prensibine dayalı hareket etmektedir hele ki hastane gibi büyük kuruluşlar da bu daha da gözle görülebilir durumdadır. Bu sebeplerden ötürü yeni başlayan bir teknikere özel sektörde çok büyük ücretler verilmemektedir. Ortalama bir rakam vermek gerekirse asgari ücret de verilebilmektedir fakat ortalamada 2300-2600 arası maaşlar ile başlanmaktadır. Tüm teknikerler için geçerli olduğu üzere bu çevre sağlığı teknikerliği için de geçerlidir. Tabi ki dediğimiz gibi bu ortalama bir ücrettir, kimi kurumlar, kuruluşlar asgari ücret ile çalıştırmayı uygun görmekte iken kimi kurumlar ise 3000 lira civarı da verebilmektedir. Bu biraz şansa biraz da kendinizi geliştirmişlik düzeyinize bağlı diyebiliriz.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ NASIL OLMALI? ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİNDE ARANABİLECEK ÖZELLİKLER NELERDİR?

Çevre sağlığı teknikeri her şeyden önce disiplinli, dikkatli ve düzenli olmalı çünkü yaptığı işin sonunda oluşturacağı raporlar bu özellikleri gerektirmektedir. Raporlama yapabilme becerisi, ayrıntıları algılama kapasitesi, çevreye ve insan sağlığına önem veren bir yapı, kimya ve biyoloji alanında bilgi birikim sahipliği de mesleği yapacak kişiler için gerekli nitelikler olarak sıralanabilir.

Çevre sağlığı teknikeri olan ya da olmayı düşünen birey her sağlık teknikerliği gibi, sağlık alanında çalışan her birey gibi yaptığı için ne kadar önemli ve insan hayatıyla alakalı olduğunun farkında olmalıdır.

Maaş, meslekler, sınavlar ve bunlar gibi kariyer planınızı etkileyecek her konuda sorularınızı sormak ve fikir almak için:

FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 00:50
YORUM EKLE
YORUMLAR
ünal sayın
ünal sayın - 3 ay Önce

32 yıllık çevre sağlık teknisyeniyim 2980 tl maaşım var nerde bu4600 tl maaş alan lar

ozcan
ozcan - 4 hafta Önce

nerde calısıyonki