Genel Müdür Maaşları 2021 Ne Kadar?

Genel Müdür Maaşları 2021 Ne Kadar? Genel Müdür Ne İş Yapar?  Devlete Genel Müdür Maaşı 2021 Özel Sektörde Genel Müdür Maaşı 2021

MAAŞ 12.01.2021, 00:17
Genel Müdür Maaşları 2021 Ne Kadar?

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında farklı kadro ve pozisyonlarda binlerce devlet memuru çalışmaktadır. Bu çalışanların bir kısmı yönetici pozisyonundadır. Yönetici pozisyonundaki memurlara şef, müdür, şube müdürü, daire başkanı, bakan örnek gösterilebilir. Ayrıca genel müdür kadrosu da yine devletteki yönetici pozisyonundadır. Ayrıca özel sektörde de şirketlerin pek çoğunda genel müdür pozisyonunda görevliler çalışır. Bir kurumun ya da şirketin genel müdür olan birinin ne kadar geliri olduğu da merak konusudur. Peki genel müdür maaşları 2021 ne kadar? Devlette ve özel sektörde genel müdür maaşı ne kadar?

Genel Müdür Nedir? Kimdir?

Genel müdür, devlette kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektörde ise şirketlerin yasal temsilcisi ve genel sorumlusudur. Şirketlerin ve kurumların işletmesinde, yönlendirmesinde ve koordinesinde görev alır. Başında bulunduğu kuruluşun yönetiminden sorumludur. Genel müdür pozisyonundaki kişilere örnek göstermek gerekirse; Kalkınma Ajansları Genel Müdürü, KOSGEB Genel Müdürü, İŞKUR Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, İş Bankası Genel Müdürü, Gıda A.Ş. Genel Müdürü...

Genel Müdür Ne İş Yapar? 

Genel müdürün görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Çalıştığı kurumdaki en yetkili kişi olan bu personelin omuzlarında çok fazla sorumluluk vardır. Personeline karşı, iş verenine karşı, hissedarlara karşı sorumludur. İşte genel müdürün görevleri;

 • Genel müdür bakanın, yönetim kurulunun, üstünün, işveren tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
 • Şirketin yönetilmesiyle ilgilenir.
 • Kurumun iç politikalarını düzenler. 
 • Kurumun veya şirketin imza hakkı, mühür hakkını kullanır.
 • İmza yetkisini kullanır.
 • Kurumun veya şirketin denetimini gerçekleştirir.
 • Personelin talep ve şikayetleri ile ilgilenir.
 • Sektördeki rakipleri ve iş ortaklarını takip eder.
 • Şirketin ve kurumun verimliliğini, karlılığını analiz eder, artırmaya çalışır.
 • Gelir-gider dengesini gözetir.
 • Şirket içerisindeki görev dağılımını, terfileri ve kariyer planlarını düzenler.
 • Satın alma faaliyetlerini, malzeme alımlarını, ihtiyaçların giderilmesini sağlar.
 • Şirketin veya kurumun tanıtılmasını, tanınırlığının artmasını sağlamaya çalışır.
 • Şirket sözleşmelerini gerçekleştirir, anlaşmaları koordine eder.

Genel Müdür Maaşları 2021 Ne Kadar?

Genel müdür bir kurumun ya da bir şirketin ya en etkili kişisi ya da en etkili kişilerinden biridir. Görev, sorumluluk ve yetkileri oldukça fazladır. İmza yetkisi ve söz hakkı bakımından diğer personellere kıyasla üstünlüğü vardır. Bir kurumun, bir şirketin politikalarına direkt olarak etki eder. Bu kadar önemli bir pozisyondaki personelin ne kadar geliri olduğu merak edilmektedir. Devlette ve özel sektöde genel müdür maaşları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda devlette genel müdür maaşları ortalama 15 bin TL civarındadır. Özel sektörde ise 20 bin ile 50 bin TL arasında değişmektedir.

Devlete Genel Müdür Maaşı 2021

Devlette genel müdür maaşlarını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Çalışılan kurum, derece ve kıdem, hizmet yılı, aile ve çocuk yardımı, ek tazminat, döner sermaye, fazla mesai, ek ücretler maaşlar üzerinde etkilidir. Bu değişkenlere göre gelirler değişebilmektedir. 

Genel müdür maaşları 2021 14.915 TL civarındadır.

Özel Sektörde Genel Müdür Maaşı 2021

Devlette maaşlar daha düzenli bir çizgideyken özel sektörde gelir skalası daha geniştir. En düşük maaş ile en yüksek maaş arasında büyük bir uçurum olabilir. Özel sektörde çalışılan şirket gelirler üzerinde oldukça belirleyicidir. Ayrıca başarı, deneyim, eğitim de etkilidir. Bu kapsamda özel sektörde genel müdür maaşları küçük ve yerel şirketlerde 10-20 bin TL seviyesinde olabilir. Uluslararası şirketlerde, büyük operasyonları yöneten genel müdürlere 50-100 bin TL arasında ücret ödenebilmektedir. Ayrıca cirolar, satış hedefleri üzerinden de büyük primler, ek ücretler verilebilmektedir.

Yorumlar (0)
20
açık